Köszöntjük új doktoranduszainkat!

2021.07.29.
Köszöntjük új doktoranduszainkat!
Az ELTE PPK két doktori iskolájának magyar és angol nyelvű képzésein összesen 73 hallgató kezdheti meg PhD-képzését a 2021-2022-es tanévben.

A kar mindkét doktori iskolája magyar és angol nyelven is kínál képzési programokat hazai és nemzetközi hallgatóknak egyaránt. A Neveléstudományi Doktori Iskola szélesen értelmezett, interdiszciplináris, neveléstudományi elméleti alapokon nyugvó pedagógiai tudományos képzési programot nyújt hallgatóinak azzal a céllal, hogy felkészítse őket a felsőoktatás és a tudományos kutatás területén végzett munkára, továbbá az oktatási ágazat területén egyéb olyan munkakörök betöltésére, amelyek magas szintű kutatói kompetenciákat igényelnek. A következő tanévben a képzést 27 magyar hallgató, az angol nyelvű képzést 15 nemzetközi diák kezdheti meg.

A Pszichológiai Doktori Iskola hét programja a tudományterület széles spektrumát felöli, a kurrikulumban egyaránt helyet kaptak az alapkutatás ágai és az alkalmazott kutatási irányok. A képzés interdiszciplináris elköteleződésű, valamennyi program támaszkodik a társtudományokra. Jelentős az együttműködés az egyes programok között, ami részben a közösen meghirdetett tanegységekben, részben a választható áthallgatásokon, illetve a közös kutatási projekteken, együttműködéseken keresztül valósul meg. A PhD-képzésre jövő tanévben 21 hazai és 10 nemzetközi hallgató jár majd.