Kőváry Zoltán: Bevezetés az egzisztenciális pszichológiába

2022.12.08.
Kőváry Zoltán: Bevezetés az egzisztenciális pszichológiába
Az ELTE PPK habilitált egyetemi docensének új, az Eötvös Kiadó gondozásában megjelent kötete az emberi létezés legnehezebb dimenzióiba vezet be.

Az egzisztenciális pszichológia fénykora az 1940 és 1970 közötti időszakra datálható. Az iskolaalapítók – Ludwig Binswanger, Medard Boss, Viktor Frankl, Rollo May és Ronald D. Laing – ezekben az évtizedekben fejtették ki nagy hatású tevékenységüket. A fogyasztói kultúra kibontakozásával e megközelítés háttérbe szorult, és azok a pszichológiai irányzatok és módszerek kerültek a figyelem középpontjába, amelyek az egyén önoptimalizálását támogatják a jóléti társadalmak által nyújtott keretek között. Az utóbbi két évtizedben azonban felerősödtek a globalizáció negatív aspektusai: az ember a túlnépesedés, a megosztó populizmus, az álhírek és az összeesküvés-elméletek, a terrorizmus, a migrációs válság, az ökológiai katasztrófa, a világméretű járvány és a háború árnyékában kénytelen élni mindennapjait. Ennek nyomán olyan fenyegető jelenségek bukkantak fel – például a klímaszorongás, az ökogyász, a karanténizoláció – amelyek félreismerhetetlenül kapcsolódnak az egzisztenciális tematikához. Ezek ugyanis mind az irányzat legismertebb mai alakja, Irvin D. Yalom által megnevezett „végső aggodalmak”-hoz köthetőek: a végességtől, az értelmetlenségtől, a szabadságtól és az elszigeteltségtől való szorongáshoz. Immár mindennapos tapasztalatainkká váltak, megkerülhetetlenné téve az egzisztenciális lélektani megközelítést. 

A Bevezetés az egzisztenciális pszichológiába többek között ezekre a fejleményekre reagálva született annak reményében, hogy hasznos és részletes bevezetést nyújthat a téma iránt érdeklődő pszichológushallgatók, a segítő szakemberek és a mélyebb önismeretre vágyók számára, akik nem félnek számot vetni az emberi létezés legnehezebb, sokszor tragikus dimenzióival sem. Az ezekkel való szembenézés korántsem pesszimizmusra ösztönöz, hanem lehetőséget nyújt arra, hogy megtalálhassuk autentikusabb önmagunkat, és valódi, jelentésteli életet élhessünk egyre kiszámíthatatlanabbá váló világunkban.

A kötetet, mely az eltebook.hu oldalon rendelhető meg, Sárkány Péter, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem egyetemi tanára mutatta be az ELTE PPK-n, 2022. november 30-án.

Forrás: eltebook.hu

Könyvbemutató: Bevezetés az egzisztenciális pszichológiába

Könyvbemutató: Bevezetés az egzisztenciális pszichológiába

0

/

0

0

/

0