Kutatóink sikerei az OTKA-pályázaton

2022.09.16.
Kutatóink sikerei az OTKA-pályázaton
Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának tíz kutatója nyert összesen több mint 400 millió forint támogatást az NKFIH egyéni kutatókat és kutatócsoportokat célzó OTKA-pályázatainak keretében.

Idén csaknem négyszeres volt a túljelentkezés az OTKA-programokra: a három felhívásra összesen 1314 érvényes pályázat érkezett, amelyekből végül több mint 350 kutató és kutatócsoport összesen 12,7 milliárd forint támogatást nyert el. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 44 oktató-kutatójának projektje került fel a nyertesek listájára. Közülük tízen az ELTE PPK munkatársai.

A bármely tudományterületről kezdeményezett projekteket támogató kutatási témapályázatok keretében (K_22) a kar három kutatójának pályázata kapott pozitív elbírálást:

  • Felvinczi Katalin – Változó társadalom - változó addikciók? - Az Országos Lakossági Adatfelvétel Addiktológiai Problémákról (OLAAP) 2023. évi 6. hulláma
  • Kovács Ilona – Az emberi mentális képzelet objektív viselkedéses mérése és agykérgi hálózati korrelátumai
  • Kökönyei Gyöngyi – Mentális egészség kisiskoláskortól időskorig: a rágódás kulcsdimenzióinak vizsgálata

Az OTKA posztdoktori kiválósági program (PD_22) idei pályázati eljárásában a már tudományos fokozattal rendelkező, de a kutatói pályáját most kezdő két PPK-s kutató kap három évre a kutatói bérét, valamint a kutatásához kapcsolódó költségeket biztosító támogatást:

  • Kasos Krisztián – Kognitív és fiziológiai szempontok funkciója a biofeedback szorongás csökkentő hatásában
  • Oláh Katalin – A kötődési stílus kapcsolata a spontán és kontrollált tudatelméleti működéssel

A 12 évnél nem régebbi tudományos fokozattal rendelkező kutatók számára külön programban meghirdetett Fiatal kutatói kiválósági program (FK_22) arra ad lehetőséget, hogy a nyertesek saját kutatócsoportot alapítva Magyarországon indítsanak önálló kutatást. A pályázat keretében az ELTE PPK öt munkatársa kezdhet új projektet:

  • Aranyi Gábor – A számítástechnikai gondolkodás fogalmának elméleti fejlesztése
  • Kemény Ferenc – A statisztikai információ szerepe az olvasásban és helyesírásban
  • Polner Bertalan – A bizonytalanság feldolgozása és a mentális egészség
  • Simor Péter – Álmok, emlékek és érzelmi működés az alvó agy hálózataiban
  • Tauzin Tibor – Korai nyelvtanulás csecsemőknél a kommunikatív jelzések strukturális szabályszerűségei alapján