Lezárult az adatfelvétel az otthonoktatással kapcsolatos kutatásban

2020.11.20.
Lezárult az adatfelvétel az otthonoktatással kapcsolatos kutatásban
Végéhez közelít az ELTE PPK Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment intézetében indult „A székelyföldi otthonoktatottak felsőoktatási és munkaerőpiaci inklúziója 2020-ban" című kutatás. A projektben mostanra lezárult a témaközpontú interjús lekérdezés és folyamatban van az interjúk adatrögzítése. Az előzetes eredményekből kitűnik, hogy azok többnyire megfelelnek a szakirodalomban leírtaknak.
A Bethlen Gábor Alap támogatásával és a Romániai Otthonoktatók Egyesületének részvételével történő kutatásban a székelyföldi otthon tanító szülőket és érettségizett gyermekeiket félstrukturált, témaközpontú interjúk keretében kérdezik arról, hogy miért döntöttek az otthonoktatás mellett, ez a döntés milyen következményekkel járt, milyen előnyei és hátrányai vannak, illetve milyen költségekkel kell számolni, kik számára ajánlott és kik számára nem. Arra is rákérdeznek, hogy milyen könnyű az átmenet a közoktatásból az otthonoktatásba és fordítva, hogy valósul meg a felsőoktatásba történő belépés, illetve a kilépés a munkaerőpiacra, milyen akadályokkal vagy előnyökkel találkoznak az otthonoktatottak e mérföldköveknél. Kitértek továbbá az otthonoktatás társadalmi megítélésére, az otthonoktatással kapcsolatos tudományos vagy hétköznapi vélekedésekre, a törvénykezési változások és a vírushelyzet okozta fejleményekre is.

A vállalt 10 félstrukturált 45 perces témaközpontú interjú helyett a kutatásetikai előírások betartása mellett 7 egyéni interjú és 3 db páros interjú készült, így összesen 13 fő került a mintába. Az interjúk keretében 8 otthonoktató szülővel (ebből 2 pár) és 2 otthonoktatott már 18 évet betöltött fiatallal (ebből egy pár) készítettünk interjút. Jelenleg végéhez közelít az interjúk adatrögzítése, amelyet Berecz Nikolett elsőéves emberi erőforrás MA szakos hallgató, az FTI demonstrátora végzett. Ezzel párhuzamosan történik az adatok feldolgozása és elemzése. Az eredményekről előzetesként annyit tudhatunk a kutatásvezetőtől, Mandel Kinga Magdolna egyetemi docenstől, hogy azok nagymértékben hasonlítanak az angolszász, főként amerikai szakirodalomban leírtakhoz, néhány helyi jellegzetességgel és sajátossággal árnyaltan.

Kapcsolódó hírek