Lezárult az EDiTE iskola-egyetem kutatása

2019.09.05.
Lezárult az EDiTE iskola-egyetem kutatása
2019. szeptember 3-án került sor a tanári tanulással foglalkozó doktori program, az EDiTE keretében zajló iskola-egyetem partnerség kutatás záró rendezvényére. Az eseményen a programban végzett fiatal kutatók, Helena Kovacs, Pesti Csilla és Deisi Yunga mutatták be a kutatás eredményeiket: az iskola-egyetem partnerségről szóló szisztematikus irodalomelemzést, az egyetemek és iskolák körében végzett empirikus vizsgálat konklúzióit, a partnerségekről készült kvalitatív vizsgálatot és nemzetközi esettanulmányokat.

Az EDiTE projektben a doktori képzés és a partnerszervezetek között megvalósuló együttműködés legfontosabb hatásai a kölcsönös előnyök felismerése, a közös nyelv kialakulásának csírái, az alapelvek és lehetséges forgatókönyvek koncepcióinak megfogalmazása és a partnerség előnyeinek, nehézségeinek és lehetséges hatásainak feltárása.

Az eseményen részt vettek a PPK Neveléstudományi Doktori Iskolájának partnerintézményeit képviselői kollégák is, akiknek Halász Gábor, az EDiTE projekt nemzeti koordinátora és Baráth Tibor, a partnerszervezetek választott képviselője oklevelet adott át a programban való részvétel elismeréseként.