Magatartás-pszichológia program

A program célja, hogy bevezesse a doktoranduszokat a magatartásszabályozás modern kísérleti pszichológiai vizsgálatába és alkalmazott kutatási területeibe, s ennek alapján felkészítse őket arra, hogy saját választott témájukat a magatartást meghatározó biológiai, pszichológiai és szociális tényezőket komplex módon figyelembe vevő rendszerszemlélettel közelítsék meg. A program a kognitív és affektív pszichológia eredményeit felhasználva a magatartás szabályozásának elméletére és empirikus vizsgálatára helyezi a hangsúlyt: tárgyalja a szabályozás intra- és interperszonális tényezőit, biológiai alapjait, élettani kísérőjelenségeit, a tudatosság szerepét, a kontextuális hatások jelentőségét, a magatartásszabályozás elemi patológiáját, valamint e kérdések vizsgálatának metodológiai, metodikai és gyakorlati problémáit. Szemlélete tehát nem behaviorista, hanem az evolúciós pszichológia – kognitív és dinamikus tényezőket egyaránt figyelembe vevő, a szabályozás rendszerében gondolkodó – modern szemlélete. A program olyan szakembereket kíván képezni, akik a kísérleti pszichológiában és annak alkalmazási területein elmélyült és naprakész elméleti tudással és módszertani ismeretekkel rendelkeznek, és a program elvégzése után önálló alap- és/vagy alkalmazott kutatások végzésére, valamint ismereteik átadására is képessé válnak. A program azt is céljának tekinti, hogy gyakorlati területeken tudományosan megalapozott pszichológiai munka végzésére alkalmas szakembereket képezzen.