Megalakult a Neuropszichológia és Gyermekkori Fejlődés Kutatócsoport

2020.02.04.
Megalakult a Neuropszichológia és Gyermekkori Fejlődés Kutatócsoport

A Futó Judit vezetésével 2019 decemberében alakult kutatócsoport célja, hogy mind a tipikus, mind a különféle atipikus fejlődési utat követő gyerekek esetén azonosítsa, elemezze és értelmezze a gyermekek neuropszichológiai funkcionálása szempontjából protektív, illetve rizikót jelentő faktorokat. Fő célkitűzése a gyermekek optimális kognitív, érzelmi, motoros, nyelvi és szociális fejlődését elősegítő, bizonyítékon alapuló prevenciós és intervenciós programok kidolgozása. A kutatócsoport az alábbi témákkal foglalkozik:

  • Részvétel az idegrendszeri fejlődési rendellenességekkel diagnosztizált gyermekek egy európiai adatbázisának kialakításában.
  • Veleszületett neurológiai malformációval diagnosztizált gyerekek neuropszichológiai szempontból történő, hosszútávú utánkövetése. (A Nemzeti Népegészségügyi Központ VRONY adatbázisának részeként).
  • A mindfulness meditáció hatékonysága a gyermekkori végrehajtó működések fejlesztésében tipikusan fejlődő és ADHD-s gyermekeknél.
  • Szocioökonómiai szempontból hátrányos helyzetű gyermekek stressz reaktivitása.
  • Várandós anyákat célzó intervenció kidolgozása. Cél: a gyermek fejlődésének megsegítése az anya-gyermek kapcsolaton, az anya pszichés jóllétén, valamint a szülői kompetencia erősítésén keresztül.
  • A végrehajtó funkciók és a proszociális viselkedés összefüggései kisgyermekkorban.
  • A játék és a játékkal kapcsolatos szülői attitűd szerepe az óvodások végrehajtó működéseinek fejlődésében.

A kutatócsoport tagjai:

Kárpáti Judit (Pszichológiai Intézet)

Biruk Kebede Metaferia (Pszichológia Doktori Iskola)

Kassai Réka (Pszichológia Doktori Iskola)

Szegleti Gabriella (Pszichológia Doktori Iskola)

Uzsák Zsuzsanna (Pszichológia Doktori Iskola)