Megjelent a Szimbolizáció és pszichológia című kötet

2020.03.23.
Megjelent a Szimbolizáció és pszichológia című kötet
Megjelent a KívülBelül könyvsorozat újabb kötete, Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor: Szimbolizáció és pszichológia című könyve. A kötetről Dúll Andrea, a sorozat szerkesztője, az ELTE PPK Pszichológiai Intézetének egyetemi tanára írt ajánlót.

Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor évtizedek óta kutatják a szimbolikus jelenségeket és azok rétegeit. A L’Harmattan Kiadó és a Pedagógiai és Pszichológiai Kar gondozásában most megjelent Szimbolizáció és pszichológia című kötetben pszichológiai szimbólumelméleteket, -megközelítéseket elemeznek a tőlük megszokott sokszempontú, számos tudományterület szemléletét és tudását integráló módon: a szimbolizáció általános, pszichológiai elemzését végzik el oly módon, hogy szembesítik saját szimbolizáció-értelmezésüket számos pszichológiai szimbólum- és szimbolizáció-elmélettel. Áttekintik és értelmezik a klasszikus pszichoanalízis nagy alakjainak (Freud, Adler, Jung) szimbólum-értelmezéseit, a Gestalt-pszichológia szimbólum-koncepcióját, a szimbolikus interakcionizmus (Mead, Goffman) szimbolizáció-felfogását, a kognitivisták közül Piaget elméletét, a humanisztikus pszichológiában (Rogers, Maslow, Yalom) körvonalazódott szimbolikus gondolkodást, illetve a szimbolizáció szerepét néhány terápiás módszerben.

A KívülBelül sorozatban olyan könyvek jelennek meg, amelyek a fizikai (épített, természetes és virtuális) környezet és az ember környezetpszichológiai viszonyát vizsgálják, sok szemszögből, sokféle tudományterület felől közelítve. A pszichológiai jelenségek, megnyilvánulások – így a szimbolizációs folyamat is – „kívülbelül” történnek: még akkor is, ha a szimbólumok (például a nyelvi jelek) már egyáltalán nem hasonlítanak az eredeti jelzettekhez. A Szimbolizáció és pszichológia a KívülBelül sorozat hetedik kötete.