Miért fontos mérni a hallgatói felkészültséget?

Kurzusprofilok segítik a távolléti oktatás indítását a PPK-n

2020.03.20.
Miért fontos mérni a hallgatói felkészültséget?

A folyamatos, személyes jelenlétet nem igénylő oktatási formára, a digitális eszközökkel támogatott távolléti oktatásra való áttérés mind az oktatóknak, mind a hallgatóknak komoly feladat. Annak érdekében, hogy a karon tanuló hallgatók megfelelő technikai és módszertani támogatással, minél gördülékenyebben folytathassák a félév elején megkezdett tanulmányaikat, a PPK-n létrejött a Kari Távolléti Oktatást Támogató Munkacsoport, mely mind az oktatók, mind a hallgatók körében felmérte az informatikai jártasságot, a távolléti oktatásra-tanulásra való felkészültséget.

Itt is köszönjük, hogy a szoros határidőt tiszteletben tartva mind az oktatók, mind a hallgatók nagyon magas arányban kitöltötték a kérdőívet! A válaszok alapján kialakítottuk az egyes kurzusokra járó hallgatói csoportok kurzusprofilját, melyet – az adatvédelmi szempontok tiszteletben tartásával – eljuttatunk az adott kurzus oktatójának. Ez teszi lehetővé, hogy minden oktató előzetesen megismerhesse a saját hallgatóinak a távolléti tanulással kapcsolatos korábbi tapasztalatait és IKT-jártasságának mértékét, eszközkészletét és így a távolléti oktatás megtervezésekor figyelembe tudja venni a csoport erősségeit és gyengeségeit, az egyes hallgatók infrastrukturális lehetőségeit, amely egyúttal az egyenlő bánásmód követelményének teljesülését is biztosítja. A kurzusprofilok segítséget adnak a kiscsoportos munka megszervezéséhez és az egyéni tanulási utak kijelöléséhez is.