Nemzetközi együttműködés a sport- és egészségtudomány jövőjéért

2021.02.01.
Nemzetközi együttműködés a sport- és egészségtudomány jövőjéért
Kiemelt stratégiai partneri megállapodást kötött az ELTE PPK és a franciaországi székhelyű „Nemzetközi Sport- és egészségtudományi Szervezet”, amelynek értelmében a szervezet folyamatos részvételi lehetőséget biztosít a karnak nemzetközi programokban, kutatási konzorciumokban és online rendezvényeken.

Kibővítette évek óta tartó formális együttműködését az ELTE PPK és a International Network of Sport and Health Sciensce – INSHS,  amelynek főtitkára, Szegnerné dr. Dancs Henriette egyben az ELTE Szombathelyi Sporttudományi Intézet oktatója. A non-profit szervezet nemzetközi kutatási projekteket, akadémiai eseményeket szervez, célja, hogy innovatív tudományszervezési modellt teremsen az egyetemek nemzetköziesítési törekvéseinek megvalósításában a sport- és egészségtudomány területén. Olyan lehetőségeket kínál a digitális térben a - főként európai 25 tagegyetemében dolgozó - oktatóknak, kutatóknak, amelyek a tematikus hálózatépítést, a kutatási team-munkát, a publikálás lehetőségeket szervezetten és hatékonyan támogatják. 

A most megkötött nemzetközi megállapodás értelmében az ELTE oktatói emellett ingyenesen vehetnek részt az INSHS rendezvényein, valamint rendszeresen publikálhatnak a szervezet tudományos kiadványsorozatában, illetve más folyóiratokban.

Szegnerné dr. Dancs Henriette habil. egyetemi docens szerint a kiemelt partnerség kivételes lehetőségeket biztosít a területen oktató-kutató PPK-s kollégáknak szakmai előmenetelükben, a PhD hallgatóknak pedig tanulmányaikban.

„Az együttműködés a szombathelyi és budapesti intézetek, de összességében az „ELTE sport- és egészségtudomány” mint képzési terület számára jelenthet kiemelt hazai és nemzetközi ismertséget,  elismertséget.”

– fejtette ki.