Online sporttudományi TDK Szombathelyen

Hét kutatást mutattak be a hallgatók a testnevelés, gyógytestnevelés, rekreációszervezés témakörében.

2020.05.18.
Online sporttudományi TDK Szombathelyen

Hét testnevelőtanár–gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár, egy tanító, valamint egy sport- és rekreációszervező szakos hallgató ismertette hét kutatási téma eredményeit a május 8-án megrendezett online sporttudományi tudományos diákköri konferencián (TDK).

A távolléti oktatás számos kihívás elé állítja az oktatókat és a hallgatókat egyaránt, amelyek nem csupán az előadások, szemináriumok és gyakorlatok megtartásában jelent gyökeres változásokat, hanem például a felsőoktatáshoz szervesen kapcsolódó hallgatói kutatómunkában is. Hiszen ahogy az egyetemi oktatás, úgy az egyetemisták tudományos tevékenysége sem állt le, hanem – amennyire lehetett – az online térbe helyeződött át. Utóbbi ékes példája volt a PPK Sporttudományi Intézete által, a jövőre immár harmincötödik alkalommal megrendezendő Országos tudományos diákköri konferenciára (OTDK) történő felkészülés jegyében szervezett online tudományos diákköri konferencia május 8-án.

A tudományos tanácskozást megnyitó Némethné Tóth Orsolya egyetemi docens, a zsűri elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy témakonferenciáról lévén szó, az előadók kutatásainak zöme kezdeti szakaszban van, ezért a konferencia célja a tanácsadás, valamint a kritikai észrevételek megfogalmazása, és nem osztanak ki helyezéseket. Az OTDK-ra az őszi konferencián nyújtott teljesítménnyel lehet majd továbbjutni.

A házi TDK-n tíz perc állt a hallgatók rendelkezésére, hogy beszámoljanak kutatásaikról, illetve azok eddigi eredményeiről. Összesen kilencen (Reiner Dóra, Horváth Zoltán, Földvárszki Edina, Karacsi Gábor, Pólya Márton, Tasnádi Renáta, Forgács Tamás Leon, Buti Nikolett és Kövecses Patrícia) hét témát ismertettek. Az egyes előadásokat a program shzerint öt perc megbeszélés követte volna, ám gyorsan kiderült, hogy a néhány perces keret meglehetősen szűkre szabott. Az előadások végeztével sorjáztak a jobbító szándékú észrevételek, nem csupán a zsűri tagjaitól, Szegnerné Dancs Henriette egyetemi docenstől és Szigethy Mónika egyetemi tanársegédtől, hanem az intézet több oktatójától, illetve a hallgatótársaktól is, ezzel pedig, Heszteráné Ekler Judit egyetemi docens, intézetigazgató és ahat témát vezető oktató (az utolsóként ismeretett kutatás témavezetője Ihász Ferenc egyetemi tanár) megfogalmazása szerint „a témakonferencia elérte a célját”.

Kérdéseinkre válaszolva az intézetigazgató elmondta, a TDK-zó hallgatókkal a távolléti oktatás alatt is folyamatos volt a munka, amely az online házikonferenciával tetőzött. Amikor a távolléti oktatás tapasztalatairól kérdeztük, Heszteráné Ekler Judit emlékeztetett, a sportszakokon összetettebb az oktatás, mint más, kevésbé gyakorlatorientált szakokon. „Az elméleti tárgyak, illetve anyagrészek átadásához kreatív módon használtuk a Moodle, a Canvas és a Teams felületeket. Ezeken tanári és hallgatói közös munka eredményeiként statikus anyagokat, feltöltendő feladatokat, gyakorlásra alkalmas kérdésbankokat helyezünk el. Mozgásoktatásról lévén szó, hallgatóink ezeken a felületeken tudtak videóra felvett mozgásanyagokat is leadni; nem csak kötelező feladatokat, hanem kreatív, a hallgatói ötletekből származó mozgásprogramokat is. Sok kurzus anyagával azonnal reagáltunk a közoktatásban megjelenő digitális testnevelés kihívásaira, és hallgatóink ott is használható szakanyagok »gyártásába« kezdtek. Ezt – a vírushelyzetben különösen pezsgő – szakmai fórumokon is megosztottuk. A tanulásban való előrehaladást a digitális felületeken tesztekkel, online csoportos prezentációkkal oldottuk meg, de kiscsoportos, közös mozgásfeladatokat is alkalmaztunk. Ugyan nagyon kis számban, de vannak a szakjainkon olyan kurzusok, amelyek gyakorlati anyagának feldolgozására csak az őszi félévben kerülhet sor” – mondta el az intézetigazgató.

Heszteráné Ekler Judit hozzátette, a hallgatók további ösztönzésére a PPK Sporttudományi Intézet meghirdette a KaranTréning–KaranTénig című pályázatot, amely szintén a szakmai tudás aktuális formában történő előhívására szolgál, az oktatók pedig több kutatási programot indítottak a karanténhelyzet sportos vonatkozásaival kapcsolatban és részt vesznek az egyetemi oktatók gyermekeinek nyújtott szabadidős programszolgáltatásban is.

Forrás: PPK Sporttudományi Intézet és az ELTE SEK Facebook oldala