PPK – Befizetéssel kapcsolatos információk 2018/19/1

Tisztelt Önköltséges/Költségtérítéses Hallgatók!

Az alábbiakban összegyűjtöttük Önöknek a befizetésekkel kapcsolatos fontosabb tudnivalókat, tájékozódási pontokat.

Határidők
- 2018. szeptember 10. A Tanulmányi Hivatal megkezdi a kiírások elkészítését a Neptunban. Az elkészült kiírás feltétele a számla igénylésének és a befizetésnek.
- 2018. szeptember 15. A kérelmek benyújtásának határideje a 2018/2019. tanév őszi félévében. A kérelem benyújtásának nem feltétele a kiírás elkészülte.
- 2018. szeptember 21. A kinyomtatott és hitelesített számlakérő nyilatkozatok leadásának határideje.
- 2018. október 15. Befizetési határidő a 2018/2019. tanév őszi félévében. Felhívjuk figyelmüket, hogy a befizetéseknek átfutási ideje van, kérjük előre tájékozódjanak erről a Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálati Iroda honlapján!

Technikai információk
Az egyetem hallgatói befizetéseiket átutalással teljesíthetik, az átutalások kezelését a Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálati Iroda végzi.
A befizető személye alapján kétféleképpen:
- ha a hallgató magánszemélyként teljesíti a befizetését, akkor számla igénylése nélkül a gyűjtőszámlán keresztül,
- ha a kötelezettséget részben vagy egészben cég fizeti (az egyéni vállalkozói befizetés is cégesnek számít!), akkor számla igénylése alapján a főszámlán keresztül.

A költségtérítés/önköltség befizetésével kapcsolatos fontos információkat (pl. határidő, késedelmi díj), a befizetéshez technikai segítséget ezeken a linkeken találnak:
http://www.ppk.elte.hu/tanulmanyi/tajekoztato/altalanos
https://qter.elte.hu/Statikus.aspx/GyIK-Penzugy

Hallgató kérelmek
A Hallgatói követelményrendszer 440. §-a alapján a 2018/2019. tanév őszi félévére vonatkozó költségtérítéssel, önköltséggel kapcsolatos kérelmek benyújtásának jogvesztő hatályú határideje 2018. szeptember 15.
A kérvények leadhatóak az ügyféltérben félfogadási időn belül. A postai úton érkező kérelmek esetén is csak a 2018. szeptember 15-ig beérkezett kérvényeket áll módunkban elfogadni és döntésre továbbítani.
Kérjük, hogy a kérelemben szereplő indokláshoz feltétlenül csatolják az azt alátámasztó hivatalos igazolást!
A Tanulmányi Bizottság határozata alapján a szociális rászorultságot igazolni kell, melyhez az alábbi dokumentumok szükségesek:
   a) a hallgató lakcímet igazoló hatósági igazolványán szereplő lakóhelye szerint illetékes helyi önkormányzat igazolása a hallgató lakóhelye szerinti ingatlanba bejelentett és tartózkodási hellyel rendelkező személyek számáról;
   b) munkáltatói jövedelemigazolás a hallgató lakcíme szerinti ingatlanban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek jövedelméről;
   c) a b) pont szerinti személy írásos nyilatkozata arról, hogy nincs a b) pontban meghatározott munkáltatói igazolásban megjelölt jövedelmen kívüli jövedelme; illetve az azon túli jövedelmekről.
Figyelem! A kérelem leadásának nem feltétele, hogy a Tanulmányi Hivatal az adott félévi kiírást a Neptuban elkészítse.

Üdvözlettel:
PPK Tanulmányi Hivatal

2018.09.01.