PPK - Érdemjegyek rögzítése a Neptunban, kifogással élés 2019/2020-as tanév tavaszi félév

Tisztelt Hallgatónk!

2020. július 4-vel véget ért a 2019/2020-as tanév tavaszi félévének vizsgaidőszaka. Felhívjuk a figyelmét, hogy mivel a teljesítéseinek (jegyeinek) rögzítése csak és kizárólag az elektronikus tanulmányi rendszerben, a Neptunban történik, a rögzítettség ellenőrzése kiemelten fontos. Az ellenőrzés a hallgató feladata, ha a hallgató a szabályzatban foglalt kötelezettségeinek (pl. vizsgajelentkezés) nem tesz eleget, vagy az oktató elmulasztja rögzíteni a vizsgajegyet, vagy hibásan rögzíti azt, és a hallgató a számára biztosított kifogás benyújtásának lehetőségével nem él, a teljesítés a Neptunban rögzített formában lesz érvényes. Ha pl. a jegy nincs a Neptunban rögzítve, akkor – függetlenül attól, hogy a hallgató részt vett-e a szemináriumon vagy a vizsgán – nincs érvényes teljesítése, amit utóbb sem lehet már korrigálni.
Az ELTE Hallgatói követelményrendszer (HKR) 65. § (6) bekezdése szerinti a kifogás benyújtására a 2019/2020-as tanév tavaszi félévre vonatkozóan Önnek

2020.07.05 – 2020.07.11 17:00 óra között

van lehetősége.
Ha az elektronikus tanulmányi rendszerben rögzített érdemjegye nem egyezik meg a megszerzett érdemjeggyel, vagy a megszerzett érdemjegy hiányzik a Neptunból, akkor kérjük, töltse ki a Neptunban a hallgatói webes felületen a kifogásolt értékelésre vonatkozó kérelmet, hogy az ügy kivizsgálásra kerülhessen. Vizsgák / Felvett vizsgák menüpont, majd ki kell választania a kérdéses vizsgát, és a sorvégi plusz (+) jel alatt a "Kérvény leadása" opcióval tudja leadni a kifogásolt értékelésre vonatkozó kérvényt.

A gyakorlati jegyekre vonatkozó kifogásolt értékelés kérelmet jelenleg elektronikus levélben a ppkto@ppk.elte.hu címre 2020.07.11-én 17.00 óráig van lehetőség megküldeni.

Felhívjuk a figyelmét továbbá arra, hogy a HKR Pedagógiai és Pszichológiai Karra vonatkozó különös részének 425. § e) pontja értelmében a szabálytalanul megszerzett jegy érvényesítésére még dékáni méltányossági jogkörben sincs lehetőség, tehát a fenti eljárás elmulasztása akár súlyos következményekkel is járhat.

ELTE PPK Tanulmányi Hivatal

2020.07.07.