PPK-s sikerek a sportos OTDK-n

2021.04.13.
PPK-s sikerek a sportos OTDK-n
Az ELTE PPK budapesti és szombathelyi sportszakos diákjai 2 első, 2 második és 1 harmadik helyezést szereztek a 35. OTDK Testnevelés- és Sporttudományi Szekciójában, egy hallgatónkat pedig különdíjjal jutalmazták.

Április 7. és 9. között a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara rendezte meg a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Testnevelés- és Sporttudományi Szekciójának döntőjét. Az ELTE PPK hallgatói három tagozatban összesen öt helyezést és egy különdíjat szereztek:

I. helyezettek

Földvárszki Edina: A Just Dance program testnevelés órai alkalmazása és hatása az aktivitásra, különböző motivációs környezetet érzékelő osztályok között (A testnevelés és sport neveléstudományi kérdései I. tagozat)

Tasnádi Renáta: A tanulóközpontú módszertan testnevelés órai alkalmazásának hatása a kooperációs készség fejlődésére (A testnevelés és sport neveléstudományi kérdései II. tagozat)

Témavezetőjük: Heszteráné Dr. habil. Ekler Judit

II. helyezettek

Buti Nikolett: A sportoláshoz kapcsolódó tudatos vízfogyasztás hatása (A sport egészségtudományi aspektusai II. tagozat)

Horváth Zoltán, Reiner Dóra: A tánc helye a mindennapos testnevelésben (A sport egészségtudományi aspektusai II. tagozat)

Témavezetőjük: Heszteráné Dr. habil. Ekler Judit

III. helyezett

Albert Angéla: Korosztályi sajátosságok a turizmusban, avagy rekreációs utazási motivációk egy debreceni kutatásból (Sportrekreáció, sportturizmus tagozat)

Témavezető: Dr. Magyar Márton

Különdíj

Forgács Tamás Leon: A videó felvétellel támogatott mozgástanulás tapasztalatai (A sport egészségtudományi aspektusai II. tagozat)

Témavezető: Heszteráné Dr. habil. Ekler Judit
 

A záróünnepség keretében plenáris előadást tartott Horváth Áron PhD-hallgató, akit Roska Tamás díjjal is kitüntettek. Prezentációjában bemutatta a propriocepció pszichológiai szerepét, amely a sportmozgások vizsgálatában egy jelentős aspektust jelent. Az előadás ide kattintva megtekinthető.

Az online térben lezajlott konferencián a díjazottak mellett bemutatta még dolgozatát az ELTE PPK hallgatói közül:

  • Pólya Márton: A nyújtó és mobilizáló gyakorlatok rendszeres használatának hatásai középiskolás tanulók pszichomotoros képességeire (Témavezető: Heszteráné Dr. habil. Ekler Judit)
  • Horváth Mónika: Aerobik oktatás a pandémia előtt és az első hullám alatt (Témavezető: Tarsoly-Huszár Ágnes)
  • Kovács Kristóf: Inkluzív rendezvény szervezése a táncsportban (Parkinson-kór és szabadidő) (Témavezető: Dr. Magyar Márton)

 

Gratulálunk, további sikeres kutatómunkát kívánunk!