PPK Tanulmányi Hivatal Ügyféltér – Ügyfélfogadási rend 2018. áprilisában

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a szakdolgozatok leadásával összefüggésben a Tanulmányi Hivatal ügyfélfogadását az alábbiak szerint bővítjük:
2018. április 20-án, pénteken a megszokott ügyfélfogadási idő meghosszabbításával 8:30-19.30-ig
várjuk Önöket az ügyféltérben.

A 2018. áprilisában esedékes munkanap-áthelyezéssel összefüggésben tájékoztatjuk önöket, hogy a Tanulmányi Hivatal
2018. április 21-én, szombaton hétfői munkarend szerint, vagyis 8.30-16.00 óra között tart ügyfélfogadást,
2018. április 30-án, hétfőn pedig zárva tart.

Az ELTE Oktatási Igazgatóság 2018. április 18-i tájékoztatása alapján a Neptun 2018. április 21-én nem lesz elérhető, így a Neptun hozzáférést igénylő ügyekben (pl. hallgatói jogviszony igazolása) a Tanulmányi Hivatal nem fog tudni eljárni. (A hirdetmény módosítva: 2018. április 18.)

A szakdolgozatok leadásával kapcsolatos 2017/2018. tanév tavaszi félévi külön hirdetményünket itt olvashatják.

Tájékoztatjuk Önöket továbbá, hogy a Kreditátviteli Bizottság következő üléséhez a leadási határidő is április hónapra esik, a kérelmek leadásának pontos határidejét és az ülés időpontját itt tudják megtekinteni.
A kreditátviteli kérelmek leadása nem félévfüggő. Ha korábbi (és nem párhuzamos) tanulmányaiból kíván kreditet befogadtatni, akkor javasoljuk, hogy az adott tárgy ajánlott félévénél legalább eggyel korábbi félévben nyújtsa be kérelmét, elkerülendő az ilyenkor előforduló bizonytalanságokat (óralátogatás, vizsgajelentkezés szükségessége stb.)

PPK Tanulmányi Hivatal

2018.04.11.