PPK - Utólagos kurzusfelvétel 2018/19/1

Tájékoztatjuk hallgatóinkat, hogy a HKR 62/A §-ának értelmében a kurzusfelvételi időszak végét követő egy héten belül a hallgató kérelmére – látogatásköteles kurzus esetében az oktató hozzájárulása esetén – a kari Tanulmányi Bizottság engedélyezheti az utólagos kurzusfelvételt. Az utólagos kurzusfelvétel térítési díj ellenében történik: tárgyanként 3.000,- Ft-ért.

Mindezek alapján az utólagos kurzusfelvételi kérelmek a PPK által meghirdetett kurzusok vonatkozásában az alábbi intervallumban adhatóak le ügyfélfogadási időben:

alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésekben és szakirányú továbbképzésben:
2018. szeptember 17. – 2018. szeptember 21.


doktori képzésben:
2018. október 1. – 2018. október 5.


A kurzusfelvételi időszakot követő egy héten túl utólagos kurzusfelvételre már nincsen lehetőség!
Utólagos kurzusfelvételi kérelmet kizárólag az erre rendszeresített, s hiánytalanul kitöltött formanyomtatványon fogadunk el (letölthető innen ezen a néven: Utólagos kurzusfelvételi kérelem). A kitöltött és – órás tanegység esetén – az oktatóval aláíratott űrlapok a Kazinczy utcai épület II. emelet 216. szobában adhatóak le.

Hiányosan (pl. oktatói aláírás, vagy tanszéki pecsét nélkül) leadott vagy pontatlanul kitöltött (hiányzó vagy pontatlan kurzuskód és/vagy cím) kérelmek elbírálására nincsen mód: a hiányosan kitöltött vagy hibás adatot tartalmazó  kérvények automatikusan elutasításra kerülnek.

PPK Tanulmányi Hivatal

2018.09.17.