PPK - Utólagos kurzusfelvétel 2019/20/2

Tájékoztatjuk hallgatóinkat, hogy a HKR 62/A §-ának értelmében a kurzusfelvételi időszak végét követő egy héten belül a hallgató kérelmére – látogatásköteles kurzus esetében az oktató hozzájárulása esetén – a kari Tanulmányi Bizottság engedélyezheti az utólagos kurzusfelvételt. Az utólagos kurzusfelvétel térítési díj ellenében történik: kurzusonként 3.000,- Ft-ért.

Mindezek alapján az utólagos kurzusfelvételi kérelmek a PPK által meghirdetett kurzusok vonatkozásában az alábbi intervallumban adhatóak le ügyfélfogadási időben:

alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésekben és szakirányú továbbképzésben:
2020. február 17 – 2020. február 21.

doktori képzésben:
2020. március 2 – 2020. március 6.

A kurzusfelvételi időszakot követő egy héten túl utólagos kurzusfelvételre már nincsen lehetőség!
Utólagos kurzusfelvételi kérelmet kizárólag az erre rendszeresített, s hiánytalanul kitöltött formanyomtatványon fogadunk el (letölthető innen: https://www.ppk.elte.hu/tanulmanyi/urlapok, ezen a néven: Utólagos kurzusfelvételi kérelem). A kitöltött és – órás tanegység esetén – az oktatóval aláíratott űrlapok az ügyfélszolgálaton, a Kazinczy utcai épület I. emelet 115-ben adhatók le.

A hiányosan (pl. oktatói aláírás, vagy tanszéki pecsét nélkül) leadott vagy pontatlanul kitöltött (hiányzó vagy pontatlan kurzuskód és/vagy cím) kérelmek elbírálására nincsen mód: a hiányosan kitöltött vagy hibás adatot tartalmazó  kérvények automatikusan elutasításra kerülnek.

PPK Tanulmányi Hivatal

2020.02.10.