Reflektorfényben a kamaszok egészsége és jólléte

Megjelent a WHO legújabb jelentése, a kutatás hazai partnere az ELTE PPK HBSC kutatócsoport

2020.05.20.
Reflektorfényben a kamaszok egészsége és jólléte
A 45 ország részvételével készült, magyar adatokat is elemző kutatás azt mutatja, hogy a négy évvel ezelőtti méréshez képest több serdülő számol be mentális egészséggel kapcsolatos problémáról – hazánkban is láthatunk hasonló tendenciákat, különösen a legfiatalabbak körében. Az Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása (Health Behaviour in School-aged Children, HBSC) elnevezésű, négyévenként elvégzett nemzetközi kutatás magyar partnere az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán működő HBSC kutatócsoport. A WHO Európai Regionális Irodája által ma közzétett, Reflektorfényben a kamaszok egészsége és jólléte című jelentés kiterjedt adatgyűjtés eredményét összegzi: 45 országból több mint kétszázezer 11, 13 és 15 éves iskolás fizikai egészségéről, egészséget befolyásoló szokásairól, mentális jóllétéről és társas kapcsolatairól ad képet. A hazai vizsgálati eredményeket összegző Kamaszéletmód Magyarországon című kötet tavaly év végén jelent meg.

„A magyar iskolások étkezési szokásai az elmúlt évtized első felében több biztató változást mutattak, például a gyümölcs- és zöldségfogyasztás terén, most ennek a kedvező tendenciának a megtorpanását láthatjuk. A szerfogyasztási mutatók 2010 óta határozottan javulnak, ugyanakkor ez a tendencia egész Európára jellemző, és a magyar serdülők még mindig rosszabb képet mutatnak, mint az európai átlag”- mondja Dr. Németh Ágnes, a PPK Pszichológiai Intézetének tudományos főmunkatársa, a magyar kutatócsoport vezetője.

Néhány fontos adat a magyar fiatalokról

Infografikákon a magyar adatok nemzetközi összehasonlításban (kattints!)

 A 2014-es adatokkal összehasonlítva a fiatalok Magyarországon a következőkről számolnak be:

 • jóval kevesebben reggeliznek rendszeresen és jelentősen csökkent a gyümölcsöt és zöldséget naponta fogyasztók aránya is, különösen a fiatalabb korcsoportokban. Ugyanakkor csökkent az édesség- és az üdítőital-fogyasztás gyakorisága is;
 • növekedett a túlsúlyosak aránya; a szexuálisan már aktív lányok aránya közel 10%-kal csökkent, ugyanakkor az óvszerhasználat szintén 10%-os csökkenést mutat;
 • csökkent az alkoholt kipróbálók és a részegség előfordulásának aránya;
 • az iskolai erőszak Magyarországon egyre fontosabb kérdés. A kortársbántalmazásban a 11 évesek a leginkább érintettek, arányuk jelentősen, mintegy 5%-kal nőtt ebben a korcsoportban;
 • jelentősen csökkent azoknak a 11 éves tanulóknak az aránya, akik az egészségüket kiválónak értékelik;
 • az iskolájukat nagyon kedvelők aránya csökkent, miközben az iskolai feladatokat nyomasztónak érzékelők aránya nőtt, különösen a 11 évesek körében;
 • a magyar diákok nemzetközi viszonylatban kiemelkedően magasnak értékelik mind a családi, mind a kortársak általi támogatottságukat.

Európai viszonylatban a mentális egészség és a jóllét területén láthatjuk az egyik legnagyobb problémát

A jelentés rámutat, hogy az általános mentális jóllét rosszabbodik az idősebb korosztályokban, és a lányoknál különösen fennáll annak a veszélye, hogy rossz mentális egészségbeli jellemzőket mutassanak a fiúkhoz képest. A 45 ország átlagát tekintve minden negyedik serdülő beszámol arról, hogy legalább hetente egyszer idegesnek, ingerlékenynek érzi magát vagy nehezen tud elaludni.

„Az a tény, hogy az európai régióban egyre több fiú és lány számol be kedvezőtlen mentális állapotokról – pl. lehangoltságról, idegességről vagy ingerlékenységről –, mindannyiunk számára aggodalomra ad okot” – mondja Dr. Hans Henri P. Kluge, a WHO Európai Regionális Igazgatója. „Az, hogy hogyan reagálunk erre az egyre jelentősebb problémára, nemzedékeken át fog hatni. A fiatalokba történő „befektetés”, például azáltal, hogy biztosítjuk számukra az igényeiknek megfelelő mentálhigiénés szolgáltatásokhoz való hozzáférést, háromszorosan is megtérül: egészségügyi, társadalmi és gazdasági előnyökkel jár a mai serdülők, a holnapi felnőttek és a jövő generációk számára ”- tette hozzá.

Az európai országok körülbelül egyharmadában azt mutatta a jelentés, hogy 2014-hez viszonyítva növekszik azoknak a serdülőknek az aránya, akik számára nyomasztó az iskolai munka, valamint csökken az iskolájukat szerető fiatalok részaránya. A legtöbb országban az idősebb korcsoportokban az iskolához való viszonyulás kedvezőtlenebbé válik: az idősebbek kevésbé érzik támogatónak az osztályközösséget miközben fokozódó túlterheltségről számolnak be.

"Aggasztó, hogy a serdülők azt mondják nekünk, hogy nincs minden rendben a mentális állapotukkal: ezt az üzenetet komolyan kell vennünk, mivel a jó mentális egészség az egészséges serdülőkor fontos eleme" - mondta Dr. Jo Inchley, a HBSC nemzetközi kutatásvezetője, a Glasgow-i Egyetem tudományos főmunkatársa.

A nemzetközi kép

A Reflektorfényben a kamaszok egészsége és jólléte jelentés számos fontos megállapítást tár fel, többek között:

 • öt serdülőből kevesebb mint egy teljesíti a WHO testmozgásra vonatkozó ajánlásait –2014 óta az országok körülbelül egyharmadában csökkent a szint, különösen a fiúk körében. A lányok és az idősebb serdülők körében alacsonyabbak az arányok, mint a fiúknál, illetve a fiatalabbaknál;
 • a legtöbb serdülő étrendje nincs összhangban a táplálkozási ajánlásokkal, ami aláássa az egészséges fejlődés lehetőségét. Három serdülőből körülbelül kettő nem eszik elegendő tápanyagban gazdag ételt, valamint négyből egy minden nap fogyaszt édességet, és hatból egy minden nap iszik cukros üdítőitalt;
 • a túlsúly és az elhízás szintje 2014 óta emelkedett, és most már a fiatalok ötödét érinti, magasabb arányú a fiúk és a fiatalabb serdülők körében. Minden negyedik serdülő túlságosan kövérnek tartja magát, ez viszont a lányokra jellemzőbb;
 • az alkoholfogyasztás és a dohányzás továbbra is csökken, de a jelenlegi alkoholfogyasztók és a dohányzók aránya továbbra is magas a 15 éves korúak körében, a leggyakrabban használt szer az alkohol. A 15 éves korosztály 20%-a élete során kétszer vagy többször is volt már részeg, és 15%-kal fordult ez elő az elmúlt 30 napban;
 • négy szexuálisan aktív kamasz közül egy nem védekezik.  A 15 éves korcsoportban négy fiúból egy (24%) és hét lányból egy (14%) számolt be szexuális kapcsolatról.

A legújabb, 2017/2018. évi eredményeket tartalmazó HBSC tanulmány megjelenésekor a COVID-19 pandémiával küzd a világ. A világjárványnak a fiatalok életére gyakorolt ​​hatását a 2021/2022. évi eredményekről beszámoló következő tanulmány tükrözi majd. "A HBSC kutatás által lefedett kérdések széles skálája betekintést nyújt a serdülők mai életébe, és hasznos kiindulási alapot nyújt a kutatóknak a COVID-19 járvány serdülőkre gyakorolt hatásainak méréséhez, " – mondta Martin Weber, a WHO Európai Regionális Irodájának gyermek- és serdülőkori egészséggel foglalkozó programmenedzsere. "Az adatok lehetővé teszik számunkra, hogy meghatározzuk, hogy az elhúzódó iskolai bezárások és a hagyományos közösségi érintkezés megszűnése hogyan befolyásolta a fiatalok társas interakcióit, valamint a testi és szellemi jóllétet."

A nemzetközi jelentés az alábbi linkeken érhető el:

1. kötet: Főbb megállapítások

2. kötet: Főbb adatok

 

Infografikák

 

Reflektorfényben a kamaszok egészsége és jólléte

Reflektorfényben a kamaszok egészsége és jólléte

0

/

0

0

/

0