Szakdolgozatok (diplomamunkák) témabejelentése a 2023/2024-as tanév őszi félévében

A hallgatónak a tanulmányai lezárásához minden szakon szakdolgozatot kell írnia. A szakdolgozat megnevezése a mesterképzési szakokon: diplomamunka. A szakdolgozat témáját a hallgatónak a Neptunban kell bejelentenie a záróvizsgájának időszaka előtt az alábbi szabályok szerint.

A témabejelentés időszaka a 2023/2024-es őszi félévben:

2023. október 18. (szerda) 16:00 - 2023. november 8. (szerda) 16:00 óra.

(Ld. alább az egyes szakokhoz tartozó határidőket.)

Mely szakokon kell, és mely szakokon nem kell témát bejelenteni?

Minden szakon kötelező a szakdolgozati téma bejelentése, kivéve azokat a szakokat, amelyeken a szakdolgozat egyetlen és kötelező formája a portfólió. Nincsen tehát témabejelentés a következő szakokon: pszichológia BA, közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzés, mentortanár szakirányú továbbképzés, pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés.
A pszichológia MA szakon a szakdolgozatnak két része van, a kutatási rész és az alkalmazott rész, ezekhez külön-külön szükséges a témabejelentés. A jelen időszak a kutatási rész bejelentésére szolgál.

Ki lehet témavezető?

A témavezető az Egyetem oktatója, tudományos kutatója, illetve külső, óraadó szakember is lehet. Ha a hallgató olyan témavezetőt választ, aki nem szerepel a Neptunban (aki a témabejelentés űrlapon nem választható ki), akkor szükséges egy ún. „belső” témavezető választása is. A hallgató az általa választott témavezetővel előre egyeztetve választ témát. A témavezető a hallgató által benyújtott témabejelentés alapján nyilatkozik a Neptunban arról, hogy elvállalja a témavezetést. Abban az esetben, ha a hallgató előre meghatározott témakörökből választ – ez csak Szombathelyen fordul elő a Pedagógiai és Pszichológiai Intézet (PPI) és a szakjain –, ehhez kapcsolódva választja ki a témakörhöz előzetesen hozzárendelt témavezetőt, és ilyen esetben a témavezető külön nem nyilatkozik a téma vállalásáról. A téma és a témavezető választását a szakért felelős intézet igazgatója vagy az általa kijelölt személy hagyja jóvá a Neptunban.

Mi lehet a téma?

Az egyes intézetek minden félévben szakonként felajánlanak szakdolgozati témákat, ezeket a Neptunban és/vagy az intézeti honlapon teszik közzé. Ha az adott szakon a hallgató a Neptunban majd egyéni témát jelent be, az lehet az intézeti honlapon javasoltak közül is valamelyik, de a témavezetőjével egyeztetve ő maga is megfogalmazhat ezektől eltérő, saját témát is. A PPI szombathelyi szakjain a hallgatók a Neptunban is elsősorban az előre meghatározott témakörökből választanak témát és témavezetőt is, de nekik is lehetséges az egyedi témaválasztás.

FONTOS! A téma nem azonos a majdani szakdolgozat címével. Érdemes olyan témát választani, ami kellően tágan határozza meg azt az elméleti/empirikus/módszertani/fejlesztési stb. tartalmat, amit a hallgató a szakdolgozatában fog majd kifejteni. Ha kellően általános a téma, nem szükséges a témabejelentés megváltoztatása akkor, ha a szakdolgozat és annak a címe mindössze a témának egy szűkebb, specifikus részét tárgyalja.
A témabejelentés határidői

 

őszi záróvizsgához

tavaszi záróvizsgához

általános határidő:

 

 

alapképzési szakokon (BA, BSc) és szakirányú továbbképzésben (a záróvizsga előtt fél évvel)

május 15.

a jelen, 2023/2024-as tanév őszi félévében
november 8.

mesterképzési szakokon (MA, MSc), beleértve a pszichológia MA szakon a kutatási szakdolgozati részt (a záróvizsga előtt két félévvel)

a jelen, 2023/2024-as tanév őszi félévében
november 8.

május 15.

az általános határidőtől eltérő esetek:

 

 

társadalmi befogadás tanulmányok MA / interkulturális pszichológia és pedagógia MA, sportmenedzser MSc

május 15.

a jelen, 2023/2024-as tanév őszi félévében
november 8.

 

 

 

a pszichológia MA szakon az alkalmazott szakdolgozati rész (a kutatási rész a fenti általános határidő szerint)

az adott félév szorgalmi időszaka második hetének péntekéig

Nem kötelező témavezető felkérése, és a témát sem kell bejelenteni a következő szakokon, amelyeken a szakdolgozat portfólió:

  • pszichológia BA,
  • közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzés,
  • mentortanár szakirányú továbbképzés,
  • pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés (valamennyi választható tanulmányi modul esetében).
Hogyan történik a témabejelentés a Neptunban?

Ha Ön egyidejűleg több szakon is folytat, vagy abszolutóriummal már befejezett tanulmányokat, akkor először ki kell választania a Neptunban bal oldalon felül azt a képzést, amihez a szakdolgozatának témáját be kívánja jelenteni. Ez után a Tanulmányok > Szakdolgozat / Szakdolgozat jelentkezés menüpontban a Műveletek: közül válassza ki a Szakdolgozat jelentkezés gombot. A megnyíló ablakban az Időszak: szűrésben válassza ki az Önre vonatkozó kategóriát a Listázás gombbal.

Az "Időszak" megnevezés valójában a szakok és a hallgatók azon körét jelenti, akikre a témabejelentés feltételei azonosak, így különösen a kötelező vagy egyénileg választható témák, a témavezetők köre és a témabejelentés határideje. Ennek megfelelően a következő "Időszakok" választhatók:
  ► Budapest – BA/BSc, szakirányú továbbképzés 2023/24/1
  ► Budapest – MA/MSc 2023/24/1
  ► Szombathely – STI BA/BSc 2023/24/1
  ► Szombathely – PPI BA/MA 2023/24/1

Innen szétválik a témabejelentés folyamata, attól függően, hogy Ön (i) a szakját gondozó intézet által megadott témák és a hozzájuk rendelt témavezető oktatók közül választ, vagy (ii) a választott témavezetőjével egyeztetve egyénileg fogalmazza meg a szakdolgozatának témáját, és szabad szövegesen írja be majd egy űrlapon. A PPK-n az (i) szerinti témaválasztás csak a PPI Szombathelyen gondozott szakjain történik, de e szakok hallgatói is tehetnek témabejelentést a (ii) módon.

(i) Témaválasztás a megadott témák és a hozzájuk rendelt témavezetők közül

A Szakdolgozat jelentkezés ablakban a Szombathely – PPI BA/MA 2023/24/1 – időszak listázását követően megjelennek a PPI által megadott témák és témavezetőik. A kiválasztott sorra klikkelve megnyílik a téma adatait bemutató ablak. A választott téma sorának végén lévő + (Lehetőségek) gombbal megnyíló menüpontok közül a Jelentkezés választásával újabb ablak nyílik meg, amelyben a témához tartozó címet lehet (de nem kötelező) módosítani. Innen a Tovább gombbal fejezheti be a témaválasztást, aminek utána a téma sorában megjelenik egy zöld színű pipa jel.
Ha esetleg módosítani szeretne a témaválasztásán, akkor törölheti azt a témavezető általi jóváhagyást megelőzően, a bejelentési határidő előtt. Ehhez ugyancsak a téma sorának végén lévő + (Lehetőségek) gombot kell használnia a Lejelentkezés menüpont kiválasztásával.

(ii) Egyéni témabejelentés

Ha az Ön szakján szabadon lehet szakdolgozati témát bejelenteni – akár az intézeti honlapon közzétett témajavaslatok alapján is –, akkor a Tanulmányok > Szakdolgozat / Szakdolgozat jelentkezés menüpontban a Műveletek: közül válassza ki a Szakdolgozat jelentkezés gombot. A megnyíló ablakban az Időszak: szűrésben válassza ki az Önre vonatkozó kategóriát a Listázás gombbal. Ezt követően az ablakban bal alul nyomja meg az Egyedi téma gombot, amire megnyílik a SZAKDOLGOZATI TÉMABEJELENTÉS űrlap. Az űrlap értelemszerű kitöltése után alul a Következő gomb megnyomásával lehet továbblépni, majd ellenőrzés után a Kérvény leadása gombbal véglegesítheti a témabejelentését. Vigyázzon! a kérvény leadása után azon változtatni vagy a kérvényt visszavonni nem lehet.

A benyújtott témaválasztását vagy az egyedi témabejelentését a Szakdolgozat jelentkezés ablakban balra alul a Jelentkezések gombbal ellenőrizheti.

FIGYELEM! A témabejelentés előtt mindenképpen egyeztessen a választott témavezetőjével!
2023.10.16.