Személyiség- és egészségpszichológiai program

Személyiség- és egészségpszichológiai program elsőrendű, speciális célja a személyiségpszichológia, a személyiségpszichológia alkalmazott tudományának tekinthető egészségpszichológia, valamint a klinikai pszichológia és az addiktológia kurrens irányzatainak naprakész feldolgozása, bemutatása. A program célja a személyiség egészséges és patológiás működésének megismertetése, elemzése, a modern személyiségelméletek és mérési módszereinek elsajátítása. Alapvető cél a doktoranduszok felkészítése a nemzetközi színvonalú személyiségpszichológiai, egészségpszichológiai, klinikai pszichológiai és addiktológiai kutatások megvalósítására annak érdekében, hogy hatékonyan tudjanak hozzájárulni ezen területek intenzív fejlődéséhez. A program, szemléletében és módszertanában is ötvözi a biológiai, pszichológiai és szociális szempontokat; az emberi működés megértésében ezen nézőpontok integrálására törekszik. A program osztozik a pszichológiai doktori iskola általános céljaiban: jártasságot kíván kialakítani egyrészt a tudományos kutatás módszertanában és az adatkezelés komplex módszereinek alkalmazásában, másrészt a tudományos munka szerves részét képező tevékenységi formákban, amilyen a tudományos művek írásos és szóbeli megjelenítése és az ettől elválaszthatatlan tudományos-kritikai elemző tevékenység.