Szocializáció és társadalmi folyamatok program

A program célja, hogy alkotó tudományos munkára készítsen fel hallgatókat, olyan témakörök tanulmányozására, amelyek az egyén és a társadalomviszonyával kapcsolatosak, illetőleg, amelyek társadalmi folyamatok pszichológiai összetevőit, hatótényezőit érintik. A társadalomtudományi társtudományok szempontjainak bevonásával ez a doktori képzés integrálva igyekszik közvetíteni az egyén társadalmi kibontakozásának, beilleszkedésének, szerepvállalásának a szocializáció címszava alá rendezhető jelenségvilágát és szabályszerűségeit. Ilyen értelemben a tudományos felkészítés hatóköre a szociálpszichológián túl kiterjed a fejlődéslélektan, a neveléspszichológia, a társadalom- és kulturális összehasonító pszichológia számottevő területeire is, de érinti a gazdaság, a művelődés (alkotás), a szervezeti élet és a politika pszichológiai aspektusait is. Ez utóbbiak kapnak nagyobb hangsúlyt a „társadalmi folyamatok pszichológiája” címszó alatt. A program a történeti, politikai s a szervezetpszichológia (nem utolsósorban annak a nem-profit szférát megcélzó, így az iskolai szervezettel foglalkozó ága) tudományos művelésére és alkotó alkalmazására egyként keretet teremt és előkészít.