Szorongás helyett énhatékonyság

A biztonságérzet összetevőinek megismerése; intervenciós eszköz- és programfejlesztés a társadalmi biztonság különböző szegmenseiben működő intézmények és aktorok számára

2022.10.16.
Szorongás helyett énhatékonyság

Támogató: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

Konstrukció: NKP - Nemzeti Kiválósági Program

Projektazonosító: 2018-1.2.1-NKP-2018-00006

Futamidő: 2018.10.01. – 2021.09.30.

Támogatás összege: 242 562 257 HUF

Témavezető: Rónay Zoltán, Neveléstudományi Intézet, Felvinczi Katalin, Pszichológiai Intézet

A projekt célja: A projekt keretében a társadalmi biztonságot – a személyes élethelyzetekben, állampolgárként és az intézményrendszerbe vetett bizalom magas fokából fakadóan egyénként s a közösség tagjaként a veszély felismerésére, megelőzésére, adekvát kezelésére való képesség – mint központi elemet az EVS eredményeit alapul véve a társdalom három szintjén azonosított biztonság-fogalom együtteseként értelmezzük. A projekt az egyes, vizsgálat alá vont területeken a személyes percepciók révén feltárható biztonság-, ill. a biztonság-hiány dimenziókat, a biztonságérzet feltételrendszerét, az egyes területeken cselekvők biztonság-értékelését, -érzékelését vizsgálja, valamint, hogy hol mely jelenségek erősítik és hátráltatják a társadalom biztonságát (biztonságérzetét); továbbá a fejlesztendő területeket azonosítja és meghatározza a fejlesztés. Vállalásunk minden egyes vizsgált területen intervenciós terv készítése: képzésfejlesztés, programcsomag kidolgozása, eredményértékelés.

A pályázatról részletesebben az ELTE honlapján olvashat.

A kutatásfejlesztési projekt eredményeit összefoglaló sajtóközlemény ezen a linken olvasható.