Technológiai innováció az oktatásban

2021.12.13.
Technológiai innováció az oktatásban
Halász Gábor, Kovács István Vilmos, Pálvölgyi Lajos szerkesztésében megjelent az Oktatás, technológia, innováció: helyzetkép és stratégia című tanulmánykötet, amely bemutatja a digitalizáció aktuális trendjeit és lehetőségeit az oktatásban, és fejlesztési javaslatokat fogalmaz meg a hazai szakpolitika számára.

A Horváth Ádám előszavával megjelent kötetben az ELTE PPK kutatói és szerzőtársaik arra vállalkoztak, hogy a Digitális Oktatási Stratégia keretei között javaslatot tegyenek a nemzeti oktatási ágazati innovációs stratégia technológiai pillérének kibontására. A stratégiajavaslatot tartalmazó első rész szerzői Halász Gábor, Fazekas Ágnes, Fischer Márta, Horváth László, Kovács István Vilmos és Pálvölgyi Lajos. Az oktatási innovációk és a digitális átállás összefüggéseivel foglalkozó második részben nemzetközi és hazai példákat bemutató tanulmányokat olvashatunk Dobrova Zita, Fazekas Ágnes, Győri János, Halász Gábor, Horváth László, Pálvölgyi Lajos és Szarka-Bögös Réka tollából. A tanulmányok egyebek mellett a finn oktatásipari exportstratégia, a dél-koreai oktatásügyi digitalizáció, a Google Classroom, a Samsung SMART School, valamint a tömeges, nyílt, online (MOOC) kurzusok kérdéseivel, továbbá a digitális pedagógiai innovációk születésével foglalkoznak.

A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ megbízásából 2019-ben megvalósult projekt javaslatai a korábbinál is aktuálisabbá váltak a koronavírus járvány 2020-as kirobbanásával, hiszen a digitális technológia oktatási alkalmazása mindenki számára kikerülhetetlen napi feladattá vált. Eme kihívások és lehetőségek új fejezetet nyitottak a pedagógiai innováció területén.

Az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelent kiadvány elérhető a MeRSZ elektronikus gyűjteményben, amely ELTE polgárok számára ingyenesen hozzáférhető.

A kiadvány bemutatójára 2022. január 13-án 15 órakor kerül sor a PPK Kazinczy utcai épületében.