Trauma és szenvedélybetegség

Nézze meg videón Kaló Zsuzsa habilitációs előadását!

2020.05.11.
Trauma és szenvedélybetegség
A pszichológiai trauma mint a szenvedélybetegség kialakulásának kockázati tényezője volt a témája Kaló Zsuzsa, az ELTE PPK Pszichológiai Intézet egyetemi adjunktusa 2020. március 24-én megtartott habilitációs előadásának. Az elsősorban mesterképzéses pszichológus hallgatóknak és szakirányú továbbképzésben lévő hallgatóknak szóló előadás videófelvétele elérhető a kar YouTube csatornáján.

Mint Kaló Zsuzsa előadásának bevezetőjében kiemelte, az addikció, a szenvedélybetegség továbbra is nagyon fontos közegészségügyi probléma, magas a prevalencia, a negatív következmények több területen megtalálhatók: kihatnak az egészségre, a társas kapcsolatokra, a gazdasági helyzetre. Továbbá a szerhasználat mellett a potenciálisan problémás viselkedési addikcióknak a jelensége is bekerült a vizsgálatok körébe a szerencsejáték használati zavarnak a megjelenésével.  Ez a mentális zavarok diagnosztikai, statisztikai kézikönyvének legújabb verziójában is megtalálható; a viselkedési addikciók, mint pl. a szerencsejáték használati zavar, az impulzuskontroll zavarok besorolásból átkerült az addiktológiai zavarok körébe.

Az előadó a téma aktualitására hívta fel a figyelmet. 2010 óta elsősorban az új, úgynevezett pszichoaktív szerek használónak kezelésében figyelték meg a pszichológiai trauma mint kockázati tényező fokozott jelenlétét, amit a kurrens szakirodalom is leír.  Eddig is ismert volt, hogy a kockázati tényezők a szenvedélybetegség kialakulásában lehetnek genetikusak, személyiségből fakadóak vagy pszichoszociális jellegűek, ám a pszichológiai trauma és a szenvedélybetegség összefüggéseinek új megközelítésmódja paradigmaváltást jelent a szakterületen.

Az előadásban az alábbi témakörökről esik szó:

  1. Az addikció elméleti modelljei
  2. A pszichológiai trauma és szenvedélybetegség összefüggései
  3. A traumainformált beavatkozások