Új kutatócsoport alakult a PPK-n

2021.06.10.
Új kutatócsoport alakult a PPK-n
Dorner Helga egyetemi docens vezetésével létrejött a Szervezeti és Munkahelyi Tanulás Kutatócsoport a Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézetben. A labor vizsgálatai a kutatási témákat és a módszertani eszköztárat tekintve egyaránt interdiszciplináris szemléletet tükröznek.

A kutatócsoport vizsgálatainak középpontjában a szervezeti és a munkahelyi tanulás áll. Értelmezésük szerint a szervezeti és a munkahelyi tanulás számos szinten és formában (pl. egyéni, kollektív, társadalmi, online, jelenléti, formális, informális), illetve tágabb és szűkebb kontextusokban, terekben (pl. információs társadalom, gazdaság, felsőoktatás, céges környezet, otthon) valósulhat meg. Vizsgálataik ezért interdiszciplináris szemléletet tükröznek – a kutatási témákat és a módszertani eszköztárat tekintve egyaránt. A társadalomtudományi és neveléstudományi irányultságot segítik az antropológia, oktatásszociológia, szervezetpszichológia, valamint az alkalmazott közpolitikai tudományok tradicionális és innovatív kutatásmódszertani megoldásaival.

Főbb kutatási irányok: a munkahelyi tanulás és a felsőoktatás kapcsolódási pontjai, digitalizáció és nemzetköziesítés a szervezeti és a munkahelyi tanulás szolgálatában, felsőoktatási intézmények mint a szervezeti és a munkahelyi tanulás terei, felnőttkori tanulás, szakmai professzionalizáció és a humán erőforrás menedzsment összefüggései, szervezeti és munkahelyi tanulástámogatás innovatív formái (pl. mentorálás és tanácsadás). A kutatócsoport célja, hogy az alapkutatáson túl az alkalmazott kutatási szemléletmód segítségével hidat képezzen az egyetemi tudásteremtők és -megosztók, valamint a legtágabb értelemben vett tudásfelhasználók között.

A kutatócsoport tagjai