Utólagos kurzusfelvétel 2016/17/2

Tájékoztatjuk hallgatóinkat, hogy a HKR 62/A §-ának értelmében a kurzusfelvételi időszak végét követő egy héten belül a hallgató kérelmére – látogatásköteles kurzus esetében az oktató hozzájárulása esetén – a kari Tanulmányi Bizottság engedélyezheti az utólagos kurzusfelvételt. Az utólagos kurzusfelvétel térítési díj ellenében történik: kurzusonként 1500,- Ft-ért.

Mindezek alapján az utólagos kurzusfelvételi kérelmek a PPK által meghirdetett kurzusok vonatkozásában az alábbi intervallumban adhatóak le félfogadási időben:

• alapképzésen, mesterképzésen, osztatlan képzéseken és szakirányú továbbképzésen:
2017. február 20. – 2016. február 25.

• doktori képzésen:
2017. március 6. – 2017. március 10.

A kurzusfelvételi időszakot követő egy héten túl utólagos kurzusfelvételre már nincsen lehetőség!
Utólagos kurzusfelvételi kérelmet kizárólag az erre rendszeresített, s hiánytalanul kitöltött formanyomtatványon fogadunk el. Az utólagos kurzusfelvételi űrlapot a honlap Letölthető dokumentumok menüpontjában érhetik el. A kitöltött és – órás tanegység esetén – az oktatóval aláíratott űrlapok az I. emelet 110. szobában adhatóak le.

Hiányosan (pl. oktatói aláírás nélkül, tanszéki pecsét nélkül) leadott vagy pontatlanul kitöltött (hiányzó vagy pontatlan kurzuskód és cím) kérelmek elbírálására nincsen mód: a hiányosan kitöltött vagy hibás adatot (különös tekintettel a kurzuskódra) tartalmazó  kérvények automatikusan elutasításra kerülnek.

PPK Tanulmányi Hivatal

2017.02.20.