Zsolnai Anikó sikeresen megvédte akadémiai doktori disszertációját

2020.02.11.
Zsolnai Anikó sikeresen megvédte akadémiai doktori disszertációját
Zsolnai Anikó, a PPK Neveléstudományi Intézetének egyetemi tanára 2020. február 6-án sikeresen védte meg "A szociális kompetencia fejlődése és fejlesztési lehetőségei gyermekkorban" című nagydoktori értekezését az MTA Székházában.

A disszertáció célja a szociáliskompetencia-kutatások eddigi főbb eredményeinek pedagógiai szempontú elemzése, valamint saját empirikus vizsgálatok bemutatásán keresztül az integratív megközelítés szükségességének hangsúlyozása a szociális kompetencia fejlődésével és fejlesztésével kapcsolatos kutatásokban. Zsolnai Anikó munkáira három kutatási irány hatott jelentősen: a szociális viselkedést irányító szociális kompetenciával foglalkozó, a vele szorosan összefüggő érzelmi kompetenciával kapcsolatos, valamint a kötődéskutatások.

A szociális kompetencia meghatározásával, összetevőinek azonosításával, a fejlesztési lehetőségekkel és a fejlesztések hatásával több, mint fél évszázada foglalkoznak a pszichológiai és pedagógiai vizsgálatok. Ezen elméleti és empirikus kutatások adatainak eredményeképpen a szociális kompetencia számos meghatározása ismert, igen sok összetevő működéséről, alakulásáról rendelkezünk megbízható empirikus adatokkal, illetve egyre több olyan fejlesztő program áll rendelkezésünkre, amely jól alkalmazható óvodai és iskolai keretek között. A kutatási adatok egyértelműen azt mutatják, hogy a szociális kompetencia fejlettsége, illetve nem megfelelő működése nemcsak az interperszonális kapcsolatok alakulását, hanem a magánéleti sikerességet és a tanulmányi-szakmai előmenetelt is nagymértékben befolyásolja.

Az utóbbi két évtizedben végzett hazai és nemzetközi szociáliskompetencia-vizsgálatok eredményei alapján a társas viselkedést meghatározó pszichikus rendszer összetevőinek fejlettsége és fejlődése igen nagy egyéni különbségeket mutat, amelynek oka számos személyiségbeli és környezeti tényező eltérő jellemzője és hatása. Az intézményes nevelésnek ezért az egyik kulcsfeladata a szociális kompetencia fejlődésének segítése. Az éveken át tartó, tudatos, tervszerű fejlesztés célja, hogy a társadalmi beilleszkedéshez, a szakmai és a magánéleti sikerességhez szükséges szociális összetevők (motívumok, képességek, készségek, szokások, ismeretek és minták) hatékonyan tudjanak működni. Azonban az eredményes fejlesztés egyik előfeltétele a fejleszteni kívánt összetevők életkori sajátosságainak, működési mechanizmusainak, egymással, valamint más pszichikus és környezeti tényezőkkel való kapcsolatrendszerük alapos ismerete.

A doktori eljárással kapcsolatos dokumentumok az MTA Könyvtárának honlapján érhetők el.

Zsolnai Anikó magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanárként, valamint pedagógiai szakon végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 1984-ben. 1986 és 2016 között a Szegedi Tudományegyetemen először tudományos segédmunkatársként tevékenykedett, majd itt kapta meg tanársegédi, adjunktusi, docensi és egyetemi tanári kinevezését is. 2017-től az ELTE PPK Neveléstudományi Intézetének munkatársa, a Pedagógiai Innovációk és Társadalmi Esélyek Kutatócsoport tagja. 2018-tól a European Network for Social and Emotional Competence (ENSEC) négytagú elnökségének tagja, egyben a szervezet hazai képviselői feladatait is ellátja. Fő kutatási területei a szociális kompetencia fejlődése, a kötődések szerepe a szociális kompetencia fejlődésében, a szociális készségek fejlődése és fejlesztési lehetőségei gyermekkorban.