Doktori felvételi eljárás a 2019/20-as tanévre

Jelentkezési időszak: 2019. március 18. - [április 23.] május 20.

A doktori iskolák tájékoztatói:

Jelentkezési lap doktori (PhD) képzésre

FIGYELEM! VÁLTOZÁSOK A DOKTORI KÉPZÉSRE JELENTKEZÉSBEN:

A jelentkezési határidőt meghosszabbítottuk egy hónappal, jelentkezni 2019-ben május 20-ig lehet.

Az ösztöndíjas helyek száma a korábbi évekhez képest mintegy 50%-kal növekedett, így várhatóan többen kezdhetik meg tanulmányaikat állami ösztöndíjas formában.

A jelentkezések az alábbi módon nyújthatók be:

nyomtatott formában kért dokumentumok:

  • személyesen az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Tanulmányi Hivatalában (Budapest, VII. ker. Kazinczy u. 23-27., I. em. 115.),

hétfő: 13.00–16.00
kedd: 13.00–16.00
szerda: 9.00–12.00, 13.00–16.00
csütörtök: 9.00–12.00
péntek: 9.00–14.00

illetve

  • ajánlott küldeményként postán, az alábbi címre:

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Tanulmányi Hivatal
1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27., I. em. 115.
Legkésőbbi postai feladás dátuma: 2019. április 23. május 20.

elektronikusan kért dokumentumok:

  • az elektronikusan kért dokumentumokat a phd.felveteli@ppk.elte.hu címre kérjük küldeni 2019. április 23. május 20. éjfélig
  • az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni a doktori iskola és a jelentkező nevét
  • a csatolmányok megnevezésében kérjük feltüntetni a dokumentum típusát és a jelentkező nevét (pl. eletrajz_Minta_Maria)
  • önmagában a dokumentumok elektronikus megküldése nem minősül jelentkezésnek, ehhez feltétlenül szükséges a tájékoztatóban felsorolt nyomtatott dokumentumok (jelentkezési lap, oklevélmásolat, nyelvvizsgabizonyítvány-másolat, csekkszelvény-másolat) benyújtása is

A felvételi eljárási díj 9.000 Ft, amelyet kizárólag az ELTE által erre a célra kiadott csekken lehet befizetni. Csekket igényelni a phd.felveteli@ppk.elte.hu e-mail címen, vagy személyesen lehet, név és levelezési cím megadásával.

Az egyes programok felvételi beszélgetésének időpontja:

Neveléstudományi Doktori Iskola:

Andragógia - EDITE: 2019. június 7.
Elméleti-történeti pedagógia – Kora gyermekkor pedagógiája: 2019. június 5.
Gyógypedagógia: 2019. június 4.
Nyelvpedagógia: 2019. június 7.
Sport és egészségnevelés: 2019. június 4.
Szaktárgyi Pedagógiák – Oktatás-tanulás-egyenlőtlenségek: 2019. június 4.
 
Pszichológiai Doktori Iskola:
 
Fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia: 2019. június 7.
Klinikai pszichológia és addiktológia: 2019. június 5.
Kognitív pszichológia: 2019. június 4.
Magatartás-pszichológia: 2019. június 7.
Sport- és egészség-pszichofiziológia: 2019. június 5.
Személyiség- és egészségpszichológia: 2019. június 5.
Szocializáció és társadalmi folyamatok: 2019. június 3.

A pontos, személyre szóló időpontról a jelentkezők e-mailben kapnak értesítést a felvételi időszak lezárultát követően.

2016.10.19.