Felvételizőknek - Osztatlan képzések

Az ezen az oldalon található információk egy korábbi, már lezárt felvételi eljárásra vonatkoznak, a 2022-es felvételi információk majd a felvi.hu-n közzétett, friss adatokkal egy időben olvashatók.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen az osztatlan tanárképzés felvételi eljárásnak szervezése központilag zajlik, ezért a Felvételi tájékoztatóban a tanár szakokat

meghirdetései között kell keresni.

Ezen az oldalon az osztatlan tanárképzés szakjai közül kifejezetten csak az ELTE-PPK szakfelelőssége alá tartozó gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár és testnevelő tanár szakok felvételi információi találhatók. A választható szakpárok köréről, a pályaalkalmassági vizsgáról és a felvételi eljárás egyéb tudnivalóiról a www.felvi.hu oldalon elérhető Felvételi tájékoztatóban talál bővebb információkat.

INFORMÁCIÓK, LETÖLTHETŐ ANYAGOK a testnevelő tanár képzés felvételi vizsgájával kapcsolatban

A testnevelő tanár szakon a felvétel feltétele az egészségügyi alkalmasság igazolása az "Egészségügyi lap" beküldésével. Az Egészségügyi lapot eredeti, saját aláírással kell feltölteni „egészségügyi/orvosi igazolás” típusú dokumentumként (szkennelve vagy fotózva) a felvi.hu-ra 2021. február 15-ig.
Az egészségügyi alkalmasság igazolásának hiánya esetén a jelentkező a szakra nem nyerhet felvételt. A testnevelő tanár szakon a képzés során bekövetkező esetleges egészségügyi alkalmatlanság kizárhatja a tanulmányok változatlan feltételek melletti befejezését.

FIGYELEM!
A motoros alkalmasság vizsga során a biológia írásbeli 20 pont alatti, illetve bármely tudásterületen – sportjátékok, atlétika, torna, úszás, küzdősportok – elért „0” pontszám kizárja a sikeres felvételi, így az egyetemre való bekerülés lehetőségét. Ugyancsak sikertelen felvételi vizsgának számít, ha a jelentkező a 200 megszerezhető pontból nem ér el legalább 100 pontot, azaz 50%-os teljesítményt.

FIGYELEM! A járványügyi helyzetre való tekintettel módosult a motoros alkalmassági vizsga követelménye, a holnapon szereplő tájékoztatókban 2021. május 14-től már ez a módosított szöveg érhető el

Letölthető dokumentumok:
Egészségügyi lap
Tájékoztató a motoros alkalmassági vizsga tartalmáról - a járványügyi helyzetre való tekintettel módosítva 2021. május 13-án, a változó szövegrészeket kiemeltük