Felvetteknek - A beiratkozás rendje - Budapest

A hallgatói jogviszony a felvételről vagy az átvételről szóló határozat alapján, a beiratkozással jön létre. A beiratkozás tehát a hallgatói jogviszony létesítésének kötelező aktusa, amely két egymásra épülő részből áll:

 1. egy elektronikus és
 2. egy személyes ügyintézési részből.

Figyelem! A perinatális tanácsadó felnőttképzési tanfolyam résztvevőinek a hallgatói jogviszonnyal rendelkezőkéhez hasonló adminisztratív lépéseket szükséges megtenniük. Ahol a felnőttképzési jogviszonnyal rendelkezők esetében más a teendő, azt a tájékoztató adott részénél külön jelezzük.

Az elektronikus beiratkozás lépései a Neptunban:

 • személyes adatainak egyeztetése, a hiányzó adatok kitöltése (a Neptunban a felvételi során megadott adatai fel vannak töltve, kérjük, ezeket alaposan ellenőrizze, hibás rögzítés miatt akár a név is eltérhet olykor);
 • regisztráció a következő félévre (aktív vagy passzív státusra);
 • a beiratkozási csomag: a beiratkozási lap (1-2. oldal) és a nyilatkozat (3. oldal) kitöltése és kinyomtatása (az otthon kinyomtatott, adatokkal kiegészített és aláírt beiratkozási lapokat, valamint a hozzájuk tartozó nyilatkozatot a személyes beiratkozásra magával kell hoznia). Figyelem! A perinatális tanácsadó felnőttképzési tanfolyam résztvevői ilyet nem tudnak nyomtatni, ők helyben fogják kapni a „csomagot”.

A beiratkozási csomag csak azt követően válik elérhetővé és nyomtathatóvá, hogy a félévre szóló regisztrációját vagy másképpen bejelentését (aktív vagy passzív félévre) a Neptunban megtette. Ha esetleg kihagyja az első félévet, azaz szünetelteti a jogviszonyát, a személyes beiratkozáson – akár meghatalmazott közreműködésével – akkor is, mindenképpen részt kell vennie.
A személyes beiratkozásra csak az elektronikus rész után kerülhet sor, mivel az ott előállított dokumentumokat aláírással hitelesítve le kell adnia. (A perinatális tanácsadó felnőttképzési tanfolyam esetén a beiratkozási dokumentumok aláírása helyben történik majd.)
A személyes beiratkozást megelőzően szükséges elektronikus teendőkhöz készült rövid segédletet a Letölthető tájékoztatók menüpontban talál.

A személyes beiratkozásra vonatkozó információk a budapesti képzési helyre fölvetteknek:

A személyes beiratkozás időpontja az összes hallgató számára (függetlenül attól, hogy szakirányú továbbképzésre vagy PhD-képzésre vettük föl):

2020. február 7. (péntek) 12.00–18.00,
helyszíne: a Tanulmányi Hivatal ügyfélszolgálata
(Budapest VII., Kazinczy u. 23–27., I. emelet 115.).

A megadott időszakban mindenki maga dönti el, hogy mikor jön beiratkozni. A beiratkozás érkezési sorrendben történik, ezért az is előfordulhat, hogy rövidebb-hosszabb időt kell várni, ha egy időben sokan érkeznek.
Nagyban meggyorsíthatja az ügyintézést, ha tájékozódik előzetesen a tudnivalókról, és ha minden szükséges dokumentumot (a Neptunból kinyomtatottakat - kivéve a perinatális tanácsadó felnőttképzési tanfolyam résztvevői -  és a saját bizonyítványait, ezek fénymásolatait, igazolványait stb. – ld. checklist a Letölthető tájékoztatók menüpontban) hiánytalanul elhozza magával.

A beiratkozás csak a megadott napon és időpontban lehetséges, pótbeiratkozásra időpontot nem tudunk biztosítani. Mivel a beiratkozás hiányában érvényét veszti a felvételi határozat, azaz a tanulmányok később sem kezdhetők meg, fontos, hogy a beiratkozáson – akár meghatalmazott útján is – részt vegyen. (A meghatalmazási űrlapot a Letölthető tájékoztatók menüpontban találja.)

A személyes beiratkozásra szíveskedjék magával hozni a következőket:

 • a Neptunból nyomtatott, kitöltött és aláírt beiratkozási lapot (2 lap), valamint a nyilatkozat (1 lap) Figyelem! A perinatális tanácsadó felnőttképzési tanfolyam résztvevői ilyet nem tudnak nyomtatni, ők helyben fogják kapni a „csomagot”.;
 • személyi igazolványát (külföldi állampolgár az útlevelét, tartózkodási engedélyét);
 • a felvételi döntésben figyelembe vett, eredeti okmányait:
  • szakirányú továbbképzésben a felsőfokú oklevelét (okleveleit);
  • doktori képzésben a (mester / egyetemi szintű) felsőfokú oklevelét (okleveleit), a nyelvvizsga-bizonyítvány(ai)t;
  • felnőttképzési tanfolyami képzésben az érettségi bizonyítványát vagy felsőfokú oklevelét (okleveleit)
 • valamint ezen okmányok fénymásolatait egy-egy példányban (érettségi, oklevele/k/), nyelvvizsga-bizonyítvány/ok/) – függetlenül attól, hogy a felvételi eljárásban ilyen másolatokat már beküldött-e;
 • 1 db igazolványképet (3,5 x 4,5 cm), hátoldalára ráírva neve, születési ideje;
 • adóazonosító kártyáját, TB-kártyáját
 • a perinatális szaktanácsadó szakirányú továbbképzés leendő hallgatói és a perinatális tanácsadó felnőttképzési tanfolyam résztvevői a felvételi díj befizetésének igazolását, amennyiben azt a felvételi jelentkezéshez nem tudták csatolni.

FIGYELEM! A gyors és folyamatos kiszolgálás érdekében fontos, hogy a fenti dokumentumok mindegyike itt legyen Önnél a beiratkozáskor. Ha ezek bármelyike hiányzik, akkor a személyes beíratását nem tudjuk elvégezni! Kérjük, segítse munkánkat azzal, hogy figyelmesen ellenőrzi a felsorolt dokumentumainak teljességét. A Letölthető tájékoztatók menüpontban talál egy checklist-et, ami segíthet a dokumentáció összeállításában.
A beiratkozáskor – részben a szakjával összefüggésben – szükséges majd aláírnia további dokumentumokat is. Ezeket nem kell magával hoznia, a beiratkozáson biztosítjuk, de itt előre megtekintheti őket a Letölthető tájékoztatók menüpontban.

2019.07.24.