Felvetteknek – A beiratkozás rendje – Budapest

FIGYELEM! HOAX-VESZÉLY!

Tájékoztatjuk a frissen fölvett, beiratkozó hallgatóinkat, hogy egyik diákunk félrevezető tájékoztatást kapott a beiratkozás időpontjáról az ELTE egy központi, vissza nem hívható, kimenő telefonszámáról (30/806-3000). Felhívjuk a figyelmét minden beiratkozó hallgatónknak, hogy a beiratkozással kapcsolatban csak azok a hiteles információk, amik a honlapunkon is elérhetők. Ha valakiben ezzel kapcsolatban bizonytalanság támad, mert ezektől eltérő információt kapott, kérjük, keressen minket a ppkto@ppk.elte.hu ímélcímen.

A hallgatói jogviszony a felvételről vagy az átvételről szóló határozat alapján, a beiratkozással jön létre. Ha Ön elmulasztaná a beiratkozást, akkor a felvételi határozata érvényét veszti, és nem kezdheti meg a tanulmányait. A beiratkozás tehát a hallgatói jogviszony létesítésének kötelező aktusa, amely két egymásra épülő részből áll:

     1. a Neptun tanulmányi tendszerben elvégzendő, elektronikus és
     2. a személyes ügyintézési részből.

Figyelem! A perinatális tanácsadó tanfolyamra fölvetteknek hasonló adminisztratív lépéseket szükséges megtenniük, mint valamennyi hallgatónak. Ahol a tanfolyami résztvevőknek (felnőttképzési jogviszonyban tanulóknak) más a teendőjük, azt a tájékoztató adott részénél külön jelezzük.

Az elektronikus beiratkozás lépései a Neptunban:

 • Ön kapott a felvételi jelentkezés során megadott ímélcímére, valamint a Neptunban is egy levelet, amiben tájékoztatták az első teendőiről, különösen a Neptunba való bejelentkezésének a módjáról;
 • egyeztesse a személyes adatait a Q-térben, erről is szól ez a levél, a hiányzó adatokat töltse ki, illetve javítsa őket, ha hibás valamelyik (a Neptunban a felvételi során megadott adatai fel vannak töltve, de kérjük, ezeket alaposan ellenőrizze, hibás rögzítés miatt akár a név is eltérhet olykor);
 • regisztráljon a Neptunban a következő félévre (aktív vagy passzív státusra);
 • a beiratkozási csomag kinyomtatása: a beiratkozási lap (1–2. oldal) és az Alumni-nyilatkozat (3. oldal) kitöltése és kinyomtatása (az otthon kinyomtatott, adatokkal kiegészített és aláírt beiratkozási lapok összes példányát, valamint a hozzájuk tartozó nyilatkozatot a személyes beiratkozásra magával kell hoznia). Figyelem! A perinatális tanácsadó felnőttképzési tanfolyam résztvevői ilyet nem tudnak nyomtatni, ők helyben fogják megkapni a beiratkozási csomagot.

A beiratkozási csomag csak azt követően válik elérhetővé és kinyomtathatóvá, hogy a félévre szóló regisztrációját vagy másképpen bejelentését (aktív vagy passzív félévre) a Neptunban megtette. Ha esetleg kihagyja az első félévet, azaz szünetelteti a jogviszonyát, a személyes beiratkozáson – akár meghatalmazott közreműködésével – akkor is, mindenképpen részt kell vennie.
A személyes beiratkozásra csak az elektronikus rész után kerülhet sor, mivel az ott előállított dokumentumokat aláírással hitelesítve le kell adnia. (A perinatális tanácsadó felnőttképzési tanfolyam esetén a beiratkozási dokumentumok aláírása helyben történik majd.)
A személyes beiratkozást megelőzően szükséges elektronikus teendőkhöz készült rövid segédletet a Letölthető tájékoztatók menüpontban találja.

A személyes beiratkozásra vonatkozó információk a budapesti képzési helyre fölvetteknek:

A kar frissen fölvett hallgatói jelentkezésüknek megfelelően két képzési helyen, Budapesten vagy Szombathelyen kezdhetik meg tanulmányaikat. Ennek megfelelően a Neptunban történt beiratkozást követően a személyes beiratkozásra is két helyen kerül sor.

A személyes beiratkozásra mindkét helyen el kell hozni a szükséges dokumentumokat, továbbá legyen Önnél toll, és viseljen maszkot.

A személyes beiratkozás helyszíne: Budapest VII., Kazinczy u. 23–27. földszint, Aula

A személyes beiratkozás a távolságtartási szabályok figyelembevételével, a szakos beosztás szerinti napon, sorszámhúzással, érkezési sorrendben zajlik. Az épületben, a beiratkozás helyszínén egyszerre legfeljebb 80 személy várakozhat. Az épületbe belépéskor ellenőrizzük, hogy a szakja szerinti napon jön-e beiratkozni, hogy megvan-e minden szükséges dokumentuma, és hogy visel-e maszkot. Mivel mindenki maga dönti el, hogy az ő beiratkozási napján mikor jön beiratkozni, és az épületben várakozók száma limitált, ezért az is előfordulhat, hogy hosszabb ideig kell várni – akár az épületen kívül –, ha egy időben nagyon sokan érkeznek.

Nagyban meggyorsíthatja az ügyintézést, ha előzetesen tájékozódik a tudnivalókról, és ha minden szükséges dokumentumot hiánytalanul elhoz magával (a Neptunból kinyomtatottakat – a perinatális tanácsadó felnőttképzési tanfolyam résztvevőit kivéve –  és a saját bizonyítványait, ezek fénymásolatait, igazolványait stb. – ld. checklist a Letölthető tájékoztatók menüpontban). Az utolsó sorszámot az adott napon a megadott záró időpontban adjuk ki, és függetlenül attól, hogy hányan várakoznak ekkor, minden ott lévő még aznap beiratkozhat.

FIGYELEM! A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok száma gyarapodott (ld. a Letölthető tájékoztatók oldalon alul, az ÚJ DOKUMENTUMOK-at):
► mindenkinek szükséges kitöltenie a "Beiratkozáskori nyilatkozat"-ot, a járványügyi készültség utazási korlátozásai miatt, illetve
► csak a sportszakosoknak az "Egészségügyi nyilatkozat"-ot.

A beiratkozás szakos beosztása az alábbi táblázatban olvasható. Kérjük, hogy mindenképpen az Ön szakja szerini beiratkozási napon jöjjön személyesen beiratkozni, attól eltérni részben a járványügyi veszélyhelyzet miatt nem lehet, részben pedig amiatt, mert a beiratkozók személyi anyaga is szakonként a megjelölt napon áll helyben rendelkezésünkre. Ha semmiképpen nem tudja megoldani a beiratkozását, ezt szabályos meghatalmazással az Ön képviseletében más is megteheti, de a meghatalmazottjánál is ott kell legyen az összes dokumentum, és a távolságtartás, valamint a maszkviselés számára is kötelező. (A meghatalmazási űrlapot a Letölthető tájékoztatók menüpontban találja.)

szak beiratkozás napja
pszichológia BA augusztus 25–26. kedd, szerda,
9:00–16:00 óra
edző BSc
rekreáció MSc
sport- és rekreációszervezés BSc (rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakirány)
sport- és rekreációszervezés BSc (sportszervezés szakirány)
augusztus 27. csütörtök,
9:00–16:00 óra
az összes szakirányú továbbképzés:
  általános és családügyi mediáció (közvetítés) szakirányú továbbképzés
  coach-üzleti edző szakirányú továbbképzés
  egészségügyi szakpszichológus szakirányú továbbképzés
  fejlesztőpedagógus szakirányú továbbképzés
  igazságügyi szakpszichológus szakirányú továbbképzés
  közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés
  meddőségi, reprodukciós és örökbefogadási szaktanácsadó szakirányú továbbképzés
  mentortanár szakirányú továbbképzés
  módszertani szaktanácsadó a tehetséggondozásban szakirányú továbbképzés
  múzeumpedagógiai szaktanácsadó szakirányú továbbképzés
  pedagógiai szakpszichológus szakirányú továbbképzés
  pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés
  perinatális szaktanácsadó szakirányú továbbképzés / perinatális tanácsadó tanfolyam
  tanácsadó szakpszichológus szakirányú továbbképzés
augusztus 28–29. péntek, szombat,
9:00–16:00 óra
közösségszervezés BA (nappali, levelező)
pedagógia BA
augusztus 31. hétfő,
9:00–16:00 óra
pszichológia MA szeptember 1–2. kedd, szerda,
9:00–16:00 óra
emberi erőforrás tanácsadó MA (nappali, levelező)
neveléstudomány MA (nappali, esti)
szeptember 3. csütörtök,
9:00–16:00 óra
andragógia MA
számítógépes és kognitív idegtudomány MSc
társadalmi befogadás tanulmányok MA
testnevelő tanár + bármilyen szakpár BEd
neveléstudományok doktori képzés PhD
pszichológiai tudományok doktori képzés PhD
szeptember 4. péntek,
9:00–16:00 óra

A személyes beiratkozásra szíveskedjék magával hozni a következőket:

 • a Neptunból nyomtatott, kitöltött és aláírt beiratkozási lapot (2 lap), valamint az Alumni nyilatkozatot (1 lap) Figyelem! A perinatális tanácsadó felnőttképzési tanfolyam résztvevői ilyet nem tudnak nyomtatni, ők helyben fogják megkapni a beiratkozási csomagot;
 • személyi igazolványát (külföldi állampolgár az útlevelét, tartózkodási engedélyét),
 • a felvételi döntésben figyelembe vett, eredeti okmányait,
  • alapképzésben az érettségi bizonyítványát,
  • mesterképzésben az alapképzési oklevelét,
  • szakirányú továbbképzésben a felsőfokú oklevelét (okleveleit),
  • doktori képzésben a (mester/egyetemi szintű) felsőfokú oklevelét (okleveleit), a nyelvvizsga-bizonyítvány(ai)t,
  • felnőttképzési tanfolyami képzésben (perinatális tanfolyam) az érettségi bizonyítványát vagy felsőfokú oklevelét (okleveleit),
  • ha van nyelvvizsgája, a nyelvvizsga-bizonyítványt vagy az ezt helyettesítő igazolást,
 • valamint ezen okmányok fénymásolatait egy-egy példányban (érettségi, oklevele/k/, nyelvvizsga-bizonyítvány/ok/) – függetlenül attól, hogy a felvételi eljárásban ilyen másolatokat már beküldött-e,
 • 1 db igazolványképet (3,5 x 4,5 cm), hátoldalára ráírva neve, születési ideje,
 • adóazonosító kártyáját,
 • TB-kártyáját,
 • továbbá legyen Önnél toll, és viseljen maszkot.

FIGYELEM! A gyors és folyamatos kiszolgálás érdekében fontos, hogy a fenti dokumentumok mindegyike itt legyen Önnél a beiratkozáskor. Ha ezek bármelyike hiányzik, akkor a személyes beíratását nem tudjuk elvégezni! Kérjük, segítse munkánkat azzal, hogy figyelmesen ellenőrzi a felsorolt dokumentumainak teljességét. A Letölthető tájékoztatók menüpontban talál egy checklist-et, ami segíthet a dokumentáció összeállításában.
A beiratkozáskor – részben a szakjával összefüggésben – szükséges majd aláírnia további dokumentumokat is. Ezeket nem kell magával hoznia, a beiratkozáson biztosítjuk, de itt előre megtekintheti őket a Letölthető tájékoztatók menüpontban.

2020.07.22.