Felvetteknek - A beiratkozás rendje - Budapest

Figyelem! Egyes szakokon a személyes beiratkozást megelőzően a beiratkozóknak egyéb teendőik is vannak:

 • augusztus 18-ig a Neptun tanulmányi rendszerben
  • specializációt kell választani a neveléstudomány MA és a pszichológia MA szakokon, vagy
  • képzési nyelvet lehet választani az emberi erőforrás tanácsadó MA szakon, illetve
 • a sporttudományi szakokon augusztus 20-ig ímélben lehet nyilatkozni az egészségügyi alkalmassági vizsgálattal kapcsolatban (ennek hiányában egy külön felületen jelentkezni kell az orvosi vizsgálatra).

Ezek módjáról és feltételeiről a Letölthető tájékoztatók menüpontban adunk bővebb tájékoztatás

A hallgatói jogviszony a felvételről vagy az átvételről szóló határozat alapján, a beiratkozással jön létre. A beiratkozás tehát a hallgatói jogviszony létesítésének kötelező aktusa, amely két egymásra épülő részből áll:

 1. egy elektronikus és
 2. egy személyes ügyintézési részből.

Az elektronikus beiratkozás lépései a Neptunban:

 • személyes adatainak egyeztetése, a hiányzó adatok kitöltése (a Neptunban a felvételi során megadott adatai fel vannak töltve, kérjük, ezeket alaposan ellenőrizze, hibás rögzítés miatt akár a név is eltérhet olykor);
 • regisztráció a következő félévre (aktív vagy passzív státusra);
 • egyes szakokon (neveléstudomány MA, pszichológia MA) specializációválasztás;
 • a beiratkozási csomag, a beiratkozási lap (2 pld) és a nyilatkozatok kitöltése és kinyomtatása (az otthon kinyomtatott, adatokkal kiegészített és aláírt 2 pld beiratkozási lapot, valamint a hozzájuk tartozó nyilatkozatokat a személyes beiratkozásra magával kell hoznia).

A beiratkozási csomag csak azt követően válik elérhetővé és nyomtathatóvá, hogy a félévre szóló regisztrációját vagy másképpen bejelentését (aktív vagy passzív félévre) a Neptunban megtette. Ha esetleg kihagyja az első félévet, azaz szünetelteti a jogviszonyát, a személyes beiratkozáson – akár meghatalmazott közreműködésével – akkor is, mindenképpen részt kell vennie.
A személyes beiratkozásra csak az elektronikus rész után kerülhet sor, mivel az ott előállított dokumentumokat aláírással hitelesítve le kell adnia.
A személyes beiratkozást megelőzően szükséges elektronikus teendőkhöz készült rövid segédletet a Letölthető tájékoztatók menüpontban talál.

A kar frissen fölvett hallgatói jelentkezésüknek megfelelően két képzési helyen, Budapesten vagy Szombathelyen kezdhetik meg tanulmányaikat. A Neptunban történt beiratkozást követően a személyes beiratkozás is a két városban, külön lesz. Itt most a budapesti személyes beiratkozás tudnivalóit olvashatja, a szombathelyi képzési helyszínre felvett hallgatóknak szóló beiratkozási információkat egy külön menüpontban tüntettük fel.

A személyes beiratkozásra vonatkozó információk a budapesti képzési helyre fölvetteknek:

A személyes beiratkozás időpontja az összes hallgató számára (függetlenül attól, hogy magyar vagy angol nyelvű alapképzésre, mesterképzésre, szakirányú továbbképzésre vagy PhD-képzésre vettük föl):

2019. augusztus 30. (péntek) 9.00–16.00,
2019. augusztus 31. (szombat) 9.00–15.00,
2019. szeptember 2–4. (hétfő–szerda) 9.00–16.00,

helyszíne: Kazy, Aula (Budapest VII., Kazinczy u. 23–27.).

A megadott időszakban mindenki maga dönti el, hogy mikor jön beiratkozni. A beiratkozás sorszámhúzással, érkezési sorrendben történik, ezért az is előfordulhat, hogy hosszabb időt kell várni, ha egy időben nagyon sokan érkeznek. Az utolsó sorszámot az adott napon a megadott zárási időpontban adjuk ki, és függetlenül attól, hogy hányan várakoznak ekkor, minden ott lévő még beiratkozhat.
Nagyban meggyorsíthatja az ügyintézést, ha tájékozódik előzetesen a tudnivalókról, és ha minden szükséges dokumentumot (a Neptunból kinyomtatottakat és a saját bizonyítványait, ezek fénymásolatait, igazolványait stb. – ld. checklist a Letölthető tájékoztatók menüpontban) hiánytalanul elhozza magával. A beiratkozás közben folyamatos információs szolgáltatást nyújtunk, így nem szükséges magát a beiratkozási adategyeztetést az esetleges kérdéseivel lassítani.

A beiratkozás csak a megadott napokon és időpontokban lehetséges, pótbeiratkozásra időpontot nem tudunk biztosítani. Mivel a beiratkozás hiányában érvényét veszti a felvételi határozat, azaz a tanulmányok később sem kezdhetők meg, fontos, hogy a beiratkozáson – akár meghatalmazott útján is – részt vegyen. (A meghatalmazási űrlapot a Letölthető tájékoztatók menüpontban találja.)

A személyes beiratkozásra szíveskedjék magával hozni a következőket:

 • a Neptunból nyomtatott, kitöltött és aláírt beiratkozási lapot (2 pld), valamint a nyilatkozat (1 pld);
 • személyi igazolványát (külföldi állampolgár az útlevelét, tartózkodási engedélyét);
 • párhuzamos képzésű hallgatók a másik képzésükről hallgatóijogviszony-igazolást;
 • a felvételi döntésben figyelembe vett, eredeti okmányait:
  • az alapképzésben az érettségi bizonyítványt, a nyelvvizsga-bizonyítvány(ai)t és – ha vannak ilyenek – a többletpontokat igazoló, egyéb dokumentumokat;
  • mesterképzésben a felsőfokú oklevelét (okleveleit), a nyelvvizsga-bizonyítvány(ai)t és a többletpontokat igazoló egyéb dokumentumokat;
  • szakirányú továbbképzésben a felsőfokú oklevelét (okleveleit);
  • doktori képzésben a (mester / egyetemi szintű) felsőfokú oklevelét (okleveleit), a nyelvvizsga-bizonyítvány(ai)t;
 • valamint ezen okmányok fénymásolatait egy-egy példányban (érettségi, oklevele/k/), nyelvvizsga-bizonyítvány/ok/, többletpont-jogosultság/ok/) – függetlenül attól, hogy a felvételi eljárásban ilyen másolatokat már beküldött-e;
 • a sporttudományi szakok esetében az egészségügyi alkalmasság igazolását (a beiratkozást megelőzően elvégzendő teendőket tartalmazó tájékoztatót a Letölthető tájékoztatók között találja);
 • 1 db igazolványképet (3,5 x 4,5 cm), hátoldalára ráírva neve, születési ideje;
 • adóazonosító kártyáját, TB-kártyáját.

FIGYELEM! A megadott időszakban a karra Önnel együtt több, mint 1700 új hallgató iratkozik be, ezért a gyors és folyamatos kiszolgálás érdekében fontos, hogy a fenti dokumentumok mindegyike itt legyen Önnél a beiratkozáskor. Ha ezek bármelyike hiányzik, akkor a személyes beíratását nem tudjuk elvégezni, ezért a kiegészített dokumentációval ismét el kell jönnie valamelyik időpontban. Kérjük, segítse munkánkat és hallgatótársait azzal, hogy figyelmesen ellenőrzi a felsorolt dokumentumainak teljességét. A Letölthető tájékoztatók menüpontban talál egy checklist-et, ami segíthet a dokumentáció összeállításában.
A beiratkozáskor – részben a szakjával összefüggésben – szükséges majd aláírnia további dokumentumokat is. Ezeket nem kell magával hoznia, a beiratkozáson biztosítjuk, de itt előre megtekintheti őket a Letölthető tájékoztatók menüpontban.

A beiratkozással összefüggésben a Kar fogyatékosügyi koordinátora 2019. augusztus 30-án, szeptember 2-án és 4-én, 10 és 12 óra között tart fogadóórát a Kazinczy utcai épület 209-es szobájában.

2019.07.24.