A beiratkozás rendje - Szombathely

Felvetteknek – A beiratkozás rendje – Szombathely

Kedves frissen beiratkozó hallgatónk!
Felhívjuk a szíves figyelmét, hogy a beiratkozással kapcsolatban csak azok a hiteles információk, amik itt a honlapunkon is elérhetők. Ha valakiben ezzel kapcsolatban bizonytalanság támad, mert ezektől eltérő információt kapott, kérjük, keressen minket a ppkto-szh@ppk.elte.hu ímélcímen.

Tudnivalók a beiratkozás pótlásáról (ld. az oldal alján)

A hallgatói jogviszony a felvételről vagy az átvételről szóló határozat alapján, a beiratkozással jön létre. Ha Ön elmulasztaná a beiratkozást, akkor a felvételi határozata érvényét veszti, és nem kezdheti meg a tanulmányait. A beiratkozás tehát a hallgatói jogviszony létesítésének kötelező aktusa, amely két egymásra épülő részből áll:

1. a Neptun tanulmányi rendszerben elvégzendő, elektronikus és
2. a személyes ügyintézési részből.

Az elektronikus beiratkozás lépései a Neptunban

 • Ön kapott a felvételi jelentkezés során megadott ímélcímére, valamint a Neptunban is egy levelet, amiben tájékoztatták az első teendőiről, különösen a Neptunba való bejelentkezésének a módjáról. Ha a levelet nem kapná meg, vegye fel a kapcsolatot a Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálati Irodával!
 • egyeztesse a személyes adatait a Q-térben, az Elektronikus ügyintézés > Adategyeztetés menüpontban, a hiányzó adatokat töltse ki, illetve javítsa őket, ha hibás valamelyik (a Neptunba fel vannak töltve a felvételi során megadott adatai, de kérjük, ezeket alaposan ellenőrizze, hibás rögzítés miatt akár a név is eltérhet olykor);
 • regisztráljon a Neptunban a következő félévre aktív vagy passzív státusra (Ügyintézés > Beiratkozás, Bejelentkezés menüpont);
 • a beiratkozási csomag kinyomtatása: a beiratkozási lapot a Neptunban az Információ > Általános nyomtatványok menüpontból tudja elérni. A csomag két részből és 4 oldalból áll. Az első 2 oldal a Beiratkozási lap, amit kinyomtatva, aláírva mindenképpen magával kell hozza a beiratkozásra. A másik két oldal, az Alumni előregisztráció és az Adatkezelési nyilatkozat kitöltése és kinyomtatása nem kötelező, az ezekben foglalt lehetőségek igénybevételéről önállóan dönthet. A Beiratkozási lap a Neptunból veszi az Ön adatait, így szükséges előbb a fentiek szerint ellenőrizni azokat. Az otthon kinyomtatott, adatokkal kiegészített és aláírt Beiratkozási lap mindkét példányát, valamint – döntése szerint – a hozzájuk kapcsolódó két nyilatkozatot, a személyes beiratkozásra magával kell hoznia.

A beiratkozási csomag csak azt követően válik elérhetővé és kinyomtathatóvá, hogy a félévre szóló regisztrációját vagy másképpen bejelentését (aktív vagy passzív félévre) a Neptunban megtette. Ha esetleg kihagyja az első félévet, azaz szünetelteti a jogviszonyát, a személyes beiratkozáson akkor is, mindenképpen részt kell vennie – akár meghatalmazott közreműködésével, a Letölthető tájékoztatók menüpontban talál meghatalmazási űrlapot ehhez. A személyes beiratkozásra csak az elektronikus rész után kerülhet sor, mivel az ott előállított dokumentumokat aláírással hitelesítve le kell adnia. A személyes beiratkozást megelőzően szükséges elektronikus teendőkhöz készült rövid segédletet a Letölthető tájékoztatók menüpontban találja.

A személyes beiratkozásra vonatkozó információk a szombathelyi képzési helyre fölvetteknek:

A kar frissen fölvett hallgatói jelentkezésüknek megfelelően két képzési helyen, Budapesten vagy Szombathelyen kezdhetik meg tanulmányaikat. Ennek megfelelően a Neptunban történt beiratkozást követően a személyes beiratkozásra is két helyen kerül sor.

A személyes beiratkozásra mindkét helyen el kell hozni a szükséges dokumentumokat, továbbá legyen Önnél toll, és szükség esetén viseljen maszkot.

A személyes beiratkozás helyszíne: Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.
E ép. fsz. 4. (bejárat a Gagarin út felől)

A személyes beiratkozás az alábbi, szakos beosztás szerinti napon, érkezési sorrendben zajlik. Mivel mindenki maga dönti el, hogy a saját beiratkozási napján mikor jön beiratkozni, ezért az is előfordulhat, hogy hosszabb ideig kell várni – akár az épületen kívül –, ha egy időben nagyon sokan érkeznek.

Nagyban meggyorsíthatja az ügyintézést, ha előzetesen tájékozódik a tudnivalókról, és ha minden szükséges dokumentumot hiánytalanul elhoz magával (a Neptunból kinyomtatottakat és a saját bizonyítványait, ezek fénymásolatait, igazolványait stb. – ld. checklist a Letölthető tájékoztatók menüpontban).

A beiratkozás szakos beosztása az alábbi táblázatban olvasható. Kérjük, hogy mindenképpen az Ön szakja szerinti beiratkozási napon jöjjön személyesen beiratkozni, attól eltérni nem tudunk, mert a beiratkozók személyi anyaga is szakonként a megjelölt napon áll helyben rendelkezésünkre. Ha semmiképpen nem tudja megoldani a beiratkozását, azt szabályos meghatalmazással az Ön képviseletében más is megteheti, de a meghatalmazottjánál is ott kell legyen az összes dokumentum. (A meghatalmazási űrlapot a Letölthető tájékoztatók menüpontban találja.)

A legtöbb szakon az új hallgatóknak szakos tájékoztató eseményt tartanak, ezek időpontját a Szakos tájékoztatók menüpontban találja. FIGYELEM! A szakos tájékoztatók időpontjai többnyire nem esnek egybe a személyes beiratkozás szakok szerint itt szereplő beosztásával, ügyeljen arra, hogy ne keverje őket össze, de menjen mindketőre.

szak

a beiratkozás napja

edző BSc
közösségszervezés BA (nappali, levelező)
rekreáció és életmód BSc
sportszervezés BSc

FIGYELEM! A beiratkozásra az egyéb dokumentumokon kívül hozza magával minden sport szakos az Egészségügyi nyilatkozatot vagy a sportorvosi igazolását (ld. a Letölthető tájékoztatók között)!

vezetéknevének kezdőbetűje szerint: A-K
szeptember 4. hétfő
9:00-11:30 és 12:30-16:00 óra között

vezetéknevének kezdőbetűje szerint: L-Zs
szeptember 5. kedd
9:00-11:30 és 12:30-16:00 óra között

pszichológia BA
pszichológia MA

vezetéknevének kezdőbetűje szerint: A-K
szeptember 6. szerda
9:00-11:30 és 12:30-16:00 óra között

vezetéknevének kezdőbetűje szerint: L-Zs
szeptember 7. csütörtök
9:00-11:30 és 12:30-16:00 óra között

A személyes beiratkozás helyszíne: Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. E ép. fsz. 4. (bejárat a Gagarin út felől)

A felsorolásában nem szereplő, szombathelyi tanárszakok esetében (testnevelő tanár, gyógytestnevelő tanár) a beiratkozással kapcsolatos információkat az ELTE Savaria Egyetemi Központ honlapján a Hallgatóknak>Gólyáknak menüpontban találja meg.

A személyes beiratkozásra szíveskedjék magával hozni a következőket:

 • a Neptunból nyomtatott, kitöltött és aláírt Beiratkozási lapot (2 lap), és ha kívánja, az Alumni előregisztrációs lapot (1 lap) és az Adatkezelési nyilatkozatot (1 lap);
 • ha Ön sportszakos, az Egészségügyi nyilatkozatot vagy a sportorvosi igazolását (ld. a Letölthető tájékoztatók között);
 • személyi igazolványát (külföldi állampolgár az útlevelét, tartózkodási engedélyét),
 • a felvételi döntésben figyelembe vett, eredeti okmányait,
  • alapképzésben az érettségi bizonyítványát,
  • mesterképzésben az alapképzési oklevelét,
  • ha van nyelvvizsgája, a nyelvvizsga-bizonyítványt vagy az ezt helyettesítő igazolást,
 • valamint ezen okmányok fénymásolatait egy-egy példányban (érettségi, oklevele/k/, nyelvvizsga-bizonyítvány/ok/) – függetlenül attól, hogy a felvételi eljárásban ilyen másolatokat már beküldött-e,
 • 1 db igazolványképet (3,5 x 4,5 cm), hátoldalára ráírva neve, születési ideje,
 • adóazonosító kártyáját,
 • TB-kártyáját,
 • továbbá legyen Önnél toll, és szükség szerint maszk.

FIGYELEM! A gyors és folyamatos kiszolgálás érdekében fontos, hogy a fenti dokumentumok mindegyike itt legyen Önnél a beiratkozáskor. Ha ezek bármelyike hiányzik, akkor a személyes beíratását nem tudjuk elvégezni. Kérjük, segítse hallgatótársait, hogy ne kelljen sokat várakozniuk a beiratkozásra, és egyben a mi munkánkat azzal, hogy figyelmesen ellenőrzi a felsorolt dokumentumainak teljességét. A Letölthető tájékoztatók menüpontban talál egy checklist-et, ami segíthet a dokumentáció összeállításában.
A beiratkozáskor – részben a szakjával összefüggésben – szükséges majd aláírnia további dokumentumokat is. Ezeket nem kell magával hoznia, a beiratkozáson biztosítjuk, de előre megtekintheti őket a Letölthető tájékoztatók menüpontban.

Tudnivalók a beiratkozás pótlásáról

Annak, aki a sikeres felvételije után, ebben vagy egy későbbi félévben szeretné megkezdeni a tanulmányait, el kell végeznie a beiratkozás mindkét részét: a Neptunban történőt is és a személyes beiratkozást is. Ezek bármelyikének hiányában ugyanis nem jön létre a hallgatói jogviszonya, és a szakra való felvétele érvénytelenné válik.

A beiratkozás mindkét részének módjáról, a szükséges eredeti és másolati dokumentumokról itt az oldalon följebb talál minden információt.

Ha Ön nem végezte el a beiratkozás mindkét részét, az alábbiak szerint pótolhatja:

1. Ha a Neptuban sem végezte el a beiratkozást,

annak a pótlására a regisztrációs időszak végéig, 2023. szeptember 10. vasárnap 20:00 óráig van lehetősége. Javasoljuk, hogy ne hagyja ezt az utolsó pillanatra, hiszen a hálózati hibától a „mitishogykellcsinálni”-ig több dolog is nehezítheti a weben történő ügyintézést. Az elektronikus beiratkozás részleteiről fent találja a tudnivalókat.

2. Ha a Neptunban beiratkozott,

de a személyes beiratkozáson a szakja szerinti időpontban nem vett részt, vagy ha volt személyesen beiratkozni, de nem volt itt minden okmánya, és ezért nem sikerült a beiratkozás, a fent leírtaknak megfelelően részt kell vennie a pótlólagos, személyes beiratkozáson, vagy Önnek, vagy a meghatalmazottjának (a meghatalmazásról is fent olvashat);

 • erre lehetősége a rendes félfogadási időben lesz 2023. szeptember 12-én kedden, 8:30–11:30 és 12:30–15:00 óra között, valamint szeptember 14-én csütörtökön, 8:30–11:30 és 12:30–15:00 óra között.
 • helyszíne: Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. E ép. fsz. 4. (bejárat a Gagarin út felől);
 • a beiratkozás után ki kell fizessen 3.500,- Ft térítési díjat az adminisztratív határidő elmulasztása miatt.
  • A térítési díjat majd a Neptunban kell befizetni, az ott szereplő határidőig. A befizetés mikéntjéről a Quaestura honlapján találja a szükséges információkat. Felhívjuk a szíves figyelmét arra, hogy ha a térítési díj befizetése a megadott határidőig esetleg nem történne meg, a díjfizetés elmulasztásával újabb díjfizetési kötelezettsége keletkezik, továbbá a tartozás nem enged a Neptunban semmilyen további ügyintézést (kurzusfelvétel, vizsgajelentkezés stb.). Vigyázzon a befizetés ütemezésével, annak is van gyorsabb (bankkártyás) vagy lassabb, kétlépcsős (gyűjtőszámlás) formája. Ez utóbbi esetben a teljesítés csak a második lépés után történik meg.
  • Ha a személyes beiratkozáson Önnek fel nem róható, elháríthatatlan akadály, pl. betegség miatt nem tudott részt venni sem Ön, sem a meghatalmazottja (!), akkor az erről szóló, eredeti igazolás(oka)t szíveskedjék az utólagos beiratkozásra magával hozni, ebben az esetben térítési díjat nem kell fizetnie. (Önmagában az, hogy valaki munkavégzés miatt vagy külföldi tartózkodás miatt nem tudott beiratkozni, nem tekinthető elháríthatatlan akadálynak, mivel a beiratkozási időpontokról a felvételi határozat megkapásakor már rendelkezésre állt az információ, továbbá meghatalmazott útján is lehetőség volt a beiratkozásra.)

Kérjük, olvassa el figyelmesen a fent leírtakat.