Felvetteknek - A beiratkozás rendje - Szombathely

Figyelem! A sporttudományi szakokon a személyes beiratkozást megelőzően a beiratkozóknak egyéb teendőik is vannak, augusztus 20-ig ímélben nyilatkozni lehet az egészségügyi alkalmassági vizsgálattal kapcsolatban (ennek hiányában egy külön felületen jelentkezni kell az orvosi vizsgálatra). Ezek módjáról és feltételeiről a Letölthető tájékoztatók menüpontban adunk bővebb tájékoztatást.

A hallgatói jogviszony a felvételről vagy az átvételről szóló határozat alapján, a beiratkozással jön létre. A beiratkozás tehát a hallgatói jogviszony létesítésének kötelező aktusa, amely két egymásra épülő részből áll:

 1. egy elektronikus és
 2. egy személyes ügyintézési részből.

Az elektronikus beiratkozás lépései a Neptunban:

 • személyes adatainak egyeztetése, a hiányzó adatok kitöltése (a Neptunban a felvételi során megadott adatai fel vannak töltve, kérjük, ezeket alaposan ellenőrizze, hibás rögzítés miatt akár a név is eltérhet olykor);
 • regisztráció a következő félévre (aktív vagy passzív státusra);
 • a beiratkozási csomag, a beiratkozási lap (2 pld) és a nyilatkozatok kitöltése és kinyomtatása (az otthon kinyomtatott, adatokkal kiegészített és aláírt 2 pld beiratkozási lapot, valamint a hozzájuk tartozó nyilatkozatokat a személyes beiratkozásra magával kell hoznia).

A beiratkozási csomag csak azt követően válik elérhetővé és nyomtathatóvá, hogy a félévre szóló regisztrációját vagy másképpen bejelentését (aktív vagy passzív félévre) a Neptunban megtette. Ha esetleg kihagyja az első félévet, azaz szünetelteti a jogviszonyát, a személyes beiratkozáson – akár meghatalmazott közreműködésével – akkor is, mindenképpen részt kell vennie.
A személyes beiratkozásra csak az elektronikus rész után kerülhet sor, mivel az ott előállított dokumentumokat aláírással hitelesítve le kell adnia.
A személyes beiratkozást megelőzően szükséges elektronikus teendőkhöz készült rövid segédletet a Letölthető tájékoztatók menüpontban talál.

A kar frissen fölvett hallgatói jelentkezésüknek megfelelően két képzési helyen, Budapesten vagy Szombathelyen kezdhetik meg tanulmányaikat. A Neptunban történt beiratkozást követően a személyes beiratkozásra is a két városban, külön lesz. Itt most a szombathelyi személyes beiratkozás tudnivalóit olvashatja, a budapesti képzési helyszínre felvett hallgatóknak szóló információkat egy külön menüpontban tüntettük fel.

A személyes beiratkozásra vonatkozó információk a szombathelyi képzési helyre fölvetteknek:

A személyes beiratkozás időpontja a szombathelyi
közösségszervezés BA,
sport- és rekreációszervezés [rekreációszervezés és egészségfejlesztés] BSc, valamint
sport- és rekreációszervezés [sportszervezés] BSc szakjaira fölvettek számára:

2019. augusztus 29. (csütörtök) 9.00–16.00,
2019. augusztus 30. (péntek) 9.00–16.00,
2019. szeptember 2–4. (hétfő–szerda) 9.00–16.00,

helyszíne: 9700 Szombathely, Károli Gáspár tér 4. 2.emelet A230

A megadott időszakban mindenki maga dönti el, hogy mikor jön beiratkozni. A beiratkozás érkezési sorrendben történik, ezért az is előfordulhat, hogy várni kell, ha egy időben többen érkeznek.
Meggyorsíthatja az ügyintézést, ha tájékozódik előzetesen a tudnivalókról, és ha minden szükséges dokumentumot (a Neptunból kinyomtatottakat és a saját bizonyítványait, ezek fénymásolatait, igazolványait stb. – ld. checklist a Letölthető tájékoztatók menüpontban) hiánytalanul elhozza magával.
A beiratkozás csak a megadott napokon és időpontokban lehetséges, pótbeiratkozásra időpontot nem tudunk biztosítani. Mivel a beiratkozás hiányában érvényét veszti a felvételi határozat, azaz a tanulmányok később sem kezdhetők meg, fontos, hogy a beiratkozáson – akár meghatalmazott útján is – részt vegyen. (A meghatalmazási űrlapot a Letölthető tájékoztatók menüpontban találja.)

A személyes beiratkozásra szíveskedjék magával hozni a következőket:

 • a Neptunból nyomtatott, kitöltött és aláírt beiratkozási lapot (2 pld), valamint a nyilatkozatokat (1-1 pld);
 • személyi igazolványát (külföldi állampolgár az útlevelét, tartózkodási engedélyét);
 • párhuzamos képzésű hallgatók a másik képzésükről hallgatóijogviszony-igazolást;
 • a felvételi döntésben figyelembe vett, eredeti okmányait: az érettségi bizonyítványt, esetleges felsőfokú végzettsége oklevelét, a nyelvvizsga-bizonyítvány(ai)t és – ha vannak ilyenek – a többletpontokat igazoló, egyéb dokumentumokat;
 • valamint ezen okmányok fénymásolatait egy-egy példányban (érettségi, oklevél, nyelvvizsga-bizonyítvány, többletpont-jogosultság) – függetlenül attól, hogy a felvételi eljárásban ilyen másolatokat már beküldött-e;
 • a sporttudományi szakok esetében az egészségügyi alkalmasság igazolását (a beiratkozást megelőzően elvégzendő teendőket tartalmazó tájékoztatót a Letölthető tájékoztatók között találja);
 • 1 db igazolványképet (3,5 x 4,5 cm), hátoldalára ráírva neve, születési ideje;
 • adóazonosító kártyáját, TB-kártyáját.

FIGYELEM! Ha a fentiekben felsorolt dokumentumok bármelyike hiányzik, akkor a személyes beíratását nem tudjuk elvégezni, ezért a kiegészített, teljes dokumentációval ismét el kell jönnie valamelyik időpontban. Kérjük, segítse munkánkat és hallgatótársait azzal, hogy figyelmesen ellenőrzi a felsorolt dokumentumainak teljességét. A Letölthető tájékoztatók menüpontban talál egy checklist-et, ami segíthet a dokumentáció összeállításában.
A beiratkozáskor – részben a szakjával összefüggésben – szükséges majd aláírnia további dokumentumokat is. Ezeket nem kell magával hoznia, a beiratkozáson biztosítjuk, de itt előre megtekintheti őket a Letölthető tájékoztatók menüpontban.

 

2019.07.24.