Kutatásetikai Bizottság – Kérelmek beadása

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a téli szünet előtti elbírálásra a bizottság 2021. december 5-ig fogad be kérelmeket. Az ezt követően érkezett kérelmek elbírálása 2022. január 10-től kezdődik. Mivel a kérelmek átfutási ideje 2-4 hét, így a november végén-december elején beadott kérelmek elbírálása január elejére várható.

2019. június 1-től kizárólag az új (2019/1) kérelmi nyomtatványon lehet kutatásetikai kérelmet benyújtani.

Kérjük, figyelmesen olvassa végig a következő tájékoztatót és a letölthető nyomtatványokat!

A KEB kizárólag az ELTE PPK közalkalmazotti állásban, vagy professor emeritusi alkalmazásban lévő oktatói/kutatói számára ad ki kutatásetikai engedélyt, a kérelmező (kutatásvezető) csak  tudományos minősítéssel (PhD, CSc, DSc) rendelkező oktató/kutató lehet.

Az etikai kérelmeket a bizottság elnökének, Kökönyei Gyöngyinek címezve a keb@ppk.elte.hu e-mail címre kell elküldeni kizárólag a KÉRELMEZŐ/TÉMAVEZETŐ ÁLTAL, csak elektronikusan és WORD formátumban. 

A kérelmek elbírálása folyamatos (a bírálat nem a bizottsági ülések időpontjához van kötve), átfutási idejük mintegy 2-4 hét. Ezt tekintetbe kell venni a tervezett kutatások időzítése folyamán. Már folyamatban levő vizsgálatokhoz a KEB nem ad ki engedélyt.

 

A BEADÁS MENETE ÉS FONTOS FORMAI SZEMPONTOK

amelyeket kérünk szem előtt tartani a kérelmek pontos és gördülékeny kezelése érdekében.

 • Kérjük, hogy a beadáshoz MINDIG a honlapról frissen letöltött, aktuális nyomtatványt használja.
 • Egy e-mail-ben mindig csak egy kérelmet küldjön, a file neve és a levél tárgya legyen azonos, hogy egyértelműen beazonosítható legyen az elbírálási folyamat során, pontosan mit tartalmaz a levél és csatolmánya.
 • A kérelem file elnevezése legyen informatív, pl. „etikai kérelem_Kérelmező_Neve_Résztvevő_Neve”, vagy "etikai kérelem_Kérelmező_Neve_kutatás_rövid_tárgya”. Lényeges, hogy utaljon az aktuális tartalomra és megkülönböztethető legyen a kérelmező más beadványaitól.
 • A kérelem nyomtatvány első oldalán kérjük pontosan feltüntetni a kutatásvezető munkahelyét (Kar/Intézet/Tanszék).
 • A kérelem nyomtatvány első oldalán kérjük feltüntetni a résztvevő kutató(k) - pl. doktorandusz vagy egyéb hallgató - nevét is.
 • A tájékoztató és beleegyező nyilatkozatot valamint a kérdőíveket és/vagy interjú vázlatokat kérjük a kérelem file-ba belefűzni.
 • Amennyiben személyes adatokat is gyűjt, külön file-ban kérjük küldeni a „Hozzájárulás adatkezeléshez” dokumentumot
  Filenév:
  „Hozzájárulás_adatkezeléshez_Kérelmező_Neve_Résztvevő_Neve”, vagy Hozzájárulás_adatkezeléshez_Kérelmező_Neve_kutatás_rövid_tárgya”
 • Ha egy engedélykérés kifogásokkal visszajut a kérelmezőhöz,használja mindig ugyanazt a file-t és file nevet a kérelmező, értelemszerűen kiegészítve a javítandó v. javított megjelöléssel, hogy követhetőek legyenek a kifogások és a javítások.
 • A kérelmező saját utólagos megjegyzéseit, javításait, kiegészítéseit a visszajuttatott file-ban jól látható színjelzéssel (pl. kék) emelje ki (a piros szín kivételével, ami a bizottság jelölő színe), de kérjük, a word korrektúra-funkcióját NE használja. A bizottság által írt észrevételeket ne törölje ki!
 • A kérelmezők e-mail-ben kapnak értesítést a bírálói észrevételekről, ill. a kérelem jóváhagyásáról.
 • A jóváhagyásról szóló értesítést követően a papír alapú, aláírással és pecséttel ellátott engedélyt eljuttatjuk a kérelmezőhöz.
 • A még le nem járt engedéllyel rendelkező (korábban engedélyezett) kutatásokban beállt változásokat kérelem módosítással kell engedélyeztetni. Az ezzel a céllal beküldött beadvány címében fel kell tüntetni, hogy az a korábban már engedélyezett kutatás módosítására vonatkozik. A kutatás címéhez be kell írni a korábban kiadott engedély számát és a beadványban eltérő színnel kell feltüntetni a változásokat (pl. kutatásban résztvevők, kutatási időszak, új kérdőívek, új célcsoport stb.). A kérelem módosított változatára is vonatkozik  minden, az eredeti beadványt éríntő szabály és előírás.

A kutatási tevékenység befejeztével a KEB részére rövid (8-10 mondat terjedelemben) zárójelentést kell készíteni, melyet a bizottság bizonyos esetekben bekérhet.

A KEB minden hónap utolsó péntekén tart ülést, más napirendi pontok mellett ezen ülésen tárgyalja azokat az etikai kérelmeket is, melyekkel kapcsolatban további eldöntendő kérdések merültek fel az elsődleges bírálat folyamán.

Letölthető nyomtatványok (magyar)
Kutatásetikai kérelem
Hozzájárulás adatkezeléshez
Hozzájárulás adatkezeléshez - Melléklet
Tájékoztatás ernyőkérelmekről

Downloadable forms (English)
Ethical permission
Permission to data processing
Permission to data processing - Appendix
Information about Umbrella Applications

2021.10.25.