Beiratkozás

Beiratkozás

A könyvtárhasználat feltételei

Az ELTE PPK Könyvtárak használatához beiratkozás szükséges. Tag lehet minden 14. életévét betöltött személy, aki a könyvtárhasználati szabályokat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A beiratkozás személyesen, a belépési nyilatkozat kitöltésével és aláírásával történik a kölcsönző pultnál, a kölcsönző nyitvatartási idejében. Lehetőség van távolról indított beiratkozásra is, de csak ELTE-polgároknak.

A könyvtárba való beiratkozás mind az ELTE-polgároknak, mind  a külsős felhasználóknak ingyenes.

A beiratkozás menete

  • Személyes beiratkozáskor a könyvtári tagságot igénylő kitölti a beiratkozási lapot, aláírásával elfogadja a könyvtárhasználati- és adatkezelési feltételeket. A feltételekről itt tájékozódhat,  illetve beiratkozáskor rövid szóbeli tájékoztatást és könyvtárhasználati információs lapot kap.
     
  •  Távolról történő beiratkozás webappon keresztül történik. A felületen való eligazodást GYIK segíti. Belépés után az ELTE PPK Könyvtárát kell kiválasztani a tagkönyvtári beiratkozáshoz. A sikeres regisztrációkor kapott emailben az emailcím megerősítése szükséges. Ez után, 1 munkanapon belül, a könyvtárosok hagyják jóvá a jogviszonnyal rendelkező ELTE-polgár könyvtári tagságát.

Könyvtári beiratkozáshoz szükséges dokumentumok

Egyetemi polgárok esetében: személyi igazolvány (vagy tartózkodási engedély, útlevél) és az aktuális félévre érvényesített diákigazolvány (ennek hiányában iskolalátogatási igazolás), Neptun-kód .

Minden más olvasó esetében személyi igazolvány (vagy tartózkodási engedély, útlevél)

Adatnyilvántartás:

A beiratkozás során átadott adatokat az Európai Parlament és az Európai Tanács 2016/679 . sz. rendelete által rögzített „A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról” szóló rendelkezésének megfelelően kezeljük.

Bővebben az EKSZ Könyvtáraiban érvényben lévő adatkezelésről>>>

A könyvtár az olvasó adatait számítógépen tartja nyilván, s azokat kizárólag belső könyvtári célokra használja fel!

Könyvtári tagság megújítása, hosszabbítás

Az ELTE PPK Könyvtár minden beiratkozott olvasójának tanévenként meg kell újítania könyvtári tagságát, amit a kölcsönzőpultnál tehet meg, a kölcsönző nyitvatartási idejében. Ugyanott jelentheti be a személyi adataiban a tanév folyamán bekövetkezett változásokat.

A tagság megújítása az ELTE-polgároknak a webappon keresztül is lehetőségük van.