MTMT

MTMT

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem publikációs tevékenységének nyilvántartásáról 6/2012. (II. 23.) számmal rektori utasítás rendelkezik.

Az Egyetemen az oktatói követelmények megítélésére irányuló eljárásokban, a habilitációs eljárásban, a doktori törzstag és témavezető választása folyamán, a doktori fokozatszerzési eljárásban, valamint a tudományos publikációs tevékenység megítélése során az MTMT adatbázisban megjelenő adatokat kell figyelembe venni, a publikációs tevékenységet az MTMT-ben szereplő adatokkal kell bizonyítani.

A rektori utasítás hatálya kiterjed az Egyetemmel közalkalmazotti, az Egyetemmel hallgatói, valamint doktorjelölti jogviszonyban állókra és a professor emeritusokra. Az utasítás tárgyi hatálya a meghatározott személyek teljes körű – a nem az Egyetem közleményeként publikáltakra is kiterjedő – oktatási, kutatási, műszaki, valamint művészeti alkotói és előadói műveire (a továbbiakban együttesen: publikációk) terjed ki azzal, hogy a hallgatók és doktorjelöltek esetében e jogviszonyuk keretében keletkezett publikációkat, az OTDK-n bemutatott, valamint egyéb nemzetközi vagy országos pályázaton díjnyertes műveket kell érteni.

MTMT adatbázisba a tudományos művek adatainak feltöltéséért, naprakész nyilvántartásáért, és az adatok hitelességéért a művek szerzője a felelős, abban az esetben is, ha nem személyesen végzi az adatfeltöltést. Az adatok megfelelő feltöltését a vonatkozó 6/2012. (II. 23.) számú rektori utasítás 7. §-a szabályozza.

Az 5/2017. (V. 2.) számú az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végzett kutatási tevékenységgel kapcsolatos publikációk közzétételének rendjére vonatkozó alapelvekről című rektori utasítás elrendelte, hogy az ELTE oktatói-kutatóinak regisztrálniuk kell az ORCID, Researcher ID (azóta Publons), Scopus Author ID valamint Google Scholar adatbázisokba, és ezekben létre kell hozniuk szerzői profiljaikat.
Ezeket az azonosítókat az MTMT-ben lévő szerzői adatlapon is rögzíteni kell. A szerzői azonosítók célja, hogy egyértelműen kapcsolja össze a szerzőt / kutatót és a publikációt. Így a szerző / kutató publikációnak megjelenése, valamint annak hatása követhető, akkor is ha intézetváltásra kerül sor. Ezenkívül kiküszöböli a különböző névalakok, gyakori nevek vagy névváltozások okozta tévedéseket.

Regisztráció

Az ELTE oktatói és hallgatói az MTMT oldalán önállóan regisztrálhatnak a rendszerbe.

  • A regisztráció módjai: az MTMT oldaláról vagy MTMT-s koordinátor kollégák segítségével közvetlenül.
  • A regisztráció során az ELTE-n belül a pontos (a rendszerben szereplő hierarchia legalsó szintjén álló) szervezeti egységet kell megadni, például a tanszéket. Doktoranduszoknak a doktori iskolát, hallgatóknak a karon belüli „Hallgató” megnevezést kell kiválasztaniuk.
  • Amennyiben köztestületi és/vagy akadémiai tag, és nem ismeri a belépési adatait, kérjen segítséget a kar MTMT-s koordinátoraitól.
  • Aki akadémiai intézmények munkájában, kutatásaiban, pályázataiban vett részt, nagy valószínűséggel korábban már regisztrálva lett. Ha nem ismeri a belépési adatait, kérjen segítséget a kar MTMT-s koordinátoraitól.
  • Amennyiben pályázat vagy belső szabályozás miatt szükséges Önnek a tudományos életmű MTMT-ben megjelentetése és/vagy annak nyomtatott változata, kérjük, az adminisztrátori közreműködést igénylő teendők miatt legalább néhány héttel a határidő előtt vegye fel a kapcsolatot az MTMT adminisztrátorral, aki segíteni tud abban, hogy a feltöltött publikációk eljussanak a bírálathoz szükséges jóváhagyottsági állapothoz.

A feltöltéshez és ellenőrzéshez kapcsolódó kéréseikkel és kérdéseikkel is elsősorban a kari, intézeti koordinátorokat és adminisztrátorokat kereshetik.

Bővebb tudnivaló a regisztrációhoz itt, az adminisztrációról itt, az MTMT használatához itt.

Tájékoztatás

Az MTMT működtetésének szakmai irányítását az Egyetemi Könyvtár látja el. Központi tájékoztatás és adminisztráció:  Szabó Dóra  (mtmt@lib.elte.hu, tel.: 3436). 

Karunk MTMT-s munkatársai

Dömsödy Andrea Kazinczy utca Kazinczy utcai oktatók, PHD-sek, ESI oktatók
  Horváth Klára Izabella utca Izabella utcai oktatók, PHD-sek

Feltöltési útmutatók:

További útmutatók:

Gyakorlófelület az MTMT-hez, regisztrációval lehet használni.