Fejes Zsófia

Fejes Zsófia

HÖK elnök

Kari Ösztöndíjbizottság
elnök

Kari Tanács
hallgatói tag

Kari Etikai Bizottság
hallgatói tag

Kari Kitüntetési Bizottság
hallgatói tag

Tanulmányi Bizottság
hallgatói tag