Kende Anna

Kende Anna

egyetemi tanár
az MTA doktora

Pszichológiai Intézet
intézetigazgató

Szociálpszichológia Tanszék
tanszékvezető

Társadalmi Csoportok és Média Kutatóműhely
kutatócsoport-vezető

Kari Kitüntetési Bizottság
tag

Kari Tanács
tag


Publikációs lista: mtmt.hu
Weboldal: https://www.ppk.elte.hu/munkatarsak/kende-anna
Facebook: https://www.facebook.com/tarsnevpszi/
Doktori adatlap: doktori.hu
E-mail: kende.anna@ppk.elte.hu
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5605
Cím: 1064 Budapest, Izabella u. 46.
Szoba: 127

Fogadóóra: szerda, 12:00-13:30 (előzetes időpont-egyeztetés alapján)

Kutatási terület: Kutatási területe a csoportközi viszonyok pszichológiája. Ezen belül a társadalmi változások pszichológiai tényezőit kutatja, mind az előítéletek csökkentése, mind a társadalmi mozgalmakban történő részvétel irányából. Számos nemzetközi kutatást koordinált illetve vett részt benne, melyet az EU, más nemzetközi vagy hazai szervezet támogatott. Kutatásaiban kiemelten foglalkozik a romaellenesség kérdésével és a romák társadalmi helyzetével. A kutatásai között mind alap-, mind alkalmazott kutatások szerepelnek, melyeket vezető nemzetközi folyóiratokban publikál. 

Megjegyzés: Szakdolgozati témavezetés: előítéletek, kollektív cselekvés