Kiss Dániel Ágoston

Kiss Dániel Ágoston

doktorjelölt

Tanácsadás- és Iskolapszichológia Tanszék
PhD-hallgató

Kvalitatív Pszichológia Kutatócsoport
kutatócsoport tag