Mmari James Elikana

Mmari James Elikana

PhD-hallgató

Szervezeti és Munkahelyi Tanulás Kutatócsoport
kutatócsoport tag