Felhívások

Felhívások-Pszichológiai Doktori Iskola

Pályázat doktori állami ösztöndíj támogatásra

A doktori iskolákban magyar állami ösztöndíj szabadul fel, ha magyar állami ösztöndíjas hallgató jogviszonya a tanulmányok befejezése előtt megszűnik. Így lehetőség van arra, hogy az Egyetemi Doktori Szabályzat alapján a magyar állami ösztöndíj elnyerésére a doktori iskolák pályázatot írjanak ki az önköltséges képzésben részt vevő hallgatóik számára.

A Neveléstudományi Doktori Iskola Tanácsa és a Pszichológiai Doktori Iskola Tanácsa pályázatot hirdet a Neveléstudományi Doktori Iskolában és Pszichológiai Doktori Iskolában a 2016/2017. tanévben vagy azt követően felvett, az új, 2+2 éves képzési rendszerben tanuló, önköltséges hallgatóinak állami ösztöndíj elnyerésére (2022/23. tanév II. tavaszi félévétől kezdődően).

A benyújtott pályázat tartalmazza:

  • a pályázó legfeljebb 1 oldalas indoklását,
  • szakmai önéletrajzát,
  • a témavezető rövid, a pályázó doktori tanulmányai során elért konkrét eredményeit hangsúlyozó támogató nyilatkozatát,
  • a pályázó MTMT-ből exportált publikációs listáját.

A pályázatot elektronikusan – beleértve a témavezetői nyilatkozatot is – lehet benyújtani a Neveléstudományi Doktori Iskola hallgatóinak az ndi@ppk.elte.hu, a Pszichológiai Doktori Iskola hallgatóinak a pdi@ppk.elte.hu e-mail-címen.

Határidő: 2022. november 15. 12:00 óra

A beérkezett pályázatok elbírálása során a Pedagógiai és Pszichológiai Doktori Tanács a hallgató (1) eddigi doktori tanulmányai során mutatott teljesítményét, (2) publikációs teljesítményét, és (3) kutatásának készültségi fokát veszi figyelembe. A bírálatban kizárólag a fenti szakmai szempontok meghatározóak.

Budapest, 2022. november 03.