Coach – üzleti edző

A képzés célja olyan háttértudás kialakítása és olyan személyes kompetenciák fejlesztése, amelyek birtokában a végzettek az üzleti élet, és a nonprofit szféra különböző területein a tanultak alkalmazásával eredményes coaching tevékenységre, illetve coach szemléletű vezetésre képesek.

A jelentkezéssel kapcsolatos friss információkért keresse honlapunkat a legközelebbi felvételi időszakban.

A képzés adatlapja

A képzés szakmai felelőse: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
A képzés indítását engedélyező OH-határozat száma: F/611-5/2013 
A képzés megnevezése:

coach-üzleti edző (Business Coach) 

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

coach-üzleti edző (Business Coach) 

Képzési terület: gazdaságtudományok
A képzés időtartama, kreditértéke: 3 félév, 90 kredit

Tervezett munkarend: 

esti (hetente péntek délután és szombat délelőtt)

A képzés helyszíne: 

Budapest (ELTE PPK 1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27. és 1064 Budapest, Izabella utca 46.)

Irányszám: 

18 < 25

(A képzés csak abban az esetben indul, ha a jelentkezések száma eléri az indításhoz szükséges minimális irányszámot.)

Költségek:

önköltséges képzés

A jelentkezési díjat és a képzés féléves önköltségének összegét a meghirdetési oldalon tesszük közzé.


A képzés célja

A képzés célja olyan háttértudás kialakítása és olyan személyes kompetenciák fejlesztése, amelyek birtokában a végzettek az üzleti élet, és a nonprofit szféra különböző területein a tanultak alkalmazásával eredményes coaching tevékenységre, illetve coach szemléletű vezetésre képesek.

A képzés célcsoportját elsősorban olyan, szervezet és vezetőfejlesztők, trénerek, HR-szakemberek, tanácsadási tevékenységet folytató, valamint vezető beosztást betöltő szakemberek alkotják, akik az alapképzettségüket kiegészítve a coach szakirányú továbbképzéssel, megfelelő támogatást tudnak nyújtani a coaching eszközrendszere segítségével akár szervezeten belül, akár külső szakértőként akár vezetőként a coach-olt személy vagy csoport hatékonyságának növeléséhez.

A képzésben az ELTE PPK Szervezet-és Vezetéspszichológia Tanszék tapasztalt oktatói, valamint a Magyar Coaching Pszichológiai Egyesület és a coach szakma elismert, gyakorló szakemberei tudományosan megalapozott, a gyakorlatban eredményesen alkalmazható tudást adnak át.


Program, tanterv

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: 

Kompetenciák: 

 • általános menedzsment és szervezet- és vezető fejlesztési kompetenciák,
 • kommunikációs kompetenciák,
 • HR rendszerek és eszközök működtetéséhez szükséges kompetenciák,
 • coaching kompetenciák.

Tudáselemek és ismeretek: 

 • pszichológiai alapismeretek és modellek,
 • menedzsment ismeretek,
 • munkaerővel összefüggő HR ismeretek,
 • szervezetek működésével összefüggő ismeretek,
 • a coaching tevékenység végzéséhez szükséges eszközök és technikák gyakorlatban történő alkalmazásának részletes ismerete:
  - coaching általános módszertan, folyamat, eszközök a coaching három generációjában
  - coach kompetenciák,
  - aktív és értő hallgatás, kérdezéstechnika,
  - önismeret, önreflexió és a coaching pszichológiája,
  - a coaching gyakorlat eszközei, módszerei különböző irányzatai (kognitív, behaviorista, gestalt, tranzakcióanalízis, pozitív pszichológia),
  - csoportos coaching, szupervízió, értékelő és fejlesztő központ (AC/DC), akciótanulás (action learning,)
  - a főbb coaching témákhoz kapcsolódó modellek, coaching eszközök, technikák, ezen belül:
  • vezetői szerep, vezetői kompetenciák, erősségek, értékek
  • konfliktus-, stressz kezelés, reziliencia
  • döntés, időgazdálkodás, kommunikáció,
  • emberek motiválása, feladatok-delegálása,
  • érzelmi és szociális intelligencia,
  • csapatépítés és team coaching,
  • új munkatársak, és a vezetői munka első 90 napos tevékenységének támogatása,
  • karizma, személyes márka és imázs építése, erősítése,
  • karriertervezés, karrier menedzsment,
  • munka és magánélet egyensúly.

Személyes adottságok, készségek: 

A képzést elvégzők alkalmassá válnak önálló coach feladatok elvégzésére és csoport-munkára egyaránt.

Jelentős mértékben fejlődik az önismeret, önreflexivitás, a nézőpont és perspektíva váltás, a rugalmas, rendszerszintű gondolkodás képessége, a problémaérzékenység, a problémamegoldó és kommunikációs készség, a kreativitás, valamint a pozitív, erősségekre irányuló szemlélet.

A coach kompetenciák fejlődésével és coaching szaktudás megszerzésével képesek lesznek coaching partneri viszonyban, hatékonyan támogatni a coacholt személy fejlődését.

A képzés során szélesedik az üzleti szemléletmód, jelentősen bővül a menedzsment, a HR, a szervezet- és  a vezető fejlesztési területek komplex fejlesztését támogató ismeretek köre.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

 • pszichológiai alapok,
 • menedzsmentismeretek,
 • kommunikációs alapok és technikák,
 • a coaching alapjai,
 • life coaching,
 • szervezetpszichológiai és HR ismeretek,
 • vezetéselmélet, vezetéslélektan,
 • alkalmazott coaching,
 • coaching technikák,
 • coaching gyakorlat és szupervízió,
 • szakdolgozat.

A képzés része egy 50 órás szakmai gyakorlat valós üzleti környezetben, oktatói és szupervíziós támogatással. Az aktuálisan folyó képzések mintatantervei ezen az oldalon érhetők el.

 


Felvételi követelmények

Bármely szakterületen szerzett, legalább alapképzési oklevél (BA/BSc/korábbi főiskolai).

A jelentkezők felvételi beszélgetésen vesznek részt. A felvételi beszélgetés során a bizottság a jelentkező motivációját, érdeklődési körét, a coaching iránti elköteleződését, szemléleti irányultságát, eddigi gyakorlati tapasztalatait, illetve coach tevékenységének jövőbeni lehetőségeit vizsgálja.

A szakirányú továbbképzéseket a www.felvi.hu oldalon és a kar felvételi meghirdetéseket tartalmazó oldalán is közzétesszük a keresztféléves, általános és pótfelvételi eljárás időzítésének megfelelően.


Diploma után

A szakképzettség alkalmazása: 

A képzés során elsajátítottakat elsősorban az alábbi munkakörökben lehet alkalmazni:

 • coach – üzleti edző (külső szakértő),
 • belső vállalati coach,
 • coaching szemléletű vezető.

2023.04.03.