Coach – üzleti edző

A képzés célja olyan háttértudás kialakítása és olyan személyes kompetenciák fejlesztése, amelyek birtokában a végzettek az üzleti élet, és a nonprofit szféra különböző területein a tanultak alkalmazásával eredményes coaching tevékenységre, illetve coach szemléletű vezetésre képesek. 

A jelentkezés lezárult.

A képzés adatlapja

A képzés szakmai felelőse: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
A képzés indítását engedélyező OH-határozat száma: F/611-5/2013 
A képzés megnevezése:

coach-üzleti edző (Business Coach) 

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

coach-üzleti edző (Business Coach) 

Képzési terület: gazdaságtudományok
A képzés időtartama, kreditértéke: 3 félév, 90 kredit

Tervezett munkarend/képzési napok: 

Esti / Hetente péntek délután és szombat délelőtt.

A képzés helyszíne: 

Budapest (ELTE PPK 1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27. és 1064 Budapest, Izabella utca 46.)

Irányszám: 

18 < 25

(A képzés csak abban az esetben indul, ha a jelentkezések száma eléri az indításhoz szükséges minimális irányszámot.)

Költségek:

a képzés önköltséges, amelynek összege 310.000 Ft/félév

A felvételi jelentkezési díjról a meghirdetési oldalon lehet tájékozódni.


A képzés célja

A képzés célja olyan háttértudás kialakítása és olyan személyes kompetenciák fejlesztése, amelyek birtokában a végzettek az üzleti élet, és a nonprofit szféra különböző területein a tanultak alkalmazásával eredményes coaching tevékenységre, illetve coach szemléletű vezetésre képesek. 

A képzés csoportját elsősorban olyan pszichológusok, trénerek, HR-szakemberek, tanácsadási tevékenységet folytató, illetve vezető beosztást betöltő szakemberek alkotják, akik az alapképzettségüket kiegészítve a coach szakirányú továbbképzéssel, megfelelő támogatást tudnak nyújtani a coaching eszközrendszere segítségével akár szervezeten belül, akár külső szakértőként a coach-olt személy vagy csoport hatékonyságának növeléséhez. 

A képzésben az ELTE PPK Szervezet-és Környezetpszichológia Tanszék vállalati tanácsadásban tapasztalt oktatói, és a Magyar Coaching Pszichológiai Egyesület elismert szakemberei tudományosan megalapozott, a gyakorlatban eredményesen alkalmazható tudást adnak át. 


Felvételi követelmények

Bármely szakterületen szerzett, legalább alapképzési oklevél (BA/BSc/korábbi főiskolai). 

A jelentkezők felvételi beszélgetésen vesznek részt. A felvételi beszélgetés során a bizottság a jelentkező motivációját, érdeklődési körét, a coaching iránti elköteleződését, szemléleti irányultságát, eddigi gyakorlati tapasztalatait, illetve coach tevékenységének jövőbeni lehetőségeit vizsgálja. 


Program, tanterv

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: 

Kompetenciák: 

 • általános menedzsment és szervezetfejlesztési kompetenciák, 
 • kommunikációs kompetenciák, 
 • HR rendszerek és eszközök működtetéséhez szükséges kompetenciák, 
 • coaching kompetenciák. 

Tudáselemek és ismeretek: 

 • menedzsment ismeretek, 
 • munkaerővel összefüggő HR ismeretek, 
 • szervezetek működésével összefüggő ismeretek, 
 • a coaching tevékenység végzéséhez szükséges eszközök és technikák gyakorlatban történő alkalmazásának részletes ismerete: 
 • a coach marketingjének ismerete, 
 • a coach szerződés megkötéséhez szükséges ismeretek, 
 • coach módszertan, folyamat, eszközök ismerete, 
 • aktív és értő hallgatás, kérdezéstechnika ismerete, 
 • az önismeret és a coaching pszichológiájának ismerete, 
 • a konfliktus, stressz, döntés kérdéskörök részletes ismerete, 
 • az emberek motiválásának ismerete, az időgazdálkodás és feladat-delegálás ismerete, 
 • az új munkatársak első 90 napos tevékenységéhez szükséges coaching ismerete, 
 • a karriertervezés támogatásának ismerete, 
 • a karizma, személyes márka és imázs kérdéskörök ismerete, 
 • az interkulturális coaching sajátosságainak ismerete, 
 • a nők reintegrációjának coachinggal történő támogatásához szükséges ismeretek, 
 • a munka és magánélet egyensúlyának fontossága, 
 • a csapatépítés és az ehhez szükséges team coaching ismerete, 
 • a shadow és e-coaching technikáinak ismerete, 
 • az érzelmi és szociális intelligencia fejlesztésének és a kreatív írásnak az ismerete, 
 • a coaching gyakorlatának ismerete, 
 • a szupervízió sajátosságainak ismerete. 

Személyes adottságok, készségek: 

A képzés során az azt elvégzők alkalmassá válnak önálló feladatok elvégzésére és csoport-munkára egyaránt. Jelentős mértékben fejlődik  

 • problémamegoldó és kommunikációs készségük, kreativitásuk, pontosságuk, 
 • problémaérzékenységük, képesek lesznek hatékonyan támogatni a coacholt személy döntéshozatalát a coaching eszközök segítségével.  

A képzés során szélesedik az üzleti szemléletmód, a menedzsment, HR és szervezetfejlesztési területek komplexitásának ismeretében. 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

 • Menedzsmentismeretek, 

 • pszichológiai alapok, 
 • kommunikációs alapok és technikák, 
 • a coaching alapjai, 
 • Life coaching, 
 • szervezetpszichológiai és HR ismeretek, 
 • vezetéselmélet, vezetéslélektan, 
 • alkalmazott coaching, 
 • coaching technikák, 
 • szakdolgozat. 

A képzés része egy 50 órás szakmai gyakorlat valós üzleti környezetben, oktatói és szupervíziós támogatással. 

Az aktuálisan folyó képzések mintatantervei ezen az oldalon érhetők el. 


Diploma után

A szakképzettség alkalmazása: 

A képzés során elsajátítottakat elsősorban az alábbi munkakörökben lehet alkalmazni: 

 • coach – üzleti edző (külső szakértő), 
 • belső vállalati coach.