Íráselemző szakember

A szakirányú továbbképzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű írásvizsgálati módszerek és elemző ismeretek felhasználásával képesek az íráselemző szakember végzettséget megkövetelő munkakörükhöz tartozó követelmények és feladatok eredményes teljesítésére, szakmai tanácsadásra. 

A képzést a következő tanévben nem indítjuk. A jelentkezéssel kapcsolatos friss információkért keresse honlapunkat a legközelebbi felvételi időszakban.

A képzés adatlapja

A képzés szakmai felelőse: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
A képzés indítását engedélyező OH-határozat száma:

OH FF/622-4/2012. 

A képzés megnevezése:

íráselemző szakember (Graphologist)

 

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

íráselemző szakember (Graphologist)

Képzési terület: bölcsészettudomány
A képzés időtartama, kreditértéke:

4 félév, 120 kredit

Tervezett munkarend: 

esti 

A képzés helyszíne: 

Budapest:1064 Budapest, Izabella utca 46.

Irányszám: 

20 < 30

(A képzés csak abban az esetben indul, ha a jelentkezések száma eléri az indításhoz szükséges minimális irányszámot.)

Költségek:

önköltséges képzés

A jelentkezési díjat és a képzés féléves önköltségének összegét a meghirdetési oldalon tesszük közzé.


A képzés célja

A szakirányú továbbképzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű írásvizsgálati módszerek és elemző ismeretek felhasználásával képesek az íráselemző szakember végzettséget megkövetelő munkakörükhöz tartozó követelmények és feladatok eredményes teljesítésére, szakmai tanácsadásra. 


Felvételi követelmények

A felvétel feltételei: 

A bölcsészettudomány, társadalomtudomány, jogi, közigazgatási, rendészeti és katonai, gazdaságtudományok, orvos- és egészségtudomány, pedagógusképzés, természettudomány és sporttudomány képzési területeken szerzett alapfokozatú végzettség bármely szakképzettséggel. 

Meghirdetési információk: 

A szakirányú továbbképzéseket a www.felvi.hu oldalon és a kar felvételi meghirdetéseket tartalmazó oldalán is közzétesszük a keresztféléves, általános és pótfelvételi eljárás időzítésének megfelelően. 


Program, tanterv

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: 

Kompetenciák: 

Szakmai felkészültsége alapján kézírás és más hasonló grafikus produktum elemzésével a vizsgált személy élethelyzetével kapcsolatos információkat 

 • kiegészítheti; 
 • új megvilágításba helyezheti. 

Megszerezhető ismeretek: 

 • személyiségpszichológiai és az íráselemzés területén alkalmazott pszichológiai alapismeretek, 
 • íráselemzéshez kapcsolódó bölcsészettudományi és társadalomtudományi elméleti (történeti, kutatás-módszertani, kommunikációs, etikai alapismeretek) és gyakorlati szakismeretek, 
 • az íráselemzéshez kapcsolódó szakmai jogi szabályozás alapvető ismeretei. 

Személyes adottságok és készségek: 

 • kreativitás, kombinatív gondolkodás, autonómia, 
 • problémafelismerő, elemző és -megoldó készség, 
 • intuíció és módszeresség, jó memória, 
 • kommunikációs készség, empátiakészség, bizalomteremtés képessége, 
 • alkalmasság az együttműködésre, igény a minőségi munkavégzésre. 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

 • pszichológia, 
 • írásanalitikai szakmai elmélet, 
 • írásanalitikai szakmai gyakorlat, 
 • szabadon választható, 
 • szakdolgozat. 

Az aktuálisan folyó képzések mintatantervei ezen az oldalon érhetők el. 


Diploma után

A szakképzettség alkalmazása: 

Az íráselemző szakember felkérhető minden olyan területen való közreműködésre és konzultációra, amely az írásvizsgálati módszerek eredményeinek alkalmazásával kiegészítheti, vagy új megvilágításba helyezheti a kézírás vagy más grafikus produktum szerzőjének élethelyzetével kapcsolatos információkat. Ilyen terület lehet a pedagógia, pszichológia, munkaügy, humán-személyügy, vezetői tevékenység. 


2023.04.03.