Kreativitásökológiai szaktanácsadó

A szak célja olyan szakemberek képzése, akik jelenlegi innovatív fejlesztői munkájuk mellett (főleg az informatika és a gyógyszerkutatás területén, de egyéb területeken is) jól tudnak közlekedni a csoportpszichológia, a tudásmenedzsment és a vállalatstratégia fogalomvilágában is, és tudásuk alkalmassá teszi őket a CIO pozícióra. 

A képzést a következő tanévben nem indítjuk. A jelentkezéssel kapcsolatos friss információkért keresse honlapunkat a legközelebbi felvételi időszakban.

A képzés adatlapja

A képzés szakmai felelőse: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
A képzés indítását engedélyező OH-határozat száma:

FF/1074/2/2013 

A képzés megnevezése:

kreativitás-ökológia (Creativity Ecology)

 

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

kreativitás ökológiai szaktanácsadó 

(Creativity Ecology Consultant) 

Képzési terület: bölcsészettudomány
A képzés időtartama, kreditértéke:

2 félév, 60 kredit

Tervezett munkarend: 

esti

A képzés helyszíne: 

Budapest:1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. és 1064 Budapest, Izabella utca 46.

Irányszám: 

30 < 35

(A képzés csak abban az esetben indul, ha a jelentkezések száma eléri az indításhoz szükséges minimális irányszámot.)

Költségek:

önköltséges képzés

A jelentkezési díjat és a képzés féléves önköltségének összegét a meghirdetési oldalon tesszük közzé.


A képzés célja

A tudásalapú szervezetekben mostanra körvonalazódtak egy új szakma, a kreativitás-ökológia művelője (a nagyvállalatoknál a felsővezetésben: Chief Innovation Officer, CIO) iránti elvárások. 

A szak célja olyan szakemberek képzése, akik jelenlegi innovatív fejlesztői munkájuk mellett (főleg az informatika és a gyógyszerkutatás területén, de egyéb területeken is) jól tudnak közlekedni a csoportpszichológia, a tudásmenedzsment és a vállalatstratégia fogalomvilágában is, és tudásuk alkalmassá teszi őket a CIO pozícióra. 

A kreativitás-ökológiai szakember feladata a megújulási hangulat életre keltése és zökkenőmentes fenntartása, valamint az innovátorok támogatása, integrálása a vállalati szervezetbe. Ennek az új szakmának a szükséges háttér-tudásanyagát és gyakorlati ismereteit adja meg ez a képzés. 


Felvételi követelmények

A felvétel feltételei: 

 1. legalább alapfokozatú végzettség és szakképzettség (korábbi felsőoktatási rendszerben főiskolai oklevél) és 

 1. legalább három év szakmai gyakorlat innovációs (kutatói, fejlesztői) területen. 

A szakra jelentkezőktől elvárt személyes adottságok, készségek: legalább 3 éves, csapatmunkában végzett kutatói vagy fejlesztői tapasztalat, továbbá problémamegoldó képesség, rugalmasság és hajlam a stratégiai gondolkodásra. 

A jelentkezők felvételi beszélgetésen vesznek részt, ami a jelentkező érdeklődési körét, motivációját, korábbi gyakorlati tapasztalatait, illetve a szakterülettel kapcsolatos jövőbeni elképzeléseit, terveit járja körül. 

Meghirdetési információk: 

A szakirányú továbbképzéseket a www.felvi.hu oldalon és a kar felvételi meghirdetéseket tartalmazó oldalán is közzétesszük a keresztféléves, általános és pótfelvételi eljárás időzítésének megfelelően. 


Program, tanterv

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: 

Az innovatív gondolkodás tudatosulásához szükséges új tudáselemeket sajátítják el a hallgatók. Az üzleti folyamatok és a vállalati működés megértéséhez rendszerszemléletre, az inkrementális stratégiák ismeretére, az elképzelések elfogadásához a jövőkép kontextusba helyezésére, valamint az innovatív tevékenység alapját alkotó pszichológiai folyamatok megértésére van szükség.

Ezek megtanulásával a hallgató: 

 • képes lesz megérteni az innovatív szervezet jövőképét; 
 • képes lesz felismerni a befejezetlen innovációk érvényességi tartományát; 
 • képes lesz kontextusba helyezni a nóvumot; 
 • képes lesz megteremteni az innovatív hangulat és az innováció sikerének harmóniáját; 
 • képes lesz flexibilisen alkalmazni a Motiváció 3.0-t. 

Attól azonban, hogy valaki akár kiváló innovátor, még nem lesz alkalmas CIO-nak. Ehhez járatossá kell válnia többek között az inkrementális stratégia, az evolutív fejlődés, a tudásáramlás, az érzelmek és a gondolkodás működési logikája, a motiváció 3.0., vagy például a storytelling fogalomvilágában is. A szervezet folyamatos megújulásához egyaránt nélkülözhetetlen az innovatív üzleti paradigma, az innovatív miliő, az innovatív ember, és a mindezt egységben látni képes kreativitás-ökológiai szakember. A szak elvégzésekor elvárás, hogy ez a képesség stabilan kialakuljon a hallgatóban. 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

 • Elméleti ismeretek: affektív pszichológia, ökológia, gazdaságpszichológia, innovatív szervezet. 
 • Társtudományi és határterületi ismeretek: modern stratégiai gondolkodás, társas ökológia. 
 • Gyakorlati képzés: alkalmazott szociálpszichológia, üzleti problémamegoldás, történet alapú ötletbedobás, tudásmegosztás. 
 • Szakdolgozat

Az aktuálisan folyó képzések mintatantervei ezen az oldalon érhetők el. 


Diploma után

A szakképzettség alkalmazása: 

Ma sincs kevesebb újításra hajlamos ember, mint korábban, viszont megváltozott a munka háttere. A vállalatoknál sokan hangoztatják a kreativitás szükségességét, de csak kevesen értik a rendkívüli emberek („fenegyerekek") működését, akik minden szervezetben kilógnak a főáramból. A kreativitás ökológiai szaktanácsadó sikeresen tudja integrálni őket a vállalati szervezetbe. 

A kreativitás-ökológiai szaktanácsadó a szervezeten belüli megújulási hangulat életre keltésének és folyamatos fenntartásának a szakembere. Eleinte kisebb csoportokban alkalmazza tudását, valamint a tanultakkal kapcsolatos irányú szaktanácsadással szolgálhat a vállalatvezetés számára. Pályája csúcsán CIO is válhat belőle. 


2023.04.03.