Outdoor programtervező

A képzés célja, hogy a hallgatók képesek legyenek a megszerzett ismeretek, képességek és készségek birtokában outdoor programvezetőként munkát vállalni. 

A képzést a következő tanévben nem indítjuk. A jelentkezéssel kapcsolatos friss információkért keresse honlapunkat a legközelebbi felvételi időszakban.

A képzés adatlapja

A képzés szakmai felelőse: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
A képzés indítását engedélyező OH-határozat száma:

OH-FHF/276-2/2010. 

A képzés megnevezése:

outdoor programvezető 

(Outdoor Program Manager) 

 

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

outdoor programvezető 

(Outdoor Program Manager)

Képzési terület: sporttudomány
A képzés időtartama, kreditértéke:

2 félév, 60 kredit

Tervezett munkarend/képzési napok: 

Esti / Havonta egy alkalommal 2 nap (péntek, szombat) 

A képzés helyszíne: 

Budapest:1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27., valamint külső helyszíneken

Irányszám: 

15 < 20

(A képzés csak abban az esetben indul, ha a jelentkezések száma eléri az indításhoz szükséges minimális irányszámot.)

Költségek:

önköltséges, 180.000 Ft/félév

(A jelentkezési díjat a meghirdetési oldalon tesszük közzé.) 


A képzés célja

A képzés célja, hogy a hallgatók képesek legyenek a megszerzett ismeretek, képességek és készségek birtokában outdoor programvezetőként munkát vállalni. Szakmai felkészültségükkel garantálni tudják az outdoor programvezetői munka legmagasabb minőségét a társadalmi elvárásoknak megfelelően. Képesek az emberek kulturált szabadidő eltöltésének segítésére és a különböző egészségközpontú szolgáltatások munkafeladatainak ellátására. Az interdiszciplináris oktatási forma, valamint a hangsúlyosan megjelenő outdoor vezetési ismeretek modul olyan kompetenciákat kapcsol össze és mélyít el (outdoor elmélet és gyakorlat, turisztika), amelyek az outdoor programszervezői tevékenységen túl vállalkozás kialakítására is alkalmassá teheti az outdoor programvezetőt. 


Felvételi követelmények

A felvétel feltételei: 

 1. a lentebb felsorolt szakok valamelyikén szerzett legalább BA/BSc/főiskolai szintű szakképzettség, 

 1. legalább alapfokú komplex nyelvvizsga (angol, német, francia, spanyol, olasz), 

 1. szakmai gyakorlati tapasztalat és/vagy hospitálási lehetőség rekreációs, outdoor és animációs programok területén. 

Az a) pontban feltételként meghatározott, bemenetként elfogadható szakok: 

 • testnevelő-edző alapképzési szak, illetve az ennek megfelelő, korábbi képzési rendszer szerinti szakok, 
 • sportszervező alapképzési szak, 
 • rekreáció-szervezés és egészségfejlesztés alapképzési szak, 
 • tanító alapképzési szak (testnevelés és sport műveltségterület), 
 • rekreáció főiskolai szintű szak. 

A jelentkezők felvételi elbeszélgetésen vesznek részt, amely a jelentkező érdeklődési körét, elköteleződését, szemléleti irányultságát, eddigi gyakorlati tapasztalatait, illetve outdoor és/vagy animációs tevékenységének jövőbeni lehetőségeit méri fel.

Meghirdetési információk: 

A szakirányú továbbképzéseket a www.felvi.hu oldalon és a kar felvételi meghirdetéseket tartalmazó oldalán is közzétesszük a keresztféléves, általános és pótfelvételi eljárás időzítésének megfelelően. 


Program, tanterv

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: 

A szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik: 

 • a természetben történő sporttevékenység környezetvédelmi-természetvédelmi szabályait, 
 • a természetben történő sporttevékenység szervezését, 
 • a természetben történő sporttevékenység vezetését, 
 • az általuk vezetett outdoor programban résztvevők motiválási lehetőségeit, 
 • a nemzetközi trendek legújabb válfajait, 
 • speciális szakterületüknek az adott régióban adódó lehetőségeit. 

A szakirányú továbbképzésen végzettek alkalmasak: 

 • a természetben történő sporttevékenység környezet- és természetvédelmi szabályainak betartására, illetve betartatására, 
 • természetben történő sporttevékenység szervezésére-vezetésére, 
 • gyalogos közép- és magashegységi túra vezetésére, 
 • alapfokú sziklamászó tevékenység megszervezésére, 
 • biztosított mászóút (Via Ferrata - Klettersteig) alapfokú túraszervezésére. 

A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek (attitűdök): 

 • szakirányú képesítésükre épülő korszerű outdoor ismeretek, 
 • az Európai Unió outdoor kultúrájának gyakorlati tevékenységükbe való átültetésének ismerete, 
 • a minőségi outdoor tevékenység szakmai elkötelezettsége, 
 • az outdoor (természetjáró) tevékenység történelmi ismereteinek megőrzése, illetve átadása, 
 • outdoor szervezési-vezetési feladataikból adódó analizáló és szintetizáló képesség. 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

Szakmai ismeretek:  

 • funkcionális anatómia és terhelés élettan; 
 • sportegészségügy, sportsérülések, elsősegély; 
 • sportvállalkozástan, marketing; 
 • kommunikációs ismeretek; 
 • a túravezetés általános ismeretei; sporttáplálkozás; 
 • az outdoor extrém oldala; 
 • a hegyek világa. 

Differenciált szakmai ismeretek: 

 • középhegységi túravezetés; 
 • magashegyi túravezetés; 
 • outdoor sportinformációk az Interneten; terepkerékpár túravezetés; 
 • sziklamászás; 
 • biztosított mászóút (Via Ferrata - Klettersteig); 
 • kalandpark. 

Szakdolgozat 

Az aktuálisan folyó képzések mintatantervei ezen az oldalon érhetők el. 


Diploma után

A szakképzettség alkalmazása: 

Az outdoor programvezető képes szervező, szakértő, oktató feladatok betöltésére az outdoor jellegű programok, tréningek, túrák és táborok tekintetében. Így elhelyezkedhet általánosságban a program és rendezvényszervezés állami, civil, valamint profitorientált helyszíneinél, valamint a speciálisan az outdoor területre szakosodott szervezeteknél. 


2021.04.28.