Szexuálpszichológiai szakpszichológus

Szexuálpszichológiai szakpszichológus

A szexuálpszichológiai szakpszichológus segíti az egyént vagy a párt az egészséges és kiegyensúlyozott párkapcsolati és pszichoszexuális működés elérésében és megtartásában, a problémák vagy azok súlyosbodásának megelőzésében. Szükség esetén együttműködik más segítőkkel vagy szakszerűen továbbirányítja a kliensét. Másrészről a szexuálpszichológiai szakpszichológus ismeri a szexuális egészség fejlesztésének és a szexuális életre nevelés/felkészítés korszerű megközelítéseit és a HIV prevenció alapjait. Emellett rendelkezik mindazzal a tudással és azokkal a kompetenciákkal, amelyek alkalmassá teszik őt arra, hogy fiatalok számára iskolai környezetben vagy egyéb kontextusban szexuális felvilágosító foglalkozásokat tartson.

A jelentkezéssel kapcsolatos információk a meghirdetési oldalon olvashatók!
A jelentkezés határideje: 2024. május 31., 24:00 óra.

A képzés adatlapja

A képzés szakmai felelőse: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
A képzés indítását engedélyező OH-határozat száma: OH-FF/797-5/2014
A képzés megnevezése:

szexuálpszichológiai szakpszichológus 

(Sexual Psychologist)

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

szexuálpszichológiai szakpszichológus 

(Sexual Psychologist)

Képzési terület: bölcsészettudomány
A képzés időtartama, kreditértéke: 4 félév, 120 kredit 

Tervezett munkarend:

esti, csütörtök-péntek-szombat (havonta egy alkalommal)

A képzés helyszíne: 

Budapest (ELTE PPK 1064 Budapest, Izabella utca 46.)

Irányszám: 

12 < 24

(A képzés csak abban az esetben indul, ha a jelentkezések száma eléri az indításhoz szükséges minimális irányszámot.)

Költségek:

önköltséges képzés

A képzés féléves önköltségének összege 325.000 Ft/félév.

A költségek egészét vagy egy részét gyakran átvállalja a munkáltató, amennyiben úgy dönt, hogy szeretné emelni alkalmazottai tudásszintjét. Ha a hallgató nem saját maga vállalja a képzés költségeit, félévente nyilatkozhat a féléves önköltség befizetőjéről a tanulmányi rendszerben. Az ún. számlakérő nyilatkozaton megjelölhető befizetőként például a munkahely, vagy akár a saját vállalkozás is. A költségeket lehet egyben, vagy akár a befizetők között megosztva is teljesíteni.


Felvételi követelmények

A felvétel feltételei: 

a) pszichológia mesterképzési szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerzett oklevél, vagy 

b) pszichológia alapképzési szakon szerzett oklevél és arra épülően szerzett egészségpszichológia mesterképzési szakon szerzett oklevél.

A jelentkezők felvételi beszélgetésen vesznek részt, ami a jelentkező érdeklődési körét, motivációját, korábbi gyakorlati tapasztalatait, illetve a szakterülettel kapcsolatos jövőbeni elképzeléseit, terveit járja körül.

A felvételi beszélgetéseket jelenléti formában vagy online módon (pl. Zoomon) fogjuk lebonyolítani. A felvételi beszélgetés formájáról (jelenléti forma esetén a helyszínről, online forma esetén a platform elérhetőségéről) és pontos időpontjáról személyre szóló e-mailben értesítjük.

A felvételi beszélgetések tervezett ideje: 2024. június 10-14.


Beküldendő dokumentumok

Minden szükséges dokumentumot elektronikus formában (szkennelt pdf dokumentumként, vagy olvasható, jó felbontású képfájlként; a szakmai önéletrajzokat akár word formátumban) kell csatolni az elektronikus jelentkezési laphoz. (A jelentkezéssel kapcsolatos információk a meghirdetési oldalon olvashatók!)

A határidő után beérkező, hiányos, valamint e-mailben, faxon vagy postai úton küldött, illetve személyesen benyújtott dokumentumokat nem áll módunkban elfogadni.

Beküldendő dokumentumok: 

 1. oklevél másolata,
 2. szakmai önéletrajz,
 3. a jelentkezési díj (9000,- Ft) befizetéséről szóló bizonylat másolata.

A képzés célja

A szakirányú továbbképzés célja kettős. 

Egyrészt cél a pszichológusok felkészítése arra, hogy a pszichológia sajátos lehetőségeire támaszkodva segítséget tudjanak nyújtani az egyénnek vagy párnak a szexuális élet valamely területén felmerült nehézségek megjelenésekor, egyedül, más segítőkkel együttműködve vagy szakszerű továbbirányítással. A szexuálpszichológiai szakpszichológus segíti az egyént vagy a párt az egészséges és kiegyensúlyozott párkapcsolati és pszichoszexuális működés elérésében és megtartásában, a problémák vagy azok súlyosbodásának megelőzésében. Ismeri a szexuális egészség alapvető elemeit, képes azonosítani a szexuális természetű elakadások hátterében vagy azok folyományaként előálló pszichés folyamatokat, és amennyiben azok saját kompetenciahatárain belül támogathatók, segítséget nyújt a feloldásukban. 

Szükség esetén együttműködik más segítőkkel vagy szakszerűen továbbirányítja a kliensét. Szem előtt tartja, hogy a pszichológiai segítés feltétele, hogy a szexualitást érintő nehézség esetében a testi/fizikai okokat szakorvos már kivizsgálta, és további orvosi kezelésüket nem találta indokoltnak, vagy azok kiegészítését a segítő beszélgetéssel javasolta. 

Képes kezelni a szexuális tünetekkel kapcsolatosan a speciális segítő helyzetében előálló problémákat, a több kliens egyidejű jelenlétét, valamint jártas az egészségpszichológiai megközelítést és ismereteket igénylő, vonatkozó jelenségek felismerésében, elkülönítésében és helyes súlyozásában. A fentiekkel összhangban helyesen ítéli meg a segítés fókuszát és elérhető célok teljesítésére vállalkozik. 

Ismeri a terület kurrens szakirodalmát, és képes különbséget tenni a tudományosan megalapozott és a megalapozatlan, szexualitással kapcsolatos hiedelmek, sztereotípiák, elméletek és segítő módszerek között. Ismeri a szexualitás biológiai, egyéni, pszichológiai, szimbolikus, kommunikációs, kulturális, társas és társadalmi természetét. Megfelelő tudással rendelkezik ahhoz, hogy az egyéb módszerspecifikus képzésben szerzett ismereteit helyesen beillessze a szakterület speciális keretei közé. 

Másrészről a szexuálpszichológiai szakpszichológus ismeri a szexuális egészség fejlesztésének és a szexuális életre nevelés/felkészítés korszerű megközelítéseit és a HIV prevenció alapjait. A szexuálpszichológiai szakpszichológus felkészült szexualitással és családtervezéssel kapcsolatos pszichoedukációs egyéni/csoportos foglalkozások tartására különböző célcsoportoknak. A szexuálpszichológiai szakpszichológus rendelkezik mindazzal a tudással és azokkal a kompetenciákkal, amelyek alkalmassá teszik őt arra, hogy fiatalok számára iskolai környezetben vagy egyéb kontextusban szexuális felvilágosító foglalkozásokat tartson.


Program, tanterv

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek

 • Segítő beszélgetés vezetésének képessége, konzultációs készségek elsajátítása
 • Konfliktusmenedzselés páros helyzetben
 • Kommunikációs készség fejlesztése egyéni és páros helyzetben
 • Továbbküldést nem igénylő szexuális természetű problémák esetében a segítés fókuszának és módszerének helyes megítélése és segítő beszélgetés folytatásának képessége
 • A koordinálás, továbbirányítás szükségességének és irányának helyes megítélése 
 • Megváltozott fizikai képességek esetén segítségnyújtás, lehetőség szerint a szexuális élet helyreállításában vagy a veszteségek feldolgozásában
 • Csoportos és egyéni pszichoedukációs tevékenység végzése a családi és szexuális életre nevelés területén
 • Iskolai szexuális felvilágosító programok tartása
 • Kurrens szakmai, tudományos ismeretek közlése a szexuálpszichológia és a párkapcsolati egészség tárgykörében
 • Képes a szexualitással kapcsolatos prevenciós programok kidolgozására különböző életkori csoportok számára

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:  

Elméleti ismeretek: 

 • A szexualitás tárgykörének általános ismeretei
 • A szexualitás biológiai, pszichológiai, szimbolikus, kommunikációs, kulturális, társas, társadalmi és egyéni, természetének megismerése
 • A szexuális életre felkészítés, a pszichoedukáció és a prevencióterületének ismeretei

Kurrens tudományos ismeretek az alábbi területekről:  

 • A szexualitás fejlődése, orgazmus-elméletek, az aktus modellje, maszturbáció, menstruációs zavarok, pszichés meddőség, párválasztás, nemi úton terjedő betegségek, homoszexualitás, párkapcsolati elégedettség
 • A szexuális és párkapcsolati nehézségek esetében alkalmazható pszichológiai módszerek elméleti hátterének ismeretei (előadás keretében)

Gyakorlati ismeretek: 

 • Általános, illetve közismereti tárgyak, pszichodiagnosztika
 • A szexuális és párkapcsolati nehézségek esetében alkalmazható pszichológiai módszerekkel, intervenciós eljárásokkal kapcsolatos ismeretek bemutatása alkalmazásuk során (esetismertetés, módszerdemonstráció keretében)
 • A szexuális és párkapcsolati nehézségek esetében alkalmazható pszichológiai módszerek területén szerzett gyakorlati ismeretek, részvétel esetismertető csoportban, szupervízió alatti esetvezetés és sajátélmény, pályaszocializáció, terepgyakorlat

Szakdolgozat 

A képzés mintatantervei ezen az oldalon érhetők el.


Diploma után

A szakképzettség alkalmazása

 • A szexuálpszichológiai szakpszichológus szakismerete lehetővé teszi számára, hogy szakszerű segítséget nyújtson a szexualitással és intimitással kapcsolatos nehézségek miatt hozzá fordulók tüneteinek önálló segítésében vagy szakszerű koordinálásában. Maradandó veszteség, deficit esetén azok elfogadásában. 
 • Továbbküldést nem igénylő szexuális tünetek esetén a segítő beszélgetés során pszichoedukációval, az önismeret és a kommunikációs készség fejlesztésével, specifikusan a szexuális nehézségek területére kifejlesztett pszichológiai módszerek használatával segítik a klienst, hogy a probléma mögött meghúzódó pszichológiai hátteret megismerje, hogy annak újbóli megjelenését megelőzze, vagy a továbbiakban azt saját erőből kezelni tudja. 
 • A szexuálpszichológiai szakpszichológus szakismerete lehetővé teszi számára, hogy iskolában, nevelési tanácsadóban vagy egyéb helyen a családi életre nevelés és szexuális felvilágosítás területén gyakorlati foglakozásokat, előadásokat tartson. 
 • Más szakterületekkel való tudományos együttműködés esetén képviseli a pszichológia tudományát. Ismeri a terület kurrens szakirodalmát, és különböző fórumokon ismeretterjesztő feladatokat lát el. 
 • Segít eligazodni a szexuális nehézség esetén tájékoztatást, segítséget kereső egyéneknek és pároknak a pszichológia sajátos eszközeivel. 
 • A pszichológia sajátos lehetőségeire támaszkodva felkérésre segíti és kiegészíti az urológus, andrológus, nőgyógyász szakorvosok munkáját.