Szoft technológiai szaktanácsadó

A szak a legkülönbözőbb felsőfokú alapképzettségű szakembereket felkészíti arra, hogy a korábban tanult szakmája mellett a modern szoft technológiák eszköztárának szempontjait érvényesítve járuljon hozzá a vállalatok hosszú távú hatékony és ökológiailag fenntartható működéséhez, a szervezeti kultúra és a menedzsment fejlesztéséhez. 

A képzést a következő tanévben nem indítjuk. A jelentkezéssel kapcsolatos friss információkért keresse honlapunkat a legközelebbi felvételi időszakban.

A képzés adatlapja

A képzés szakmai felelőse: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
A képzés indítását engedélyező OH-határozat száma:

FF/1072/2/2013. 

A képzés megnevezése:

szoft technológiák (Soft Technology) 

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

szoft technológiai szaktanácsadó 

(Soft Technology Consultant) 

Képzési terület: bölcsészettudomány
A képzés időtartama, kreditértéke:

2 félév, 60 kredit

Tervezett munkarend: 

esti 

A képzés helyszíne: 

Budapest: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. és 1064 Budapest, Izabella utca 46.

Irányszám: 

30 < 35

(A képzés csak abban az esetben indul, ha a jelentkezések száma eléri az indításhoz szükséges minimális irányszámot.)

Költségek:

önköltséges képzés

A jelentkezési díjat és a képzés féléves önköltségének összegét a meghirdetési oldalon tesszük közzé.


A képzés célja

Az egyetemek régóta sikeresen képzik a vállalatok életében felmerülő „jól strukturált” problémák megoldásának szakembereit: a mérnököket, közgazdászokat, jogászokat, bölcsészeket, kutatókat, pszichológusokat. 

A szoft technológiai szaktanácsadó képes a korábban megszerzett "hard" tudását konvertálni az új helyzetek többnyire csak lazán strukturált, "szoft" problémáira. Ismeri az ehhez szükséges fogalmi kereteket (káoszelmélet, skálafüggetlenség, többszörös lojalitás, validálás, narratívák stb.), és ezeket a legváltozatosabb körülmények között tudja alkalmazni. 

A szak a legkülönbözőbb felsőfokú alapképzettségű szakembereket felkészíti arra, hogy a korábban tanult szakmája mellett a modern szoft technológiák eszköztárának szempontjait érvényesítve járuljon hozzá a vállalatok hosszú távú hatékony és ökológiailag fenntartható működéséhez, a szervezeti kultúra és a menedzsment fejlesztéséhez. 


Felvételi követelmények

A felvétel feltételei: 

 1. Legalább alapfokozatú végzettség és szakképzettség (korábbi felsőoktatási rendszerben főiskolai oklevél) és  

 1. legalább két év szakmai gyakorlat a tanult szakmájában. 

A jelentkezők felvételi beszélgetésen vesznek részt, ami a jelentkező érdeklődési körét, motivációját, korábbi gyakorlati tapasztalatait, illetve a szakterülettel kapcsolatos jövőbeni elképzeléseit, terveit járja körül. (A felvételi beszélgetés pontos időpontjáról e-mailben kapnak tájékoztatást, a kellő számú jelentkező esetén.) 

A szakra jelentkezőktől elvárt személyes adottságok, készségek: rugalmasság, egy alapszintű empatikus képesség, nyitottság az új, humán technikák alkalmazása iránt. 

Meghirdetési információk: 

A szakirányú továbbképzéseket a www.felvi.hu oldalon és a kar felvételi meghirdetéseket tartalmazó oldalán is közzétesszük a keresztféléves, általános és pótfelvételi eljárás időzítésének megfelelően. 


Program, tanterv

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:  

A képzés során a hallgatók megismerik a munkaközösségek, a magánközösségek és a helyi közösségek összefüggéseit, és az ezek metszetében elhelyezkedő, a munka minőségi és élményszerű végzéséhez szükséges feltételek létrehozásának és fenntartásának új fogalmikereteit és technológiai eszközeit.

Ezek megtanulásával a hallgató képes lesz:

 • csökkenteni az emberek kiégését a munkahelyen; 
 • felismerni a különböző intelligenciákat és tehetségeket; 
 • elválasztani a jól strukturálható folyamatokat a lazán strukturáltaktól; 
 • a vállalati célokat és a humán kondíciókat összehangolni; 
 • közreműködni a munka, illetve a munkán kívüli idő élménnyé alakításában.  

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

 • Elméleti ismeretek: környezetpszichológia, gondolkodáspszichológia, szociálpszichológia, társas ökológia. 
 • Társtudományi és határterületi ismeretek: vállalati identitástan, validálás, játékelmélet, káoszelmélet. 
 • Gyakorlati képzés: tudásmenedzsment, karriertervezés, szuggesztív kommunikáció, történetmesélés. 
 • Szakdolgozat 

Az aktuálisan folyó képzések mintatantervei ezen az oldalon érhetők el.


Diploma után

A szakképzettség alkalmazása: 

A mai vállalatoknál egyre nagyobb az igény olyan szakemberekre, akik a kitanult "hard" szakmájukhoz kapcsolódó, de azon messze túlmutató, lazán strukturált" problémák megoldására is képesek. A szoft technológiai szaktanácsadó tudását tipikusan olyan feladatok megoldására alkalmazza, mint a vállalati identitás kifejlesztése, a munka élménnyé alakítása, a vállalati célok és a humán kondiciók összehangolása. A szak elvégzése után nem mást csinál, mint korábban, hanem másképpen, és ennek révén alkalmas arra, hogy ezeket a szempontokat akár a vállalat felsővezetésének tagjaként is érvényesítse. 


2023.04.03.