Társadalmi integrációs tanácsadó

A továbbképzés célja a szociális integráció területén működő olyan szakemberek képzése, akik európai kontextusban képesek értelmezni a szociális inklúzió által felvetett kérdéseket, és ismerik az ezekre adott válaszokat, európai modelleket. 

A képzést a következő tanévben nem indítjuk. A jelentkezéssel kapcsolatos friss információkért keresse honlapunkat a legközelebbi felvételi időszakban.

A képzés adatlapja

A képzés szakmai felelőse: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
A képzés indítását engedélyező OH-határozat száma:

OH-FRKP/1587-11/2007. 

A képzés megnevezése:

társadalmi integrációs tanácsadó 

(Social Inclusion Counsellor) 

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

társadalmi integrációs tanácsadó 

(Social Inclusion Counsellor) 

Képzési terület: társadalomtudomány
A képzés időtartama, kreditértéke:

4 félév, 120 kredit

Tervezett munkarend: 

esti

A képzés helyszíne: 

Budapest: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.

Irányszám: 

25 < 40

(A képzés csak abban az esetben indul, ha a jelentkezések száma eléri az indításhoz szükséges minimális irányszámot.)

Költségek:

önköltséges képzés

A jelentkezési díjat és a képzés féléves önköltségének összegét a meghirdetési oldalon tesszük közzé.


A képzés célja

A továbbképzés célja a szociális integráció területén működő olyan szakemberek képzése, akik európai kontextusban képesek értelmezni a szociális inklúzió által felvetett kérdéseket, és ismerik az ezekre adott válaszokat, európai modelleket. A felvétel feltétele: az angol szakmai nyelv legalább középszintű ismerete. 


Felvételi követelmények

A felvétel feltételei: 

 1. bármely legalább BA/BSc szakon szerzett szakképesítés, illetve főiskolai oklevél és 

 1. legalább középfokú C típusú vagy azzal egyenértékű angol nyelvtudás. 

Meghirdetési információk: 

A szakirányú továbbképzéseket a www.felvi.hu oldalon és a kar felvételi meghirdetéseket tartalmazó oldalán is közzétesszük a keresztféléves, általános és pótfelvételi eljárás időzítésének megfelelően. 


Program, tanterv

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: 

Az ismeretek és alkalmazásuk a gyakorlatban, szakmai attitűdök: 

 • A képzés lehetőséget nyújt és képessé teszi a résztvevőket a szociális diszkrimináció okainak feltárására, megelőzésére és kezelésére európai szinten. 
 • Konkrét készségeket sajátítanak el a szociális intervenciók, a szervezetfejlesztés, a tanácsadás, a szükségletek feltárására irányuló kutatások, a szociális programok kidolgozása és megvalósítása területén. 
 • A képzés hozzájárul az európai életperspektívák humanizálásához a fogyatékkal élők, a szenvedélybetegek, a pszichés problémákkal küzdők — és más társadalmilag kirekesztett csoportok esetében — hat ország (a képzésben részt vevők) tapasztalatait egyesítve. 
 • A szociális integráció területén működő olyan szakemberek képzése a cél, akik európai kontextusban képesek értelmezni a szociális inklúzió által felvetett kérdéseket, és ismerik az ezekre adott válaszokat, európai modelleket. 
 • A segítő foglakozásokban dolgozó szakemberek számára nyújt továbbképzési lehetőséget. 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

Általános alapozó tárgyak: 

 • kutatásmódszertan, 
 • etika és társadalmi igazságosság, 
 • a társadalmi kirekesztés elméletei, 
 • európai perspektívák, 
 • európai összehasonlító szociálpolitika, 
 • az intervenció és társadalmi változás elméletei, 

Speciális képzési szakasz: 

 • fogyatékkal élők/speciális igények, 
 • drogproblémák, 
 • mentálhigiéne, 
 • szakdolgozati szeminárium, szakdolgozat. 

Az aktuálisan folyó képzések mintatantervei ezen az oldalon érhetők el. 


Diploma után

A szakképzettség alkalmazása: 

A képzettséggel elsősorban a speciális hátrányos helyzetű csoportoknak nyújtott életvezetési, tanulási, pszichológiai tanácsadás és segítségnyújtás elősegítése a célja. Roma integrációs programok, fogyatékkal élők rehabilitációs intézményei és programjai, nevelőintézetek és speciális igényű fiatalok ellátásában hasznosíthatók a megszerzett készségek és ismeretek. 


2023.04.03.