Tehetségfejlesztő szaktanácsadó

A továbbképzésen végzett pedagógus jártasságot szerez a tehetség felismerése és fejlesztése módszereinek megválasztásában, az egyéni stratégiák kiválasztásában. 

A képzést a következő tanévben nem indítjuk. A jelentkezéssel kapcsolatos friss információkért keresse honlapunkat a legközelebbi felvételi időszakban.

A képzés adatlapja

A képzés szakmai felelőse: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
A képzés indítását engedélyező OH-határozat száma:

OH-FHF/577-2/2009, módosítva: OH-FHF/68-13/2010. 

A képzés megnevezése:

tehetségfejlesztő szaktanácsadó (Talent Development) 

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

tehetségfejlesztő szaktanácsadó 

(Specialist in Talent Development) 

Képzési terület: pedagógusképzés
A képzés időtartama, kreditértéke:

4 félév, 120 kredit

Tervezett munkarend/képzési napok: 

Esti / Heti 1 nap (péntek).

A képzés helyszíne: 

Budapest: 1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27.

Irányszám: 

25 < 40

(A képzés csak abban az esetben indul, ha a jelentkezések száma eléri az indításhoz szükséges minimális irányszámot.)

Költségek:

a képzés önköltséges, amelynek összege 180.000 Ft/félév

A felvételi jelentkezési díjról a meghirdetési oldalon lehet tájékozódni.


A képzés célja

A továbbképzésen végzett pedagógus jártasságot szerez a tehetség felismerése és fejlesztése módszereinek megválasztásában, az egyéni stratégiák kiválasztásában. Képes lesz speciális tehetségprogramok kidolgozására, olyan fejlesztő elemek alkalmazására, melyeknek segítségével hatékony fejlesztési folyamatot indíthat el. 


Felvételi követelmények

 1. legalább alapképzésben vagy főiskolai szintű képzésben szerzett tanító, óvodapedagógus, konduktor, gyógypedagógus, szociálpedagógus végzettség és szakképzettség; vagy 

 1. bármely képzési területen, legalább alapképzési/főiskolai szakon szerzett tanári szakképzettség. 

Meghirdetési információk: 

A szakirányú továbbképzéseket a www.felvi.hu oldalon és a kar felvételi meghirdetéseket tartalmazó oldalán is közzétesszük a keresztféléves, általános és pótfelvételi eljárás időzítésének megfelelően. 


Program, tanterv

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: 

Az oklevél birtokában a résztvevő szakemberek olyan ismeretek, módszerek, eszközök birtokába jutnak, amelyekkel hatékonyabbá tudják tenni a különböző műveltségi blokkokhoz, tevékenységi területekhez, tantárgyakhoz kapcsolódó tehetségfejlesztő munkát a tanórán és a differenciált fejlesztés más szervezeti kereteiben (szakkörök, fakultációk, egyéb speciális foglalkozások). 

Biztosabb alapokon tudják azonosítani, kiválasztani a tehetséges gyerekeket. 

A fejlesztés során felvetődő speciális problémákat tudják szakszerűen megoldani. 

Olyan konkrét ismeretek feldolgozása, amelyek szükségesek a speciális ismeretek és gyakorlatok közvetítésére. 

Személyes adottságok, készségek: 

 • Személyes: önfejlesztés képessége, megbízhatóság, döntésképesség, rugalmasság, elkötelezettség, felelősségtudat, szakmai rátermettség, minőségtudatosság. 
 • Társas adottságok, készségek: átfogó látásmód, motiválni tudás, innovációs készség, kommunikációs és konfliktusmegoldó készség, komplex gondolkodásmód. 
 • Módszerek: rendszer-szemléletű gondolkodás, következtetési készség, gyakorlatorientált feladatértelmezés, információgyűjtés hatékonysága. 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

Elméleti alapképzés (pedagógia, pszichológia): 

 • a tehetségkutatás és gondozás története, 
 • a tehetség definíciói, fajtái, 
 • a tehetség komponensei, 
 • tehetség és társadalom, 
 • tehetség és szocio-emocionális fejlődése, 
 • kreativitás, pedagógia implikációi. 

Metodika és fejlesztés:  

 • tehetségdiagnosztika, 
 • tehetségfejlesztő programok, 
 • gazdagító programok, 
 • alulteljesítés, tanulási zavarok 
 • tanácsadás, egyéni fejlesztés, 
 • pedagógusszerep a tehetségfejlesztésben. 

Speciális tárgykörök: 

 • a segítő kapcsolat alapjai, 
 • hatékony kommunikáció és konfliktuskezelés, 
 • tehetség menedzsment. 

Szakdolgozat. 

Az aktuálisan folyó képzések mintatantervei ezen az oldalon érhetők el. 


Diploma után

A szakképzettség alkalmazása: 

Az elméleti és gyakorlati képzés során olyan ismeretek, tudásanyagok birtokában a hallgató, pedagógiai helyzetekben képessé válik a tehetséggondozásra. Jártasságot szerez a tehetségfejlesztő módszerek megválasztásában, az egyéni stratégiák kiválasztásában. Képes lesz speciális tehetségprogramok kidolgozására, olyan fejlesztő elemek alkalmazására, melyek segítségével hatékony fejlesztési folyamatot indíthat el. 


2021.04.28.