Tehetségfejlesztő szaktanácsadó

2023.04.03.
Tehetségfejlesztő szaktanácsadó

A továbbképzésen végzett pedagógus jártasságot szerez a tehetség felismerése és fejlesztése módszereinek megválasztásában, az egyéni stratégiák kiválasztásában.

A jelentkezés határideje: 2024. június 15., 24:00 óra.
A jelentkezéssel kapcsolatos információk: A JELENTKEZÉS HATÁRIDEJE ÉS MÓDJA>>>
A jelentkezéseket elektronikus jelentkezési lapon lehet benyújtani: JELENTKEZÉSI LAP

A képzés adatlapja

A képzés szakmai felelőse:

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar

A képzés indítását engedélyező OH-határozat száma:

OH-FHF/577-2/2009, módosítva: OH-FHF/68-13/2010. 

A képzés megnevezése:

tehetségfejlesztő szaktanácsadó (Talent Development) 

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

tehetségfejlesztő szaktanácsadó 

(Specialist in Talent Development) 

Képzési terület:

pedagógusképzés

A képzés időtartama, kreditértéke:

4 félév, 120 kredit

Tervezett munkarend/képzési napok: 

esti

Péntek délután online és szombat egész nap online, alkalmanként személyesen.

A képzés helyszíne: 

Budapest: 1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27.

Irányszám: 

25 < 40

(A képzés csak abban az esetben indul, ha a jelentkezések száma eléri az indításhoz szükséges minimális irányszámot.)

Költségek:

önköltséges képzés

A képzés féléves önköltségének összege 202.000 Ft/félév.

A költségek egészét vagy egy részét gyakran átvállalja a munkáltató, amennyiben úgy dönt, hogy szeretné emelni alkalmazottai tudásszintjét. Ha a hallgató nem saját maga vállalja a képzés költségeit, félévente nyilatkozhat a féléves önköltség befizetőjéről a tanulmányi rendszerben. Az ún. számlakérő nyilatkozaton megjelölhető befizetőként például a munkahely, vagy akár a saját vállalkozás is. A költségeket lehet egyben, vagy akár a befizetők között megosztva is teljesíteni.


Felvételi követelmények

 1. legalább alapképzésben vagy főiskolai szintű képzésben szerzett tanító, óvodapedagógus, konduktor, gyógypedagógus, szociálpedagógus végzettség és szakképzettség; vagy 

 1. bármely képzési területen, legalább alapképzési/főiskolai szakon szerzett tanári szakképzettség. 


Beküldendő dokumentumok

Minden szükséges dokumentumot elektronikus formában (szkennelt pdf dokumentumként, vagy olvasható, jó felbontású képfájlként; a szakmai önéletrajzokat akár word formátumban) kell csatolni az elektronikus jelentkezési laphoz. (A jelentkezéssel kapcsolatos információk a meghirdetési oldalon olvashatók!)

A határidő után beérkező, hiányos, valamint e-mailben, faxon vagy postai úton küldött, illetve személyesen benyújtott dokumentumokat nem áll módunkban elfogadni.

Beküldendő dokumentumok: 

 1. oklevél másolata,
 2. szakmai önéletrajz,
 3. a jelentkezési díj (9000,- Ft) befizetéséről szóló bizonylat másolata.

A képzés célja

A továbbképzésen végzett pedagógus jártasságot szerez a tehetség felismerése és fejlesztése módszereinek megválasztásában, az egyéni stratégiák kiválasztásában. Képes lesz speciális tehetségprogramok kidolgozására, olyan fejlesztő elemek alkalmazására, melyeknek segítségével hatékony fejlesztési folyamatot indíthat el. 


Program, tanterv

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: 

Az oklevél birtokában a résztvevő szakemberek olyan ismeretek, módszerek, eszközök birtokába jutnak, amelyekkel hatékonyabbá tudják tenni a különböző műveltségi blokkokhoz, tevékenységi területekhez, tantárgyakhoz kapcsolódó tehetségfejlesztő munkát a tanórán és a differenciált fejlesztés más szervezeti kereteiben (szakkörök, fakultációk, egyéb speciális foglalkozások). 

Biztosabb alapokon tudják azonosítani, kiválasztani a tehetséges gyerekeket. 

A fejlesztés során felvetődő speciális problémákat tudják szakszerűen megoldani. 

Olyan konkrét ismeretek feldolgozása, amelyek szükségesek a speciális ismeretek és gyakorlatok közvetítésére. 

Személyes adottságok, készségek: 

 • Személyes: önfejlesztés képessége, megbízhatóság, döntésképesség, rugalmasság, elkötelezettség, felelősségtudat, szakmai rátermettség, minőségtudatosság. 
 • Társas adottságok, készségek: átfogó látásmód, motiválni tudás, innovációs készség, kommunikációs és konfliktusmegoldó készség, komplex gondolkodásmód. 
 • Módszerek: rendszer-szemléletű gondolkodás, következtetési készség, gyakorlatorientált feladatértelmezés, információgyűjtés hatékonysága. 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

Elméleti alapképzés (pedagógia, pszichológia): 

 • a tehetségkutatás és gondozás története, 
 • a tehetség definíciói, fajtái, 
 • a tehetség komponensei, 
 • tehetség és társadalom, 
 • tehetség és szocio-emocionális fejlődése, 
 • kreativitás, pedagógia implikációi. 

Metodika és fejlesztés:  

 • tehetségdiagnosztika, 
 • tehetségfejlesztő programok, 
 • gazdagító programok, 
 • alulteljesítés, tanulási zavarok 
 • tanácsadás, egyéni fejlesztés, 
 • pedagógusszerep a tehetségfejlesztésben. 

Speciális tárgykörök: 

 • a segítő kapcsolat alapjai, 
 • hatékony kommunikáció és konfliktuskezelés, 
 • tehetség menedzsment. 

Szakdolgozat. 

Az aktuálisan folyó képzések mintatantervei ezen az oldalon érhetők el. 


Diploma után

A szakképzettség alkalmazása: 

Az elméleti és gyakorlati képzés során olyan ismeretek, tudásanyagok birtokában a hallgató, pedagógiai helyzetekben képessé válik a tehetséggondozásra. Jártasságot szerez a tehetségfejlesztő módszerek megválasztásában, az egyéni stratégiák kiválasztásában. Képes lesz speciális tehetségprogramok kidolgozására, olyan fejlesztő elemek alkalmazására, melyek segítségével hatékony fejlesztési folyamatot indíthat el.