ELTE Viselkedéstudományi Labor

A labor munkája két nagyobb tématerületet foglal magába: egyrészt fontos cél a sérülékeny társadalmi csoportok (például szegények és családok) segítése viselkedéstudományi eredményekre épülő intervenciók alkalmazásával, valamint a kapcsolódó tudományos elméletek továbbfejlesztése. Másrészt a csoport a viselkedéstudomány (és sokszor tágabb értelemben az empirikus társadalomtudományok) módszertanának fejlesztésén dolgozik. A labor az ELTE Egyetemi Kiválósági Alap támogatásával jött létre.


Vezetés

Szászi Barnabás Imre kutatócsoport-vezető, egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5675
Szoba: 522
E-mail: szaszi.barnabas@ppk.elte.hu

Tagok

Kolozsvári Márton kutatócsoport tag, hallgató
Kolumbán Pál kutatócsoport tag, hallgató
Kósa Livia kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Szécsi Péter kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Clelland Harry külső tag