Gyermekkori Pszichés Zavarok Kutatócsoport

Kutatásaink célja a gyermekkorban jelentkező pszichés zavarok és következményeinek pontosabb megismerése a prevenció, illetve a kezelésük segítése érdekében. A kutatócsoport fókuszában levő kutatási területek:

  • fiatalkori öngyilkosság és önsértő magatartás vizsgálata,
  • figyelemhiányos/hiperaktivitás zavar vizsgálata,
  • életminőség vizsgálata,
  • küszöb alatti pszichés zavarok vizsgálata,
  • kognitív érzelem-szabályozás vizsgálata. 
     

Vezetés

Balázs Judit egyetemi tanár
Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5639
Szoba: 304
E-mail: balazs.judit@ppk.elte.hu

Tagok

Győri Dóra kutatócsoport tag
Horváth Lili Olga kutatócsoport tag, egyetemi tanársegéd
Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5668
Szoba: 307
E-mail: horvath.lili@ppk.elte.hu
Miklósi Mónika Barbara kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5634
Szoba: 306
E-mail: miklosi.monika@ppk.elte.hu
Pump Luca kutatócsoport tag
Szentiványi Dóra kutatócsoport tag, egyetemi tanársegéd
Mellék: ...
Szoba: 308
E-mail: szentivanyi.dora@ppk.elte.hu
Vida Péter kutatócsoport tag, egyetemi tanársegéd
Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5639
Szoba: 304
E-mail: vida.peter@ppk.elte.hu
Volakov Xenia kutatócsoport tag, PhD hallgató