Személyiség, Egészség és Érzelemszabályozás Kutatócsoport

A kutatócsoport célja elsősorban azoknak a személyiségjellemzőknek és működési módoknak, érzelem-feldolgozási és szabályozási folyamatoknak a vizsgálata, amelyek az alkalmazkodásban szerepet játszanak, és befolyásolják a testi-lelki működés és egészség alakulását. Kutatásainkban elsősorban az olyan diagnosztikus kategóriákon átívelő, ún. transzdiagnosztikus intraperszonális jellemzőkre (pl. rumináció, impulzivitás) helyezzük a hangsúlyt, amelyek nemcsak a mentális zavarok kialakulásával, hanem a szomatikus betegségekhez való alkalmazkodással is összefüggésben vannak,  illetve különböző alkalmazkodási zavarokban (pl. antiszociális viselkedés) kiemelkedő jelentőségűek.


Vezetés

Kökönyei Gyöngyi kutatócsoport-vezető, habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5630
Szoba: 412
E-mail: kokonyei.gyongyi@ppk.elte.hu

Tagok

Galambos Attila kutatócsoport tag, doktorjelölt
Hammer Angéla Márta kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Hörömpöli Ádám kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Horváth Andrea kutatócsoport tag
Karsai Szilvia kutatócsoport tag, doktorjelölt
Klein Mária kutatócsoport tag
Kocsel Natália kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5633
Szoba: 412
E-mail: kocsel.natalia@ppk.elte.hu
Máté-Kovács Lilla kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: +36 1 461-2600 / 5622
Szoba: 409
E-mail: kovacs.lilla@ppk.elte.hu
Reinhardt Melinda kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36 -1) 461-4500 / 5670
Szoba: 415
E-mail: reinhardt.melinda@ppk.elte.hu
Smahajcsik-Szabó Tamás kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Szőke Júlia kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Tóth Zsófia kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Szabó Judit külső tag
Szemenyei Eszter külső tag